Die waarheid oor Jesus

Names of Jesus

Een van die beste preke wat ek nog ooit geluister het, is ‘n preek van John Piper oor die oppermag en algehele gesag van Jesus Christus (sien https://www.youtube.com/watch?v=VeKgfUGtcI0 vir ‘n aptytwekker). Ek kan nie die preek luister sonder om emosioneel te word nie.  As ek daarna luister wil ek op my gesig val en vir Jesus prys.  Die Bybel en die Gees wat in my woon getuig dat dit wat Piper in die preek sê, die waarheid is oor Jesus.  In Johannes 1:35-52 besing Johannes Jesus se lof.  As jy ‘n gelowige is, wil die Gees hê jy moet die waarheid oor Jesus hoor, sodat jy Hom saam met die dissipels en die engele kan prys.

 

Johannes se getuienis (v.35-37)

Volgens Martyn Lloyd-Jones was George Whitefield die grootste prediker in die geskiedenis van Brittanje. Onder Whitefield se bediening was daar herlewings in Engeland, Skotland, en Amerika.  Dit was nie vreemd dat 20 tot 50 duisend mense na sy opelug prediking geluister het nie.  Tog was hy nederig.  Oral waar hy gepreek het, het hy vir John Wesley by die skare aanbeveel.  Whitefield het in sy dagboek geskryf:  ‘Lord, grant he may be preferred before me wherever he goes.’[1]  ‘n Bekende storie vertel dat een van sy aanhangers hom gevra het of hy vir John Wesley in die hemel sal sien.  Whitefield se antwoord het hom geskok:  ‘Nee.  Wesley sal so naby die troon wees dat ek hom nie kan sien nie.’  Ten spyte van Whitefield en Wesley se skerp teologiese verskille, het hy gevra dat Wesley op sy begrafnis moet preek.[2]  Volgens v.35-37 het Johannes dieselfde gesindheid gehad teenoor Jesus.  Anders as in Whitefield en Wesley se geval, was Johannes nie groter as Jesus of naastenby sy gelyke nie (vgl. v.27).

 

Die dag nadat Johannes vir Jesus as die Messias en Lam van God uitgewys het (v.29-34), het hy dit weer aan twee van sy dissipels uitgewys (v.35-36). Johannes het gekom om die Messias se pad voor te berei (v.23), en het dus nie omgegee dat hy twee dissipels ‘verloor’ het nie.  Hy wou nie hê dat sy dissipels op hóm moes fokus nie, maar op Jesus (3:30). is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem (v.36, 29).  Johannes se dissipels het hom geglo en vir Jesus gevolg (v.37).  Hulle was Jesus se eerste dissipels.  Eers later sou Jesus hulle amptelik roep en vissers van mense maak (Matteus 4:18-22, Lukas 5:1-11).

 

Wys mense na Jesus toe en nie na jouself toe nie, want net Hý kan mense se leë harte vul, behoeftes vervul, en sonde vergewe. Jy sal dit net doen as jy deur die Woord besef hoe groot en wonderlik Hý is, en hoe klein jý is.  Soos Johannes sal dit vir jou die belangrikste wees dat mense die ware Jesus moet ken, en dat hulle Hóm sal liefhê.  Of hulle Calviniste of Arminiane, Doppers of Baptiste is, is sekondêr.

 

Toe my vriend hoor dat ‘n bekende prediker ‘n kerk in die area sou plant, was hy ontsteld. Hy het egter later besef dat almal wat nie teen Jesus is nie, vir Hom is (Lukas 9:40).  ‘Ons werk vir dieselfde Koninkryk,’ het hy gesê.  Dit is ‘n mooi voorbeeld van iemand wat wil hê mense moet by Jesus uitkom, en nie by homself of sy kerk nie.  Sorg dat die kruis sentraal is in jou boodskap (v.36).  Die kruis sal vir mense wys dat hulle niks is nie, en Jesus alles.

 

Andreas se getuienis (v.38-43)

Laas Maandag het ons in Greenstone Mall gaan rondloop.  Toe ons by ‘n speelgoed winkel instap, was ons kinders in ekstase.  Hulle het na mekaar toe gehardloop en gesê:  ‘Kom kyk, kom kyk!’  Iemand wat soos Andreas ontdek hoe wonderlik Jesus is, sal dieselfde doen en vir almal vertel.

 

Jesus het gesien hoe die twee dissipels Hom volg en het gevra: ‘Wat soek julle?’  Hulle het geweet Hy is ‘n Rabbi.  Daarom wou hulle by Hom leer en het hulle Hom gevra waar Hy bly (v.38-39).  Hy het hulle genooi om by sy gasheer se huis te kom kuier (v.40).  Dit was die tiende uur.  Hulle het die dag saam met Hom deurgebring en na sy lering geluister (v.40).  Dit was lewensveranderend, sodat die twee dissipels jare later die presiese tyd onthou het (v.40).

 

Wie was hierdie dissipels? Die een was Andreas, Simon Petrus se broer (v.41).  Die tweede was dalk Johannes, Jakobus se broer.  Hy was nederig en het homself nie geïdentifiseer nie (soos wat hy in die res van die boek ook gedoen het).  Andreas se hart het in hom gebrand toe hy vir Jesus ontmoet.  Hy kon nie stilbly nie en moes net vir iemand vertel.  Hy het sy broer gesoek en eerste vir hom gesê dat hulle die Messias gevind het (v.42).  Jesus het heel waarskynlik vir hulle gesê dat Hy die Messias is (vgl. 4:25-26).

 

Andreas het sy broer na Jesus toe gebring (v.43). Hy wou hê dat Simon ook bly moes wees in Jesus en sy wonderlike lering hoor.  Jesus het nie net geweet wie Simon is nie, maar het ook geweet wat hy sou word.  Hy sou nie meer ‘n onstabiele en impulsiewe man wees nie, maar ‘n stabiele rots en die leier van die apostels wat gehelp het om die Nuwe Testament te skryf (v.43, Matteus 16:18, Efesiërs 2:20).  Sy naam sou dus nie meer Simon wees nie, maar Petrus of Cefas wat ‘rots’ beteken.

 

Vertel vir ander hoe wonderlik Jesus is. Bid, lees, luister, en peins totdat dit in jou hart brand en jy nie anders kan as om vir iemand te vertel nie.  Deel dit met jou gesin en familie voordat jy op ‘n sending uitreik na die buiteland toe gaan (v.42).  In Handelinge 2 het Petrus op een dag 3000 bekerings gesien.  Dalk is jy nie so nie.  Dalk is jy soos Andreas wat individue na Jesus toe bring (v.42, 6:8-9, 12:20-22).  Dalk sê jy:  ‘Ek weet nie genoeg nie.’  Wees soos Andreas en deel wat jy weet (v.42).  Of wees soos Andreas en bring mense na Jesus toe, sodat Hy vir hulle kan vertel.  Gee ‘n boek of ‘n traktaatjie, sê vir hulle om Johannes te lees, nooi hulle kerk toe, vat hulle na iemand toe wat weet (12:20-22), stuur vir hulle ‘n link, nooi mense na die kruisie-veldtog toe.  Net soos wat ‘n visserman enigiets sal doen om die vis te lok (Markus 1:17), moet jy alles in jou vermoë doen om mense by Jesus uit te bring (1 Korintiërs 9:22).

 

Hoekom moet jy vir ander van Jesus vertel? Hoekom sal jy nie vir hulle wil sê nie?  Is dit reg dat jy die lewende brood en water vir jouself hou?

 

Filippus se getuienis (v.44-46)

Toe ek in 2008-2010 ‘n beradingkursus gedoen het, het ons die getuienis gekyk van ‘n Joodse sielkundige wat tot bekering gekom het toe iemand Jesaja 53 vir hom gelees het. Toe die persoon die hoofstuk gelees het was hy woedend.  ‘Hoe durf hulle die Nuwe Testamentiese Jesus op my afdwing?’ het hy gedink.  Toe die vrou vir hom sê sy het uit die Ou Testament gelees, kon hy sy ore nie glo nie.  Hy het besef dat die Ou Testament duidelik wys Jesus van Nasaret is die Messias.  Soos vir Filippus, was dit vir hom duidelik dat die Skrif se sentrale boodskap in een woord opgesom kan word:  Jesus.

 

Die volgende dag het Jesus na Betsaida aan die See van Galilea se noordkus toe gegaan (v.44-45). Dit was ‘n bose stad (Matteus 11:20-21).  Tog het Jesus ‘n paar van die stad se inwoners gekies om Hom te volg:  Filippus, Petrus, en Andreas (v.44-45).  Net soos Andreas het Filippus die Messias gevind nadat die Messias hom eerste gevind het (v.44, 46, Lukas 19:1-10).  Die ou lied sê:  ‘As Hy ons roep tot sy diens hoe sal ons dit mag weier?’  Filippus was opgewonde en het vir Nataniël gesê dat hulle die Een gevind het van wie Moses en die Ou Testament profete geskryf het (v.46, 5:39, Lukas 24:27, 44).  ‘Vind’ impliseer dat hulle gesoek het.  Hulle het die Skrif deursoek en seker die datums in Daniël 9:24-27 bereken.  Op hierdie manier het hulle geweet dat die Messias se koms naby was.  Wie was hierdie Messias?  Jesus van Nasaret, Josef se stiefseun (v.46).

 

Filippus het die Skrif bestudeer en verlang dat God se profesieë oor die Messias se eerste koms vervul sou word. Net so moet ons die Skrif bestudeer, sodat ons met verlange kan uitsien dat God die profesieë oor Jesus se tweede koms sal vervul.  Moenie hierdie studie afskeep, omdat jy verskille met ander Christene vrees nie.  Lees en oordink die Skrif wanneer dit by hierdie onderwerp kom.  God belowe seën as jy dit doen (Openbaring 1:3).  Lees ander se sienings, weeg dit op, en besluit wat jy glo.  Sien saam met ander uit dat Jesus weer sal kom en alles herstel.

 

Jy moet egter nie net hierdie onderwerp bestudeer nie.  Moet ook nie dink jy het alles onder die knie, en kan niks leer by dié wat van jou verskil nie.  Onthou ook dat jy nie die presiese datum van sy tweede koms kan bereken soos wat hulle dit met sy eerste koms kon doen nie (Matteus 24:36).  Wanneer Jesus weer kom sal dit nie onopgemerk, sag, en stil wees soos sy eerste koms nie.  Wees gereed.

 

Nataniël se getuienis (v.47-52)

Nadat ek een keer die evangelie met ‘n man en vrou gedeel het, het ek hulle huistoe gestuur om Johannes-Evangelie te lees. Na ‘n week het hulle terug gekom en vir my vertel hoe wonderlik Jesus is.  Hulle het geborrel, sodat ek moes stilbly en luister.  Hulle het van sy wonderwerke vertel, en gesê hoe lelik mense met Hom was.  Hulle het vertel hoe die Jode nie kon insien dat Hy die Messias is nie.  Hulle het gesê:  ‘Hy is Seun van God!’  Hulle het van sy kragtige lering vertel.  Hulle het van sy kruisdood en opstanding vertel.  Hulle was opgewonde en wou hê almal moes weet.  Hulle kon nie wag om huis toe te gaan en die ander drie Evangelies te lees nie.  Oor die volgende drie weke het hulle Matteus, Markus, en Lukas gelees.  Hulle kon nie uitgepraat raak oor Jesus nie.  So was Nataniël, en so moet ons ook wees.

 

Nataniël (Bartholomeus, vgl. Matteus 10:3) was oorspronklik van Kana af (21:2). Hy was bevooroordeeld toe hy hoor dat Jesus van Nasaret af kom (v.47).  Soos Brakpan was Nasaret ‘n dorp met ‘n reputasie (7:41, 52, Matteus 2:23).  ‘Kan enigiets goed uit Nasaret kom?’ het hy gevra (v.47).  Filippus het geantwoord:  ‘Kom sien vir jouself!’ (v.47). Toe Nataniël aankom, het Jesus gesê:  ‘Hier is ‘n ware Israeliet in wie daar geen bedrog is nie’ (v.48, ek wonder wat Jesus van jou en my sou sê?).  Jesus het sy hart geken (2:25) en geweet hy is een uit ‘n miljoen.  Hy was nie ‘n bedrieër soos Jakob en sy nageslag nie.  Hy was eerlik en opreg, en nie skynheilig nie (Psalm 32:2, Openbaring 14:5).  In sy hart was hy ‘n opregte Jood.  Hy was nie maar net uiterlik godsdienstig nie (Romeine 2:28-29, 9:6).

 

Nataniël was verstom. ‘Hoe ken U my?’ het hy gevra (v.49).  Jesus het gesê:  ‘Voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die vyeboom was het Ek jou gesien.’ (v.49, vgl. Maleagi 4:3-4, Sagaria 3:9-10).  Nataniël het seker die soet vye, koelte, en stilte gesoek om die Skrif te oordink en te bid.  Jesus weet alles (v.49).  Nataniël se vooroordeel het soos mis voor die son verdwyn (v.50).  Daar het hy besef dat Jesus nie maar net die seun van Josef en ‘n gewone Rabbi is nie, maar die Seun van God en die Koning van Israel (v.50, 34, 5:18, 10:33, 36, 12:13, Psalm 2:6-7, Sagaria 9:9).

 

Jesus het vir Nataniël gesê dat hy groter dinge sou sien (v.51). Hy sou weet dat Jesus nie net die Koning van Israel is nie, maar die Koning van die nasies (Psalm 2:8, 22:29).  Hy sou wonderwerke sonder einde sien (21:25).  Hy sou Christus se heerlikheid in sy kruisdood en opstanding sien.

 

Jesus het met sekerheid gesê (‘voorwaar, voorwaar’) dat die dissipels die hemel sou sien oopgaan (v.52). God het Homself openbaar en die hemel se deure oopgeswaai, sodat sondaars deur Jesus kan inkom (v.52).  Jesus is die leer wat Jakob in sy droom gesien het (v.52, Genesis 28:12-13).  Hy is die Seun van die Mens en die Seun van God wat hemel en aarde met mekaar verbind (v.52, 50, 1 Timoteus 2:5, Efesiërs 1:10, Kolossense 1:20).  Miljoene engele prys Hom hiervoor (v.52, Openbaring 5:9-14).

 

Verstaan wie Jesus is en prys Hom hiervoor. Volgens Johannes 1 is Jesus die Woord van God (v.1), God self (v.1), die Skepper (v.3), die Lig (v.9), die Seun van die Mens (v.14, 52), die Seun van God (v.14, 34, 50), die Een wat die Vader aan ons openbaar (v.18), die Lam van God (v.29), die Een wat ons met die Gees doop (v.33), Rabbi (v.39), die Messias (v.42), die Een oor wie die hele Skrif gaan (v.46), die Een wat mense se harte ken en alles weet (v.48-49), die Koning van Israel (v.50), die Een wat groot wonders doen (v.51), die Een voor wie engele buig (v.52), en die Middelaar tussen hemel en aarde (v.52).

 

Die res van die Johannes-Evangelie getuig van Hom as die Nuwe Tempel (2:19, 21), die Bruidegom (3:29), die Lewende Water (4:14), die Profeet (7:40), die Verlosser van die wêreld (4:42), die Regter wat sal oordeel (5:22), EK IS (8:58), die Brood van die Lewe (6:35), die Deur vir die skape (10:7, 9), die Goeie Herder (10:11), die Opstanding en die Lewe (11:25, 14:6), die Weg (14:6), die Waarheid (14:6), die Trooster (14:16), die Ware Wingerd (15:1), die Een wat die Gees stuur (16:7), die Hoëpriester wat vir ons intree (17:9), die Een wat sonder sonde is (8:46), die Here (20:28).

 

As die engele wat nie verlossing gesmaak het nie Hom prys, hoeveel te meer moet ons dit nie doen nie (v.50-52)? As jy Hom nie prys nie ken jy dalk die bogenoemde waarhede, maar jy verstaan duidelik nie wat dit beteken nie.  Ek wil voorstel dat jy elke dag een van hierdie waarhede oor Hom in jou stiltetyd oordink en Hom daarvoor prys.  Hoekom moet jy Hom ken en prys?  Die Vader en die Heilige Gees is bly as jy vir Jesus verheerlik (16:14, 17:1, 5).  Jy sal ook self die hoogste vreugde smaak as jy Hom opreg en met jou hele hart prys.

 

Hier is my flou poging om Johannes se waarheid oor Jesus in ‘n gedig op te som:

 

Jesus is die Woord van God,

die Lewe, Waarheid, Weg.

Die Seun van God en Mens is Hy,

Messias, God se Kneg.

Die Lig wat in die wêreld skyn,

die Skepper-God, EK IS,

die Herder wat sy skape in

die groenigheid laat rus.

Die Een van wie die Skrif getuig,

die Doper met die Gees,

ons Rabbi en ons Leermeester,

ons Koning en Profeet.

Ons Hoëpriester, Middelaar,

die Wingerd, Water, Brood,

die Here wat ons harte ken,

Opstanding uit die dood.

Die Nuwe Tempel, Bruidegom,

die vlekkelose Lam,

Verlosser van die wêreld,

die Leeu uit Juda-stam.

Die Trooster van ons harte,

wat ons na God toe bring.

Die Here-God wat wonders doen,

oor wie die eng’le sing.

[1] Arnold Dallimore, George Whitefield: vol.1, p.389

[2] Ibid, vol.2, p.510

Hoe om ’n vals leraar uit te ken

Wolf amid sheep

Justin Peters het ‘n bekende DVD gemaak met die titel: ‘A Call for Discernment.’  Die DVD is vol van aanhalings en video snitte van populêre TV predikers.  Peters se doel met die DVD was om gelowiges teen vals lering te waarsku.  Sy titel spreek volumes oor Christene se onvermoë om vals lering uit te ken.  In my kort bediening het ek male sonder tal gesien hoe mense wat ‘n vlak kennis van die Skrif het, vals lering soos koeldrank opslurp.  Dit is skrikwekkend hoe baie mense nie besef hoe gevaarlik dit is nie.  Is dit toevallig dat Jesus direk na sy lering oor die smal en die breë weg, teen vals leraars waarsku?  Sy punt was eenvoudig dat talle mense wat op die breë weg is deur vals leraars daarheen gelei is.  Die ergste van alles is dat hulle dink die breë weg gaan hemel toe.  Daarom is dit lewensbelangrik dat jy vals lering moet uitken.  1 Johannes 4:1-6 help ons om dit te doen.

 

Toets hom (v.1)

Gestel jy koop ‘n tweedehandse kar. Die handelaar wat die kar verkoop weier dat jy dit toetsbestuur, en sê jy moet eers die geld in sy rekening inbetaal.  Sal jy nie agterdogtig wees nie?  Net so is dit vreemd as jy ‘n prediker aan die Skrif wil toets, en hy vir jou sê:  ‘Hoe durf jy jou hand aan die gesalfde van die Here slaan?’  Volgens Johannes is dit elke gelowige se plig om predikers aan die Skrif te toets.

 

Johannes waarsku God se geliefdes om nie elke gees te glo nie (v.1). Hulle moenie alles glo net omdat dit die Christen naam dra nie.  Hulle moet die prediker se woorde aan die Skrif toets soos wat ‘n mens metaal vir egtheid toets in die vuur (v.1, 1 Tessalonisense 5:20-21, 1 Korintiërs 12:10, 14:29, Openbaring 2:2).  Toe Johannes sy brief geskryf het, het baie mense die kerk verlaat om die gif van hulle vals lering in die wêreld te versprei (v.1, 2:19, 2 Johannes 7).  Die vals leraars was oral, en juis daarom moes die gelowiges ekstra waaksaam wees (v.1).

 

Toets Christelike predikers en outeurs aan die Bybel. Moenie naïef wees en alles vir soetkoek opeet net omdat dit ‘n Christelike baadjie aan het, of omdat die persoon hy is die ware Jakob nie.  Satan en sy agente kan hulleself voordoen as ‘n engel van lig.  Paulus skryf in 2 Korintiërs 11:13:15:  “Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.  En geen wonder nie!  Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie.  Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.”  ‘n Vals leraar gaan nie vir jou sê hy is die duiwel se agent nie.  Toets hom.  Moet jou nie steur aan mense wat sê:  ‘Wie is jý om ‘n geleerde prediker te bevraagteken?… Jesus sê jy mag nie oordeel nie… Pasop dat jy nie die Gees uitblus nie’ nie.  Soos Johannes (v.1), sê Jesus jy moet die prediker toets (Matteus 7:15-20).

 

Moet egter nie selfregverdig of krities veroordelend wees, sodat jy almal wat nie 100% met jou saamstem nie as ‘n ketter bestempel (Matteus 7:1-5). As jy dit doen sal jy maklik ‘n liefdelose ‘heresy hunter’ word wat alewig ‘nit pick’ en fout vind.  Hoewel jy nie so moet wees nie, moet jy tog instaat wees om te onderskei en te beoordeel.

 

Daar is soveel vals profete dat jy om elke hoek en draai paraat moet wees (v.1). Hulle infiltreer Christelike boekwinkels, TV kanale, radio stasies, Sondagskole en jeug groepe, kerke, manne en vroue kampe, teologiese kolleges, sending organisasies, Bybelvertalingskomitees, ens.  Moenie sê:  ‘Ek probeer maar net oopkop wees’ nie.  ‘n Oop kop is ‘n teiken vir die duiwel se leuens net soos wat ‘n oop venster in die aand ‘n teiken is vir motte en ander goggas.

 

Hoekom moet jy predikers aan die Skrif toets? Want as jy dit nie doen nie, sal jy vir hulle leuens val.

 

Toets hom aan sy Christologie (v.2-3)

Op 8 Desember 2002 het Creflo Dollar gesê dat Jesus as onvolmaakte mens aarde toe gekom het, en nie as God nie.[1]  In dieselfde trant het Kenneth Copeland gesê:  ‘Why didn’t Jesus openly proclaim himself as God during his 33 years on earth?  For one single reason.  He hadn’t come to earth as God, he’d come as man.’[2]  Op 21 April 1991 het Copeland op TBN gesê:  ‘How did Jesus then on the cross say, ‘My God’?  Because God was not His Father any more.  He took upon Himself the nature of Satan.’[3]  Op 1 Desember 1990 het Benny Hinn dieselfde gesê op TBN.[4]  In Februarie 1987 het Copeland gemaak of hy namens Jesus praat en het hy gesê:  ‘They crucified me for claiming I was God.  I didn’t claim that I was God; I just claimed that I walked with Him and that He was in Me.’[5]  Kan dit wees dat die Heilige Gees so oor Jesus sou laster?  Volgens Johannes gee ‘n vals leraar se Christologie (sy lering oor Jesus se Persoon en sy werk) hom weg.

 

Hoe weet jy dit is die Heilige Gees wat deur iemand praat? Die Gees getuig van Jesus en verheerlik Hom (Johannes 16:14).  ‘n Prediker wat van af God kom glo nie net die korrekte feite oor Jesus nie (die duiwel glo dit ook, vgl. Markus 1:24, Jakobus 2:19), maar hy bely Hom hartlik en openlik (v.2).  Die vals leraars in Johannes se tyd het gesê Christus is ‘n geestelike wese wat nie waarlik mens was nie, maar net soos ‘n mens gelyk het.  Ander het gesê dat Christus in die Jordaanrivier op die menslike Jesus gekom het, en hom weer aan die kruis verlaat het.  Johannes het gesê dat ‘n leraar wat dít preek, nie van God af kom nie (v.3).  Die ware leraars het geglo dat Jesus Christus een Persoon is (v.2).  Hulle het bely dat Jesus die Goddelike Messias is wat volkome mens geword het (v.2, Johannes 1:1, 14, Hebreërs 2:17).

 

As iemand die Bybelse Jesus ontken, is hy ‘n vals leraar. (v.3). Die antichris se gees lei hom (v.3, 1 Timoteus 4:1).  Hierdie is die gees wat homself as christus voorhou, maar teen (anti) die ware Christus en die Vader is (v.3, 2:22).  Johannes se lesers het deur Daniël 11, Matteus 24, en 2 Tessalonisense 2 gehoor dat die antichris kom, en volgens Johannes was daar reeds baie van hulle in die wêreld (v.3, 2:18).

 

Moenie vir ‘n prediker val net omdat hy oor Jesus praat nie. Wat sê hy oor Jesus?  Verkondig hy die ware Jesus van die Bybel of ‘n ander Jesus (2 Korintiërs 11:4)?  Verkondig hy Jesus as die ewige God (Johannes 1:1, 8:58)?  Jesus wat in elke opsig gelyk is met die Vader (Kolossense 1:19, 2:9, Hebreërs 1:3)?  Jesus wat die ware Messias is (Matteus 16:15-17)?  Jesus wat volkome mens geword het (Filippense 2:6-7)?  Jesus wat vir ewig God en mens sal wees (Romeine 9:5, 1 Timoteus 2:5, Handelinge 17:31, Daniël 7:13-14)?  Jesus wat deur die krag van die Heilige Gees uit ‘n maagd gebore is, sodat Hy nie half God en half mens is nie, maar volkome God en volkome mens – twee nature in een Persoon (Lukas 1:31-35)?  Jesus wat nie in sy natuur of dade met sonde besmet was nie, maar volkome heilig is (Hebreërs 7:26, 4:15, 1 Petrus 2:22)?  Jesus wat die straf vir ons sonde op Homself geneem het aan die kruis (Jesaja 53, Romeine 3:25)?  Jesus wat op die derde dag liggaamlik uit die dood uit opgestaan het (Johannes 20, 1 Korintiërs 15:4-8)?  Jesus wat die enigste Middelaar tussen God en mense is (1 Timoteus 2:5)?  Jesus wat nou aan die regterhand van God sit (Psalm 110:1, 1 Petrus 3:22, Hebreërs 1:3)?  Jesus wat in ‘n sigbare wederkoms na die aarde toe sal terugkeer (Handelinge 1:9-11)?

 

Soms ontken vals leraars nie prontuit vir Jesus nie. Maar hulle bely Hom ook nie direk nie.  Daar is sekere sentrale waarhede waaroor hulle eenvoudig stilbly.

 

So, hoekom moet jy ‘n prediker se Christologie toets? Want ‘n vals Jesus kan jou nie red nie.

 

Toets hom aan sy wêreldbeskouing (v.4-5)

Dit is moontlik vir ‘n ware Christen om in sonde te val. Tog kenmerk dit nie sy lewe nie.  Met ‘n vals leraar is dit anders.  Ons hoor gedurig in die media hoe liberale of prosperity predikers se seksuele skandes op die lappe kom, hoe hulle geld verduister, hoe hulle super luuks lewe, hoe hulle duur oorsese vakansies hou, en hoe hulle met die ‘ministry’ se geld multi-miljoen dollar privaat vliegtuie koop.  Hulle liefde vir die wêreld wys dat hulle nie enige belang of plek in die lewe hierna het nie.

 

Gelowiges moet waak vir vals leraars, maar hoef nie vir hulle bang te wees nie. Ons is van God af, en die Heilige Gees wat in ons is is sterker as die duiwel agter wie die bose wêreld aanloop (v.4, 5:19, 2 Korintiërs 4:4, Efesiërs 2:2).  Die Heilige Gees lei ons, sodat ons deur die vals leraars se leuens kan sien en die wêreld oorwin (2:20, 27, 5:4-5).  Omdat God sterker is as die duiwel (v.4), sal die vals leraars nie daarin slaag om gelowiges in die verderf in te lei nie (Matteus 24:24).  ‘n Vals gelowige het nie die Heilige Gees wat hom waarsku nie, en dus sal hy die duiwel se leuens volg (Matteus 24:11, 2 Tessalonisense 2:9-12, Jesaja 44:20, 2 Korintiërs 4:4).

 

Vals leraars oorwin nie die wêreld nie, maar is lief vir die begeertes van die sondige vlees, die lus om dinge te wil sien, die gejaag na rykdom, en ‘n obsessiewe trots in hulleself (v.5, 2:16, 2 Petrus 2). Soos hulle, is hulle volgelinge ook lief vir die wêreld (v.5).  As jy wil weet waar die karkas lê, moet jy kyk waar die aasvoëls draai.  As jy die vals leraar wil uitken, moet jy kyk waar die wêreld gemaklik voel en saamdrom (v.5).  Wie is die prediker vir wie die media prys?  Jesus het gesê:  “As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê.” (Johannes 15:19).

 

Toets ‘n prediker aan sy wêreldbeskouing. Leef hy eenvoudig, of wys sy duur smaak en luukse leefstyl dat die wêreld vir hom belangrik is?  Hou hy van rowwe partytjies?  Voel hy ongemaklik rondom vroue wat sleg aantrek, of soek hy juis hulle geselskap uit?  Het hy films op sy rak wat by jou vrae laat?  Het hy ‘n probleem met hoe die wêreld lewe (Romeine 12:2), of sê hy soos die wêreld dat saambly nie sonde is nie, dat aardse  rykdom die goeie lewe is, dat gays so gebore is, dat baie drank aanvaarbaar is vir mense wat oor 18 is, ens. (v.5)?  Verskil sy leefstyl opmerklik van die ongelowige s’n, sodat selfs húlle moet sê:  ‘As jy ‘n ware Christen wil ontmoet is dit hy’?

 

Hoekom moet jy ‘n prediker aan sy wêreldbeskouing toets? Want jy beskadig jouself as jy ‘n man volg wie se lewe nie sy boodskap ondersteun nie.

 

Toets hom aan sy Skrifbeskouing (v.6)

‘n Teoloog het vir ons vertel hoe ‘n liberale professor ‘n vergadering by UNISA moes open. Om ‘n punt te bewys het hy die Bybel eenkant toe geskuif en uit ‘n ander boek voorgelees.  Soos elke ander vals leraar was die Bybel vir hom maar net nog ‘n boek, eerder as die Woord van God.  Volgens Johannes sal ‘n persoon se Skrifbeskouing vir jou sê of hy ‘n vals leraar is of nie (v.6).

 

Die apostels en hulle lering kom nie van die wêreld nie (v.5), maar van God (v.6). Ware gelowiges soek die apostels se lering (v.6).  Die vroeë kerk het hulleself hieraan toegewy (Handelinge 2:42).  Jesus het gesê:  “Die wat uit God is, luister na die woorde van God… My skape luister na my stem… Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.” (Johannes 8:47, 10:27, 18:37).  Vals leraars en gelowiges soek nie die apostels se lering nie.  Hulle bevraagteken en verdraai dit, en sê dis nie genoegsaam nie (v.6, 2 Korintiërs 4:2, Openbaring 22:18-19).  Hulle weier om hulle daaraan te onderwerp, en sê die Bybel is outyds en geld nie vir vandag nie.  Die Gees van waarheid help ons om die apostels se geskrifte (die Nuwe Testament) van die duiwel en sy vals leraars se leuens te onderskei (v.6, 5:6, Johannes 16:13, 8:44, Handelinge 17:11).

 

Toets ‘n prediker aan sy Skrifbeskouing. Preek hy die Skrif?  Kan jy jou Bybel oopmaak en duidelik daarin volg wat hy sê?  Lees hy ‘n vers, maar verwys in die res van sy preek nie weer na die Bybel nie?  Is Bybelverse in sy preke yl gesaai soos gras in die Namib woestyn?  Streel hy mense se ore (2 Timoteus 4:3-4)?  Doen hy moeite om te sê wat hulle wil hoor (v.5)?  Vermy hy verse oor selfverloëning, heiligheid, die finale oordeel, ens.?  Is die Bybel vir hom genoeg, of soek hy meer omdat hy dink dis irrelevant?  Staan Bybelse prediking sentraal in sy bediening?

 

Drie jaar gelede het ek ‘n verslag geskryf, en mense teen vals lering gewaarsku. Toe ‘n ander predikant dit lees het hy gesê ek is liefdeloos.  Maar is dit liefdeloos om jou kind teen slegte invloede te waarsku?  Is dit liefdeloos om iemand teen gevaar te waarsku?  Hoe is dit liefdeloos om iemand teen die duiwel en sy agente te waarsku?  Hoe is dit liefdeloos om iemand uit die pad te stamp as jy die trein van vals lering teen ‘n spoed sien aankom?

[1] John MacArthur, Strange Fire, pp.282, 47

[2] Ibid

[3] Ibid, p.47

[4] Ibid, p.282

[5] Ibid, p.48

Wie is gered?

Assurance

Het jy al ooit die aardige ondervinding gehad waarin jy ‘n persoon ontmoet, en nie weet dat hy of sy een van ‘n tweeling is nie? Op ‘n dag sien jy die persoon in die winkel en groet hom of haar vriendelik, net om skeef aangekyk te word.  Dit het eenkeer met my gebeur toe ek ‘n kerk in Pretoria besoek het.  Ek het ‘n bekende vrou gesien en vir haar gewaai.  Sy het gou weggekyk en nie terug gewaai nie.  Ná die diens toe hoor ek ek het vir die verkeerde persoon gewaai.  Dit was nie die vrou wat ek geken het nie, maar haar tweeling sussie.  Net soos wat ‘n tweeling jou kan verwar, kan jy soms onseker wees wie gered is en wie nie.  Party ongelowiges kan uiterlik soos gelowiges lyk, net soos wat sekere soorte onkruid soos koring kan lyk.  Hoe kan jy dan seker wees of jy gered is of nie?  Wat is die bewyse van ware redding?  1 Johannes 3:11-24 help ons om hierdie vrae te beantwoord.

 

’n Bewys van redding (v.11-18)

Gestel jou ma is besig om te sterf. Haar enigste hoop is as sy twee nuwe niere kry.  Sal jy bereid wees om jóú niere te skenk sodat sy kan lewe en jy sterf?  Miskien.  Maar wat as dit jou grootste vyand was:  sou jy vir hom of haar twee niere skenk?  Jesus het sy lewe gegee, sodat sy vyande kan leef.  Dít is liefde.

 

‘n Man in Nelspruit het Clem Goetsche se getuienis met my gedeel. Gedurende die Tweede Wêreld Oorlog het sy offisier gesê hy moet in ‘n loopgraaf klim om te kyk of alles veilig is.  ‘n Mede-soldaat het gesê hý sal inklim.  ‘Clem is nie gereed om te sterf nie – ek ís,’ het hy gesê.  Die Christen soldaat het in Clem se plek gesterf.

 

Sulke liefde is ‘n bewys van ware redding. Dit is soos ‘n Christen in Rusland of China wat tronkstraf en marteling kies eerder as wat hy sy broers verraai en weggee.  Ware liefde is soos Rageltjie de Beer wat in die sneeustorm haar klere vir haar boetie gegee het, sodat hý kan lewe en sý sterf.  Christelike liefde is gereed en bereid om op te offer.

 

Iemand wat nie sy broer liefhet nie is ongered en die duiwel se kind (v.10). Die ware gelowige volg die boodskap wat hy van die begin af gehoor het, naamlik dat hy sy broer moet liefhê (v.11, Johannes 13:34-35).  Moenie soos Kain wees wat sy eie broer gehaat en vermoor het nie (v.12, Genesis 4:1-16).  Sy moord op sy broer het gewys hy is uit die bose (v.12, 10, Johannes 8:44).  En hoekom het hy hom vermoor?  Dit was nie omdat Abel hom skade aangedoen het nie.  Dit was eerder omdat hy boos was en Abel se opregte offer en heilige lewe gehaat het (v.12).  Abel se regverdige lewe het Kain se sondige hart blootgelê, en Kain het dit gehaat.  “En die wat kwaad vir goed vergeld, behandel my vyandig, omdat ek die goeie najaag.” (Psalm 38:21).  “Manne van bloed haat die [regverdige], en hulle soek die lewe van die opregtes.” (Spreuke 29:10).  Net so het die Fariseërs vir Jesus laat kruisig, omdat hulle sy heilige lewe gehaat het (Markus 15:10).

 

Net soos wat Kain vir regverdige Abel gehaat het, moet ons nie verbaas wees as die bose wêreld ons haat en vervolg nie (v.13, Johannes 15:18, 17:14). Wees verbaas en bekommerd as die wêreld jou prys en jou nié teenstaan nie, want dit beteken jy is een van hulle (Johannes 15:19a).  Soos haat teenoor Christene die wêreld kenmerk (v.13), wys opregte liefde vir Christene jy is nie geestelik dood nie – jy lewe (v.14, Johannes 5:24).  Iemand wat sy broer haat is ‘n moordenaar.  Moord met ‘n mes begin by haat in die hart en eindig in die hel (v.15, Matteus 5:21-22, Openbaring 21:8).  Volg en ervaar eerder Jesus se liefde aan die kruis (v.16).  Jesus het vir sy vyande gesterf (Romeine 5:7-8), en kan jy nie eers jou lewe vir jou broer gee nie (v.16)?  ‘n Christen neem nie ander se lewens nie (v.12, 15), maar gee sy lewe vir sy broers (v.16).

 

Dalk sal jy nie jou lewe hoef te gee nie (v.16), maar jy kan opoffer en jou broer in sy nood help (v.17, 2 Korintiërs 9:11, Efesiërs 4:28, Galasiërs 6:10). Iemand met aardse rykdom wat gevoelloos wegkyk en sy hart vir sy broer in nood sluit, ken nie God se liefde nie en is ongered (v.17, 4:20, Deuteronomium 15:7, Jakobus 2:15-16).  Ware liefde bestaan in praktiese dade en nie in mooi praatjies nie (v.18).

 

Wees lief vir die broers. Hoe?  Aan die kruis het Jesus sy liefde vir ons gewys.  Ervaar en ontvang sy liefde in jou hart, sodat jy sy voorbeeld kan volg en die broers kan liefhê (v.16).  Moenie net daaroor dink en praat nie, maar doen dit (v.18).  Moenie soos die wêreld wees wat iets terug verwag as hulle goed gedoen het nie.  Jesus het gesê:  “Wanneer jy ‘n môre— of middagete gee, moenie jou vriende nooi, of jou broers of bloedverwante of ryk bure nie, sodat hulle jou nie miskien ook eendag weer uitnooi en jy vergelding ontvang nie.  Maar wanneer jy ‘n feesmaal gee, nooi armes, verminktes, kreupeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie; want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges.” (Lukas 14:12-14).

 

Wees bereid om op te offer, dit aan jou sak te voel, en jouself kort te doen (v.17, Handelinge 11:27-30). Dit beteken nie jy moet jou kinders se brood vat en dit vir die bedelaar op die straathoek gee nie.  Om vir ‘n drankverslaafde boemelaar R100 te gee is nie liefde, maar haat – jy help hom van die wal af in die sloot.  Johannes praat nie hier van die man op straat nie, maar van liefde vir jou broer.

 

Hoe meet jý op? Is jou lewe een van liefde vir die broers?  Wys jy dit prakties?  Wys jou begeerte na die gemeenskap van gelowiges jy is lief vir die broers?  Is jou gedagtes alewig vol van bitterheid en dagdromery oor hoe jy jou broer uit jou lewe kan kry?  Is jy kwaad as jy jou broer sien of aan hom dink?  Indien wel, is jy ongered (v.15).  Bekeer jou van jou bitterheid, haat, en moord.  Soos Jesus die moordenaar aan die kruis langs Hom gered het, kan Hy jou red.

 

Pasop dat jy nie die orde omkeer nie. Iemand wat dink:  ‘As ek die broers liefhet sal ek hemel toe gaan,’ span die kar voor die perde.  Liefde vir die broers is ‘n bewys van redding, en nie die oorsaak daarvan nie.  Iemand wat dink dit is die oorsaak, sal goed doen aan ander uit vrees vir die hel.  God se eer en sy broer se welvaart is nie sy prioriteit nie, maar hy doen goed aan ander omdat hy sy eie bas wil red.

 

Sekerheid van redding (v.19-24)

Ons het eendag om die tafel gesit toe my vrou met ons seun grap en sê: ‘Hulle het babas in die hospitaal omgeruil.  Jy is nie regtig ons kind nie.’  Hy het verbaas na haar gekyk en gesê:  ‘Regtig!?’  Sy het gelag en gesê:  ‘Ek terg net.’  Gestel hy het begin twyfel en gewonder:  ‘Is ek regtig hulle kind?’  Dit sou maak dat hy nie die vrymoedigheid kon hê wat ons ander kinders het nie.

 

So is dit met die Christen wat oor sy redding twyfel en wonder of God regtig sý Vader is.  Hy dink God wil ánder help, en voel God is teen hom eerder as vir hom (Romeine 8:31).  Sy onsekerheid maak ook dat hy dink:  ‘Dit help nie ek bid nie, want God gaan in elk geval nee sê.’  Dit sal uiteindelik daartoe lei dat hy biddeloos word.  Ja, jy kan gered wees sonder dat jy sekerheid het.  Die plant kan lewe sonder dat dit blomme aan het.  Ons moenie sekerheid van redding met redding self verwar nie.  Tog wil God nie hê gelowiges moet hulle kindskap of sy liefde vir hulle betwyfel nie.  Om hierdie rede het Hy v.19-24 in die Skrif laat opteken.

 

Dié wat volgens v.11-18 liefhet, kan verseker weet hulle is ware gelowiges (v.19). By hulle is daar geen rede vir angs of twyfel nie, maar hulle kan hulle harte gerusstel dat hulle kinders van God is (v.19).  Op die oordeelsdag sal Hy hulle inneem en nie wegwys nie.

 

Wat as jy volgens v.11-18 liefhet, maar jou hart veroordeel jou en jou gewete pla jou en sê jy is ongered? Net soos wat die vals gelowige se gewete hom kan bedrieg en sê hy is gered, kan die ware gelowige se gewete fouteer en sê hy is ongered.  God is groter as jou gewete, weet alles, en kan nie fouteer nie (v.20).  Hý sê dat dié wat volgens v.11-18 liefhet, gered is.  Moet dan nie na die twyfel in jou hart, jou oorsensitiewe gewete, jou bedrieglike emosies, of die duiwel se leuens luister nie (v.20).  Jou hart en gewete is nie die standaard nie – God en sy Woord is (v.20, 1 Korintiërs 4:4).

 

Iemand wie se hart en gewete hom nié veroordeel nie, het groter vrymoedigheid voor God en vrees nie vir die oordeelsdag nie (v.21, 4:17-18). Hy twyfel nie, maar is oortuig dat God sy Vader is.  Hoe weet hy dit?  Sy geloof in alles wat Jesus is en doen, sy liefde vir die broers, sy begeerte om God tevrede te stel, sy gehoorsaamheid, en die Heilige Gees se getuienis in sy hart bewys dit (v.22-24).

 

Omdat hy sonder twyfel weet God is sy Vader, bid hy vrymoedig en verwag hy ‘n antwoord (v.22, 5:14, Matteus 7:7-11, Hebreërs 4:16). Saam met Charles Wesley sê hy:  ‘Bold I approach the eternal throne.’  Hy weet hy is in God en God in hom (v.24, Johannes 15:4-5, 17:21, 14:23, Galasiërs 2:20).  Juis daarom is gebed vir hom so natuurlik soos dink of asemhaal.  Hy is nie soos ongelowiges wat net bid as hulle in die sop is of as hulle iets wil hê nie.  Gebed en God se antwoord daarop kenmerk sy lewe.  God antwoord nie ongelowiges se gebede nie (1 Petrus 3:12, Spreuke 15:8, 29).  Ja, ware Christene kan soms bid en ‘n stil hemel ervaar.  Dit gebeur as:

 

 • Hulle twyfel (Jakobus 1:5-8).
 • Hulle biddeloos is (Jakobus 4:2).
 • Hulle selfsugtig bid (Jakobus 4:3).
 • Hulle sonde koester (Psalm 66:18, Jesaja 59:2).
 • Hulle bitter en onvergewensgesind is (1 Petrus 3:7, Markus 11:25).
 • God hulle wil leer om te volhard (Lukas 18:1).

 

Oor die algemeen antwoord God egter hulle gebede (v.22). Dit maak dat hulle wéét hulle is gered, en dat hulle met nóg meer vrymoedigheid bid (v.22).

 

Maak seker jy is gered. Hoe?  Moenie te veel van jou gevoelens maak nie, maar meet jouself objektief aan die drie toetse in 1 Johannes:

 

[1] Is jy gehoorsaam aan God en haat jy sonde?

 

[2] Is jy lief vir die broers of haat jy hulle en is jy bitter?

 

[3] Glo jy die waarheid oor Jesus en die evangelie?

 

As jy hierdie toetse slaag, kan jy sonder twyfel weet dat die subjektiewe oortuiging in jou hart die Heilige Gees is (v.24). Paulus sê:  “Want julle het nie ontvang ‘n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep:  Abba, Vader!  Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is” (Romeine 8:15-16).  As jy nié hierdie toetse slaag nie en nogsteeds seker voel jy is gered, bedrieg jou hart en die duiwel jou.  Op die oordeelsdag sal jy met ‘n skok agterkom jy was verkeerd (Matteus 7:21-23).

 

As jy sekerheid soek moet jy nie die fout maak om te dink jy moet Johannes se drie toetse slaag om gered te word nie.  Hierdie toetse (soos reeds gesê) is die bewys van ware redding, en nie die oorsaak daarvan nie.  Hoe kan jy gered word en sekerheid kry?  Reageer in geloof, vertroue, berou, en bekering op die lewende Jesus en op wat Hy aan die kruis gedoen het.  Dink aan hoe pervers, selfsugtig, en skynheilig jou hart is, en besef jy kan nooit met godsdienstige pogings die Here omkoop om jou te red nie.  Kyk in dankbare geloof na Jesus wat aan die kruis hang en uit liefde bereid was om die straf te kry wat jy verdien.  Glo God se belofte dat almal wat dít doen vergewe sal word, en dat hulle die ewige lewe sal kry (Johannes 6:40).

 

Die Heilige Gees sal jou begeertes en dade so verander, dat jy Johannes se drie toetse kan slaag en verseker kan weet jy is gered.  Jy sal nie meer die oordeelsdag vrees en onseker wees of jy dit gaan maak of nie.  Jy sal vrymoedigheid hê voor God, want “daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie” (Romeine 8:1).

 

Wat is die dinge wat keer dat mense sekerheid en vrymoedigheid het?

 

 • Hulle vertrou op hulle dade om God se guns te wen. So iemand sal altyd onseker wees en wonder of hy genoeg gedoen het.
 • Hulle lewe in sonde. Hoe kan jy sekerheid hê as jy die Heilige Gees wat sekerheid gee, bedroef?
 • Hulle glo ‘n Christen kan sy redding verloor. Wie kan vrymoedig wees as hy nie weet of hy tot die einde toe sal volhard of nie?

 

Iemand wat sekerheid het sal in vrede lewe en sterf, terwyl die twyfelaar in sy lewe en dood angstig sal wees.

 

Ek het ‘n ouderling se vrou ontmoet wat vir jare lank gedink het sy is gered. Ander mense het ook so gedink.  ‘n Slegte ding het in haar lewe gebeur, sodat die sonde in haar hart sigbaar geword het.  Gedurende hierdie tyd het sy besef sy was nooit waarlik gered nie.  Deur die Here se genade het sy tot bekering gekom.  Sy en die mense in haar gemeente was verbaas.

 

Wat van jou? God wil hê jy moet jouself ondersoek en seker maak jy is gered.  Maak jou roeping en verkiesing vas (2 Petrus 1:10).  “Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef.” (2 Korintiërs 13:5).

Hoe om te weet of jy weergebore is

Born again

Sarie oefen hard om te fluit. Al haar maatjies kan fluit, maar sy kan nie.  Sy weet as sy dit nie regkry nie, gaan haar maats môre by skool vir haar lag.  Retha dring deur na die finaal van die Master Chef kompetisie.  Sy kan alles behalwe ‘vanilla mousse’ maak.  As die beoordeelaars dít vra is sy in die moeilikheid.

 

Om te weet of jy weergebore is, is nie dieselfde as om te sorg dat jy kan fluit of ‘vanilla mousse’ maak nie. As jy dít nie kan doen nie, is die gevolge klein:  jou vriende lag vir jou of jy kom tweede.  As jy nie weergebore is nie, is die gevolge ewig, en kry jy nie ‘n tweede kans nie.  Daarom moet jy doodseker maak jy is weergebore.  In 1 Johannes 2:28-3:10 gee God ‘n toets waaraan jy jouself kan meet.

 

Jy lewe in die lig van Jesus se tweede koms (2:28-3:3)

George leef in die 1700’s en is die slaaf van ‘n ryk Britse heer. Op ‘n dag vaar sy meester Amerika toe, en vra hy dat George die fort moet hou totdat hy terugkeer.  George moet sorg dat die perde kos kry en die skape voor sononder terug is in die kraal.  Hy moet toesien dat die visse in die fontein elke week kos kry.  Elke Maandag moet hy vir sy medeslawe die week se werk uitdeel.  In die nag moet hy sorg dat die olie lampe in die huis aangesteek is.  As handelaars op die plaas aankom, moet hy met hulle onderhandel en briewe onderteken.  Vir dinees wat in die heer se huis gehou word, moet hy gaste nooi en reëlings tref.  George weet dat sy meester enige dag by die plaas kan opdaag.  Daarom doen hy goeie werk en sorg hy dat alles in orde is.

 

So moet ons uitsig na Jesus se tweede koms ons nóú help om reg te lewe. Ons moet soos Marié wees wat in Oktober trou.  Sy kan haarself al in haar trourok voor die kansel sien staan.  In haar verbeelding is sy slank met mooi hare en ‘n mooi trourok.  Hierdie vooruitsig dryf haar om in die hede gewig te verloor, te oefen, en reg te eet.  Net so moet die vooruitsig na dit wat jy by die tweede koms sál wees, jou reeds in die hede dryf om so te wíl wees.

 

As iemand nie in Jesus bly nie en agter die vals leraars aanloop (2:18-19), sal hy skaam wees as Jesus weer kom (2:28). God sal hom as ‘n vals gelowige uitwys.  Ware gelowiges is dié wat regverdig lewe soos Jesus (2:29).  Die ware gelowige is weergebore en kan met vrymoedigheid uitsien dat Jesus weer kom (2:28-29).

 

Hoe groot is God se liefde nie, dat Hy sy vyande as sy eie kinders aanneem (3:1, Johannes 1:12, Galasiërs 4:4-7, Romeine 8:15-16, Efesiërs 1:5). Dis nie net ‘n titel nie.  Dis nie dat jy net soos sy kind is nie.  Jy is dit regtig en is ‘n erfgenaam van God se Koninkryk met al sy rykdom en skatte.  Die vals leraars (die gnostici) het dit nie erken nie, maar het gesê dat húlle die ware gelowiges is (3:1).  Vals gelowiges erken ons nie, en het geen belang in die kerk nie (3:1).  Die wêreld maak asof Christene van ‘n ander planeet af kom (1 Petrus 2:11).  Hulle verstaan nie as jy nie saam met hulle wil sondig nie (1 Petrus 4:4).  Johannes sê hulle ken óns nie, omdat hul nie vir Jesus ken nie (3:1).

 

Jesus is God se Geliefde (Matteus 17:5, Efesiërs 1:6) en in Hom is ons ook geliefdes van God (3:2). In Hom is ons reeds kinders van God (3:2).  Ons is egter nog nie volmaak nie.  Maar ons sal wees as Jesus kom en ons Hom in heerlikheid sien (3:2, 2 Tessalonisense 1:10, Johannes 17:24, Openbaring 22:4, Romeine 8:29).  Ons sal ‘n nuwe liggaam soos syne kry en volmaak heilig wees soos Hy (3:2, Filippense 3:20-21, 1 Korintiërs 15:51-52).  By sy eerste koms het Hy die papiere vir ons aanneming voltooi.  By sy tweede koms sal Hy ons vir ewig in sy huis inneem (Romeine 8:23).

 

Iemand wat hierdie vooruitsig het en aanhou hoop, sal aanhou om homself te reinig soos wat Hy rein is (3:3, Gk., 2 Petrus 3:14, Kolossense 3:4-5). Hy sit nie passief en wag om rein te wees (3:2), maar streef daarna (3:3, Filippense 3:14).

 

Iemand wat nie die erns van Jesus se tweede koms verstaan nie, sal nie ernstig wees om in die hede heilig te lewe nie. Hy sal homself nie daarvoor voorberei nie.  So iemand sal wees soos ‘n persoon wat met denims by ‘n formele dinee opdaag en uit voel.  As hy vooraf geweet het dit is so ‘n groot geleentheid, sou hy sy planne beter gemaak het.

 

Kry daarom ‘n Bybelse verstaan van hoe groot Jesus se tweede koms is, en wat daar gaan gebeur:

 

 • Jesus gaan onverwags kom soos ‘n dief wat in die donker nag in jou huis inbreek (2 Petrus 3:10).
 • Die Aartsengel gaan ‘n trompet so hard blaas dat jou oordromme wil bars (1 Tessalonisense 4:16, vgl. Eksodus 19:16, 20:18).
 • Jesus gaan op donker stormwolke kom soos ‘n ridder op sy oorlogperd (Openbaring 1:7, vgl. Psalm 18:8-16).
 • Hy sal in vuur en vlam verskyn met sy Vader se heerlikheid en biljoene engele (2 Tessalonisense 1:7-8, Matteus 25:31).
 • Die son, maan, sterre en planete sal smelt en ontplof (2 Petrus 3:10, 12).
 • Elke man, vrou, seun, en dogter sal voor sy troon staan. Hy sal elkeen se lewensboek uithaal en hulle oordeel volgens wat daarin geskryf staan (Openbaring 20:12-13).
 • Dié wat in sonde geleef het, sal Hy vir ewig in die hel gooi. Christene se heilige lewens sal bewys dat hulle die ware Jakob is. Hulle sal vir ewig saam met Hom op die nuwe aarde wees (Matteus 25:46).

 

Laat hierdie en ander waarhede oor die wederkoms jou dryf om jouself te reinig soos wat Hy rein is (3:3). Hoe doen ‘n mens dit?

 

[1] Bely jou sonde en bekeer jou (1:9, 2 Timoteus 2:21-22, Jakobus 4:8, Matteus 23:25-26, Psalm 51:9, 12).

 

[2] Verstaan en gehoorsaam die Bybel (Psalm 119:9, Johannes 15:3, Efesiërs 5:26, 1 Petrus 1:22, 2 Korintiërs 7:1).

 

[3] Moenie met die wêreld meng nie (Jesaja 52:11).

 

[4] Aanvaar God se tugtiging (Daniël 11:35, Hebreërs 12:10).

 

[5] Glo in Jesus en sy evangelie (Handelinge 15:9).

 

Jy móét jouself so reinig en in die lig van sy tweede koms leef, want sonder ‘n heilige lewe sal niemand God sien nie (Hebreërs 12:14).

 

Jy lewe in die lig van Jesus se eerste koms (3:4-10)

Shaun het ‘n moord gepleeg en sit al vir 15 jaar in die tronk. Die mense wat hom besoek, die tronkwagte, en die ander gevangenes dink hy is mal.  Hy sê vir almal die regter het hom onskuldig bevind en hy is vry.  Sy lewe agter tralies wys duidelik dat die regter hom skuldig bevind het, en tot ‘n lewenslange tronkstraf gevonnis het.  Iemand wat sê hy is gered maar in sonde leef, is soos Shaun.  Dit is onmoontlik dat iemand wat in die boeie van sonde is terselfdertyd vry kan wees.  Of is Jesus ‘n Redder wat nie red nie?

 

As jy aanhou sondig (Gk.) is jy wetteloos (3:4). Die wêreld is so:  hulle lewe asof daar geen wet is nie.  Die ware gelowige is lief vir God se wet (Romeine 7:22) en is nie wetteloos nie.  As Jesus gekom het om ons sonde weg te neem (3:5, Johannes 1:29), kan geen ware gelowige daarin lewe nie.  Jesus het nie gekom om die asblik van sonde leeg te maak, sodat ons dit net weer kan vol maak nie.

 

Jesus het geen sonde in Homself nie (3:5, 1 Petrus 2:22, Hebreërs 4:15, Johannes 8:46, 2 Korintiërs 5:21). Dus is Hy die perfekte Lam wat ons sondes wegneem.  As jy in die sondelose Jesus bly, kan jy nie met jou sonde aanhou nie (3:6, Gk.).  Wie in sy sonde aanhou het Hom nie met die oë van geloof gesien nie, en ken Hom nie (3:6).  ‘n Christen en ‘n goddelose persoon se lewens lyk nie min of meer dieselfde nie, maar verskil soos wat lig van donker verskil (3:6).

 

Ware Christene kan egter mislei word en moet oppas (3:7). Die vals leraars het gesê jy kan regverdig wees, al leef jy nie so nie.  Dit is onwaar (3:7, 2:6).  Iemand wat in sonde aanhou is die duiwel se kind (Johannes 8:44).  Die duiwel sondig al van die begin af en is pure sonde (3:8).  Hy het gesondig voordat hy uit die hemel uitgeskop is (Jesaja 14:13-14, 1 Timoteus 3:6).  Hy het in die begin vir Adam en Eva versoek om teen God te sondig (Johannes 8:44, Genesis 3).  In sy lewe het Jesus die duiwel se werke verbreek (3:8, Matteus 4:1-11).  In sy kruisdood het Jesus hom oorwin en sy kop vermorsel (Kolossense 2:14-15, Genesis 3:15, Johannes 12:31, Hebreërs 2:14-15).  Eendag sal Hy die duiwel in die hel gooi, sodat daar geen meer sonde, dood, rebellie, wêreldsgesindheid, vals lering, versoeking, en vervolging is nie (Openbaring 20:10).

 

Jesus help nou al dat sonde nie ons baas is nie (Romeine 6:14), en ons reg kan lewe. Geregtigheid en nie sonde nie, kenmerk die ware gelowige se lewe (3:7-9).  Jy is uit God gebore.  Die saad van God en sy Woord is in jou soos wat ‘n pa se DNA in sy kind is (3:9, 2 Petrus 1:4, 1 Petrus 1:23).  Die kind lyk soos sy ouer, en so lyk die gelowige se regverdige karakter soos God s’n (3:9).  God se saad bly in jou (3:9):  jy kan nie jou redding verloor en die duiwel se kind word nie.  Volgens Johannes is dit duidelik wie God se kinders is, en wie die duiwel se kinders is.  God se kinders leef regverdig en is lief vir die broers (3:10, 4-9, 11-24).  Vir Johannes is dit swart of wit.  Johannes glo nie in yin yang nie.  Jy is God se kind of die duiwel s’n.  Jy kan nie ‘n bietjie van beide wees nie (3:10).

 

Moenie die sonde liefhê waarvoor Jesus gesterf het nie. Moenie ‘n slaaf wees van die bose werke wat Jesus verbreek het nie (3:8).  As wetteloosheid jou lewe opsom is jy ongered (3:4).

 

Beswaar #1: ‘Ek ken ongelowiges wat nie goddeloos en wetteloos leef nie, maar opreg is.  Die ongelowiges wat ek ken leef beter as party Christene.’  Wie is die Christene wat jy ken, en is hulle regtig Christene?  Verder moet jy onthou dat jy nie die ‘opregte’ ongelowige se hart, gedagtes, motiewe, en geheime lewe ken nie.  Wat vir jou soos ‘n egte diamant lyk is dalk nagemaak.

 

Beswaar #2: ‘Ek sukkel met ‘n gewoonte-sonde.  Beteken dit ek is ongered?’  Nie noodwendig nie.  Natuurlik moet jy jouself ondersoek (2 Korintiërs 13:5).  Haat jy die sonde waarteen jy stry, en is jy hartseer omdat dit die Heilige Gees bedroef?  Wat weeg by jou die swaarste as jy sonde en gehoorsaamheid in die weegskaal sit?  Hoe lyk jou lewe in die geheel:  is dit sonde of gehoorsaamheid wat soos ‘n seer duim uitstaan?

 

As jy gered is en met ‘n gewoonte-sonde sukkel, sê jy dalk jy kán dit nie wen nie. Dit is ‘n leuen.  Deur Jesus se kruisdood en die Heilige Gees se krag, kán jy hierdie sonde doodmaak (3:8, Romeine 8:13, 6:14).  Dit is verkeerd om te sê:  ‘Ek is maar net ‘n mens… Niemand is perfek nie… Dit is normaal om te sondig.’  Vir ‘n Christen is dit abnormaal en teen sy karakter om te sondig (3:9).  As sonde normaal is en jy dit nie probeer uitroei soos wat die VSA se weermag met terroriste doen nie, is jy ongered.  Pasop tog dat jy nie dink haat vir sonde en ‘n regverdige lewe red jou nie.  Hierdie dinge is net die bewys van jou redding, nie die oorsaak daarvan nie.

 

Wys Johannes se toets dat jy ongered is? Hoe kan jy gered word?  Bring jou sonde na God toe en sê jy soek dit nie meer nie.  Bring ook jou eie pogings om gered te word, en erken dat dit jou nie kan red nie.  Glo dat Jesus die straf vir sondaars op Homself geneem het aan die kruis.  Erken dat Hy jou enigste hoop is.  Vra dat God jou sal red en jou sondes sal vergewe.  Jou veranderde lewe sal baie gou wys dat jy weergebore is.

 

Gestel die Amerikaanse regering sê dat alle landsburgers moet seker maak hulle papiere en ID kaarte is reg. Immigrasie werkers gaan by elke huis aanklop om te kyk dat dit reg is.  As jy onwettig in die land is, sal daar gevolge van deportasie, boetes, en tronkstraf wees.

 

Vyftien jarige Mary is ‘n landsburger, maar twyfel of sy die regte papiere het en of sy regtig ‘n Amerikaanse burger is. James is onwettig in die land, maar oortuig homself dat hy die regte papiere het en nie die wet oortree nie.  Peter is min gepla:  hy weet hy is onwettig in die land, maar sê hy sal die regering aanvat en wen.

 

So is mense as dit by weergeboorte kom. Party is weergebore, maar twyfel.  God wil hulle troos.  Party is oortuig hulle is weergebore, maar is nie.  Vir hulle wil God wakker skud en sê:  ‘Die skip sink – jy moet weergebore word!’  Party hoor van weergeboorte, maar gee nie om nie.  Vir húlle sê God:  ‘as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.’ (Johannes 3:3).

Pasop vir die antichris

Sheep with sharp teeth

Waaraan dink jy as jy die woord Antichris hoor? Die merk van dier, die 666?  ‘n Elektroniese mikroskyfie in jou regterhand en op jou voorkop?  Moeilike tye, demoniese aktiwiteit, ‘n sukkelende kerk, en swaar vervolging?  ‘n Bose man wat in die herboude Jerusalemse tempel sit?  Oorlog en chaos in Israel, of meer spesifiek, in Jerusalem?  Rusland, Irak, Amerika, en Israel?

 

Ek wonder hoeveel dink aan gewone mense met kispakke, dasse, en mooi klere wat in ‘n kerkgebou sit en luister hoe ‘n man praat oor Jesus wat nie gelyk is met die Vader nie? Hoeveel dink aan studente in ‘n klaskamer wat luister hoe die dosent vertel van Jesus wat op dieselfde vlak is as Buddha, Ghandi, en moeder Theresa?  Hoeveel dink aan boeke in CUM wat sê ons moet vir Jesus toestemming gee om in die wêreld te werk, boeke wat sê Jesus het aan die kruis opgehou om die Seun van God te wees?  Hoeveel dink aan teoloë wat in die Beeld sê Jesus is nie uit ‘n maagd gebore nie, en het nie liggaamlik uit die dood uit opgestaan nie?  Volgens 1 Johannes 2:18-27 is dít die antichriste vir wie jy moet oppas.

 

Kenmerke van die antichris (v.18-23)

Koos trek van die binneland af kus toe. Hy hoor van die ‘crowbar’ bende wat by huise inbreek en binne vyf minute soveel as moontlik steel:  TV’s, tablette, rekenaars, klere, karre, ens.  Terwyl hy op elke moontlike wyse voorsorg tref, vergeet Koos van die roes en vismotte wat deur sy kar en klere vreet.  Net so kan óns vreesbevange op die finale Antichris wag, terwyl ons nalaat om te waak teen die kleiner antichriste wat groot skade in die kerk kan verrig.  Dit is juis teen die kleiner antichriste wat Johannes ons in v.18-23 waarsku.

 

In vergelyking met die ewigheid, is die eeue tussen die kruis en die wederkoms maar net ‘n laaste uur (v.18). Vir God is ‘n duisend jaar soos een dag (2 Petrus 3:9).  Ander verse in die Bybel praat van hierdie tyd as die laaste tye of dae (Hebreërs 1:1, 1 Petrus 1:20, 1 Timoteus 4:1, 2 Timoteus 3:1, Jakobus 5:3).  Die lesers van Johannes se brief het in Daniël 11, Matteus 24, en 2 Tessalonisense 2 gehoor dat die Antichris kom (v.18, vgl. Openbaring 13).  Daar het hulle gehoor dat die Antichris homself as ‘n god sou verhef en die ware God laster.  Met Satan se mag sal hy vals wonders doen.  By sy koms sal Jesus hom met die asem van sy mond vernietig.

 

Die feit dat daar reeds baie antichriste was, het bewys dat die laaste een ook sou kom (v.18). Enigiemand wat teen die Bybelse Jesus leef en preek is die antichris (v.22, 4:3, 2 Johannes 7).  Hierdie is mense wat nie volhard nie, maar wegval uit die gemeenskap van gelowiges (v.19).  Op papier is hulle deel van die gemeente, maar hulle was nooit innerlik deel nie, want anders sou hulle daar gebly het en nie weggeloop het nie (v.19).  Die feit dat hulle weggeval het, maak duidelik dat hulle ongered is (v.19).  Die Skrif sê:

 

 • “Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (Matteus 24:13).
 • “Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou”(Hebreërs 3:14).
 • “Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.” (1 Korintiërs 11:19).

 

Die vals leraars kom van binne af en nie van buite nie – pasop (v.19, Handelinge 20:30)! Jesus, die Heilige Een (Markus 1:24), salf die ware gelowiges met die Gees, sodat alle gelowiges die ware kennis van Christus het (v.20, 2 Korintiërs 1:21-22, Johannes 1:33, 14:26, Kolossense 1:28).  Hierdie ware kennis kom nie deur die gnostiese vals leraars nie, maar deur die Gees se woorde in die Skrif (v.21, 1 Korintiërs 2:12-16).

 

Daar is geen leuen in die Gees se woorde nie (v.21, 5:6, Johannes 17:17, 14:6), en daar is nie waarheid in die vals leraars se woorde nie (v.21, Johannes 8:44). Die vals leraars het gesê dat Christus in die Jordaan rivier op die menslike Jesus gekom het, en Hom weer verlaat het aan die kruis.  In v.22 sê Johannes dat iemand wat so sê lieg:  hy is die antichris.  Iemand wat die Seun ontken, ontken ook die Vader, want Jesus en die Vader is een (v.22-23, Johannes 10:30, 5:23, 8:19, 15:23).  Iemand wat in sy hart die Seun as sy Verlosser, Here, en Messias erken en bely, het ook die Vader (v.23, Romeine 10:9).

 

Pasop vir die antichris. Miljoene mense is in die hel, omdat hulle nie gewaak het nie.  Om dit reg te kry moet jy v.18-23 in die moderne idoom vertaal.  Hierdie mense is selfaangestelde leiers wat praat asof die gemeenskap van gelowiges onbelangrik is (v.19).  Hulle bely dat hulle Christene is, maar het nie ‘n belang in die kerk nie (v.19).  Johannes ken net twee kategorieë:  as jy nie binne die kerk is nie, is jy buite (v.19).  As jy nie in die kerk is nie, is jy in die wêreld en ongered.  Hierdie mense se houding teenoor die liggaam van Christus is ‘n aanduiding van hulle houding teenoor die Hoof.  Ek vra mooi dat jy nie die kerk as opsioneel beskou nie.  Moenie sê jy hoef nie in die kerk belang te stel, en kan nogsteeds ‘n ware Christen wees nie.  As dít waar is, dan is Jesus ‘n Hoof sonder ‘n liggaam.

 

Handhaaf egter ‘n balans. Moenie dink dat alle kerklidmate waarlik gered is nie.  Jou doop of naam op die lederol beteken nie dat jou naam in die Boek van die Lewe is nie.  Op die oordeelsdag gaan God in die kerk sif om die onkruid en koring van mekaar te skei.

 

Net soos wat die antichriste nie in die gemeenskap volhard het nie, het hulle verkeerd geglo oor Jesus (v.22). Vandag nog glo hulle verkeerd oor Jesus:

 

[1] Hulle glo nie Hy is volkome God en mens nie. Hulle glo nie dat Hy deur die Gees se werking uit ‘n maagd gebore is nie.

 

[2] Hulle glo nie dat Hy die Messias is nie.

 

[3] Hulle glo nie dat Hy die Verlosser is wat die straf vir ons sonde op Homself geneem het aan die kruis nie. Hulle glo nie dat Hy die opgestane Here is wat weer kom nie.

 

Enigiemand wat verkeerd glo oor Jesus is ongered, en het ook nie die Vader nie (v.23). Daarom kan ons nie sê dat almal dieselfde God dien en hemel toe gaan nie.  Jesus is die enigste Weg na die Vader (4:15, Johannes 14:6, Handelinge 4:12).  Dit beteken egter nie dat almal wat reg oor Jesus glo, gered is nie.  Die duiwel glo reg en is ongered (Jakobus 2:19).  As jy wil hê dat God jou moet red, moet jy jou sonde los, en besef dat Jesus die enigste hoop is dat God jou kan vergewe.  Vertrou op Hom en wees lief vir Hom.

 

Beskerming teen die antichris (v.24-27)

Wanneer die seisoen draai of jy na ‘n ander land toe gaan, is die kanse goed dat jy siek word. Hoe weet jy wanneer jy siek is?  Hoe weet jy presies wat fout is?  Daar is ‘n objektiewe en subjektiewe toets om uit te vind.  Subjektief voel jou gestel af.  Jy weet nie presies wat fout is nie, maar jy besef dat dinge nie reg is nie.  Objektief gaan jy dokter toe en sê hy na paar toetse vir jou wat fout is.

 

Net so gee God in die geestelike realm vir ons subjekiewe en objektiewe toetse om vals lering uit te ken. Subjektief is die Heilige Gees soos ‘n ingeboude leuen verklikker wat ons waarsku.  Die gelowige weet nie altyd wat fout is as iemand in ‘n boek of preek vals lering soos gif versprei nie, maar hy weet iets is nie reg nie.  Objektief meet hy die lering aan die Skrif om agter te kom wat presies fout is.  Jy kan nie net die Woord of die Gees hê nie.  Jy het beide nodig.  Dit is Johannes se punt in v.24-27.

 

Hoe kan gelowiges in die Vader en die Seun bly, en nie val vir vals lering nie? Hulle moet sorg dat die evangelie wat hulle van die begin af gehoor het, in hulle harte bly (v.24).  Vir dié wat dít doen, belowe God die ewige lewe (v.25), en Hy kan nie lieg nie (Titus 1:2).  Die antichriste bedrieg jou, omdat hulle wil keer dat jy die ewige lewe kry (v.26).  Bly in die Woord, sodat jy nie in hulle strik beland nie (v.26).  Die Gees sal jou in die waarheid lei en jou waarsku (v.27, Johannes 14:26).  Gelowiges benodig nie die gnostici se lering om God te ken nie (v.27, Hebreërs 8:11).  Deur die ware Woord gee die Gees vir hulle alles wat nodig is om reg te lewe (v.27, 2 Petrus 1:3, 2 Timoteus 3:16-17).  Die Gees is die waarheid (5:6), en kan nie soos die vals leraars oor Jesus jok nie (v.27).  Soos die Gees vir hulle geleer het, moet hulle in Christus en sy waarheid bly (v.27).

 

Pasop vir die antichris. Wees agterdogtig oor enige nuwe lering; oor mense wat wonderlike nuwe dinge sê wat nog niemand in die kerk se geskiedenis gesê het nie.  Laat die evangelie wat jy van die begin af gehoor het in jou bly (v.24).  Volgens Jeremia 6:16 is die ou paaie die goeie paaie waarin jy rus vind vir jou siel.

 

Pasop ook vir mense wat praat asof gewone ‘Christene’ nie die Skrif kan verstaan nie; asof net geleerdes en spesiale gesalfdes dit kan verstaan. Ons is nie Katolieke wat glo dat net die priester die Skrif kan interpreteer nie.  Elke Christen het die Heilige Gees en kan die Skrif vir homself interpreteer.  Dit beteken nie dat leraars onnodig is nie (Efesiërs 4:11), maar beteken wel dat ons nie slim praatjies buite die Bybel nodig het nie.

 

Neem jouself voor om die Bybel beter te ken en gevul te word met die Gees, om die sonde te los wat die Heilige Gees bedroef. So sal jy vals lering van ‘n myl af kan uitsnuf soos wat ‘n bloedhond dwelms uitsnuf.  Sonder die Gees is jy soos ‘n alarm met ‘n pap battery.  Sonder die Woord is jy soos sekuriteitswagte wat slaap en nie koeëls in hulle gewere het nie.

 

Eddie is ‘n matriek leerling. In sy wiskunde vraestel is 95 van sy 100 antwoorde amper reg.  Waar sy antwoord 10 moes wees, het hy 9 geskryf.  ‘n Antwoord wat x3 moes wees, het hy x2 gemaak.  Alta het dieselfde eksamen geskryf.  Haar antwoorde was geheel en al verkeerd.  Maar toe die onderwyser hulle vraestelle merk, het hy nie vir Eddie meer punte gegee as vir Alta nie.  Eddie se antwoorde was nader aan reg, maar was nogsteeds verkeerd.

 

Net so is daar eintlik nie ‘n verskil tussen godsdienste soos Moslem en Hindoes aan die een kant, en Jehova’s Getuies en Word of Faith kerke aan die anderkant nie.  Almal van hulle verwerp die Jesus van die Bybel en is antichriste.  Charles Spurgeon het gesê:  ‘Om te onderskei is nie die vermoeë om die verskil tussen reg en verkeerd te ken nie, maar om die verskil te ken tussen reg en amper reg.’  Baie mense wat in die hel is, het die pot heeltemal mis gesit.  Maar hoeveel mense is daar nie in die hel wat amper reg was nie?  Bêre God se Woord in jou hart en pasop vir die antichris.

Opsoek na die Messias

Messiah

Augustinus is in 354 n.C. gebore in Noord-Wes Afrika (moderne Algerië). As jong man het hy vervulling gesoek in ‘n lewe van seksuele losbandigheid.  Later het hy van sy wellus probeer vlug, en het hy vervulling gesoek in filosofie en logika.  Uiteindelik het hy in 386 n.C. Romeine 13:13-14 gelees en tot bekering gekom:  “Laat ons welvoeglik wandel soos in die dag, nie in brassery en dronkenskap, nie in ontug en ongebondenheid, nie in twis en nydigheid nie.  Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.”[1]

 

Soos miljoene ander in die geskiedenis, het Augustinus se soektog geeïndig toe hy die Messias vind. Sy bekende gebed tot die Here was:  ‘Our hearts are restless until they rest in You.’[2]  Almal wat na die Messias toe kom, vind rus vir hulle siele.  Jesus het gesê:  “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.  Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele” (Matteus 11:28-29).  In Johannes 1:19-34 leer ons wie hierdie Messias is en hoe ons Hom kan vind.

 

Johannes (v.19-28)

In die winter van 2004 het ek ‘n Buddhis ontmoet wat gesê het hy is opsoek na die waarheid. Toe ek eendag by sy huis gekuier het, het hy vir my al die godsdienstige boeke op sy rak gewys.  In sy soektog na die waarheid het hy iets van alles probeer:  die Qur’an, die Bybel, Hindu geskrifte, ens.  Ek het egter gou besef dat hy ‘n persoonlike aksie het teen die Jesus van die Bybel.  Soos die Fariseërs in v.19-28, het hy nie regtig belanggestel om Hom te ken nie.  Iemand wat egter opreg en met sy hele hart soek, sal Hom vind (Jeremia 29:13, Jesaja 55:6-7, Matteus 7:7-8).

 

Die Fariseërs het die priesters en Leviete gestuur om te vra wie Johannes is (v.19, 24).

 

[1] Hy was nie die langverwagte Messias nie (v.20).

 

[2] Was hy Elia? Hoe anders het hy dit reggekry om mense te trek soos bye na ‘n blomtuin toe (v.21)?  Die Jode het geweet dat Elia nie gesterf het nie (1 Konings 2:11).  Hulle het geglo dat hy sou kom om die einde aan te kondig (Matteus 27:47).  Johannes het gesê dat hy nie Elia is in die sin wat hulle dit bedoel nie (v.21).  Hy was wel soos Elia in sy voorkoms en boodskap (Maleagi 4:5-6, Lukas 1:17, Matteus 3:3-4, 11:14, 17:10-13, vgl. 2 Konings 1:8).

 

[3] Was hy die Profeet van wie Moses gepraat het in Deuteronomium 18:15-18 (v.21)? Nee.  Jesus het Moses se woorde vervul (6:14, 7:40, Handelinge 3:22-23, 7:37).

 

Die priesters en Leviete het aangehou vra wie Johannes is (v.22). Johannes wou nie oor homself praat nie, maar is gestuur om van Jesus te getuig (v.23, 3:30)!  Soos Jesaja (Jesaja 40:3), die Evangelie-skrywers (Matteus 3:3, Markus 1:2-4, Lukas 3:3-6), Jesus (Matteus 11:10), Johannes se pa (Lukas 1:76), en die engel (Lukas 1:17), het Johannes gesê dat hy die Messias en Here se voorloper is (v.23).  In sy eie oë was hy niks meer as ‘n stem in die woestyn nie (v.23).  Deur sy boodskap en doop van bekering (Matteus 3:6, 8, 11), het hy mense vir die Messias se koms voorberei (v.23, Lukas 1:16-17).

 

Heidene wat die Joodse godsdiens wou aanneem, moes ‘n proseliete doop ondergaan. Johannes het die volk gedoop, en het dus indirek gesê dat die Jode net soos die heidene buite God se verbond is!  Die doopwater was simbolies dat die volk innerlik gereinig moes word.  Die priesters en Leviete het gevra hoekom Johannes mense doop as hy nie die Messias, Elia, of die Profeet is nie (v.25).  Volgens Esegiël 36:25 sou die Messias mense met rein water was.  Waar het Johannes die gesag gekry om mense te doop (v.25, vgl. Matteus 21:23-27)?  In hulle poging om vals Messiase uit te ken, het die Joodse leiers die ware Messias misgekyk (v.26, 10-11, Matteus 3:5, 7-10, 21:25-27, Lukas 7:30, 33).

 

Johannes het gesê dat iemand wat met water doop nie die belangrikste is nie. Die Persoon wat harte reinig waarvan die doop net ‘n simbool is, Hý is die Een voor wie almal hulle moet neerbuig (v.26-27).  Die Messias het wel ná Johannes gekom, maar was belangriker as hy.  Johannes was nie werd om ‘n slaaf se werk te doen en die Messias se sandale los te maak om sy voete te was nie (v.27).  Al hierdie dinge het gebeur in Betanië oorkant die Jordaanrivier (v.28).  Die Betanië waarvan ons teks praat is nie dieselfde een as in 11:1, 18 nie.

 

Moenie ‘n messias van mense maak nie. Elke vals godsdiens doen dit.  Vir Moslems is Mohammed die voorbeeld om na te volg.  Ateïste glo byna alles wat slim wetenskaplikes soos Richard Dawkins sê.  Vir Buddhiste is Buddha se lewe die lig.  Katolieke hang aan die Pous se lippe.  Vir Mormone is Joseph Smith se woord wet, en vir Adventiste is dit Ellen G. White se profesieë.  In party kerke beskou mense hulle gunsteling TV-evangelis as ‘n tipe messias of gesalfde aan wie jy nie die hand mag slaan nie.

 

Ons kan ook in die strik trap en ‘n messias van mense maak. Die volk het gedink Johannes die Doper is die Messias (Lukas 3:15).  Dalk dink jy dat John Piper, John MacArthur, Charles Spurgeon, Johannes Calvyn, ens. onfeilbaar is.  Ek het ‘n man ontmoet wat dink dat Jonathan Edwards nie iets verkeerd kan sê nie.  Dalk is die dinge wat ‘n briljante teoloog op die internet en radio sê, of in die koerant sê, Bybelwaarheid in jou oë.

 

Party mense sweer by een of ander Belydenisskrif (soos die 1689 Baptiste Geloofsbelydenis, die Heidelbergse Kategisme, die Westminster Geloofsbelydenis en Kategismes), asof die mense wat dit geskryf het onfeilbare messiase is. Hulle haal hierdie dokumente aan asof dit die foutlose Skrif self is.  Ek ken ‘n oom wat met ‘n bekende professor verskil het.  Die professor het gesê:  ‘Die Heidelbergse Kategisme sê…’  Die oom het gereageer:  ‘Maar die Kategisme is nie die Bybel nie.’

 

Ander dink weer dat die persoon wat ‘n gemeente of denominasie se konstitusie geskryf het, ‘n tipe messias is wie se woorde die wet van die Meders en Perse is. Hierdie mense ken die konstitusie beter as wat hulle die Bybel ken.  As hulle op ‘n boot is wat sink en tussen die konstitusie en die Bybel moet kies, kies hul die Bybel omdat hulle die konstitusie uit hulle koppe uit ken.

 

Is jy dalk soos party mense wat basies een outeur se boeke lees of na een ds. se preke luister? As jy ‘n punt wil maak, sê jy:  ‘So-en-so sê…’ eerder as ‘die Bybel sê…’  Dalk is ‘n ou Baptiste leraar, die stigters van ons denominasie, die ds. wat jou gedoop of getrou het, of jou vorige ds. ‘n soort messias na wie jy opkyk.  Dalk gons jy oor jou nuwe ds.  Jou refrein is:  ‘My ds. sê…’  Selfs die mense by jou werk en in jou familie dink jy glo in die ds. en nie in Jesus nie.  Jy praat immers meer oor jou ds. as oor Jesus.

 

As jy van mense ‘n messias maak, steel jy Jesus se eer. Dit is ook nie reg teenoor die persoon wie jy aanbid nie, want hy kan nie vir jou die dinge bied wat jy van ‘n Messias verwag nie.  As jy op mense vertrou sal jy teleurgestel word.  Die Skrif sê:  “Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.  Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.” (Psalm 146:3-4).

 

Jesus (v.29-34)

My kinders het ‘n DVD van ‘n seuntjie en dogterjie wat d.m.v. ‘n towerboek in tyd kan teruggaan. In die storie reis hulle terug na die tyd van Adam en Eva, Kain en Abel, Abraham, Josef en sy broers, ens.  Gestel jy kon saam met hulle na Jesus se tyd toe reis.  Hoe sou jy Jesus in die strate uitken?  Soos wat jy weet het Jesus nie ‘n stralekrans bo sy kop gehad nie.  Hy het gelyk soos ek en jy (Jesaja 53:2).  Judas moes Hom met ‘n soen uitwys.  Hoe kon enigiemand weet Hy is die Messias?  Die Vader en die Gees het dit by sy doop uitgewys (v.31).  Om te weet dat Hy die Messias is, moet die Vader dit in jou hart openbaar (Matteus 16:16-17).  Net dán kan jy Johannes die Doper se getuienis aangaande Hom glo.

 

Jesus het die volgende dag na Johannes toe gekom (v.29). Johannes het getuig dat hy self nie die Messias is nie (v.19-28), en het gewys dat Jesus die Lam van God is (v.29).  Jesus is die Paaslam wat geslag is (1 Korintiërs 5:7), die Een wat soos ‘n Lam stil was toe Hy verhoor is (Jesaja 53:7), die Lam van God sonder vlek of rimpel (1 Petrus 1:19-20), die Lam wat God vir Homself voorsien het (Genesis 22:8).  In die Ou Testament kon ‘n lam nie mense se sonde wegvat nie (Hebreërs 10:4, 11).  Maar Jesus kon en het ons sonde weggevat (v.29).  Jesus reinig die sondige rekord, hart, dade, en erfsonde van mense uit alle nasies (v.29, 11:51-52, Openbaring 5:9).  Hy is die Verlosser van die wêreld (v.29, 3:16, 4:42).

 

Jesus het ná Johannes begin preek, maar is ook voor Johannes omdat Hy die ewige God is (v.30, 1, 8:58). Johannes het gepreek en gedoop, sodat almal die Messias kon ken (v.31).  Hy het egter self nog nie die Messias ontmoet nie (v.31).  Dit was eers toe hy vir Jesus gedoop het, wat die Vader en die Heilige Gees gewys het dat die Messias is (v.31-33).

 

Johannes het gesien hoe die Gees in ‘n liggaamlike vorm soos ‘n nederige duif neerdaal en op Jesus bly (v.32-33, Lukas 3:22). Die Gees het nie altyd permanent op elke leier gebly nie.  Hy het vir Saul en Simson verlaat (1 Samuel 16:13-14, Rigters 16:20).  Die Gees het Jesus se menslike natuur bekragtig om wonders te doen (Handelinge 10:38, Matteus 12:28, Lukas 4:18-19).  Soos wat Johannes gelowiges uiterlik met water gedoop het, doop Jesus hulle innerlik met die Gees (v.33, Handelinge 2:33, 1 Korintiërs 12:13, Titus 3:5-6).  Jesaja het al hierdie dinge voorspel:

 

 • “en op Hom sal die Gees van die HERE rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die HERE.” (11:2).
 • “totdat oor ons uitgegiet word die Gees uit die hoogte” (32:15).
 • “Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na die nasies uitbring.” (42:1).
 • “Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond; Ek sal my Gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge.” (44:3).
 • “En nou het die Here HERE my met sy Gees gestuur.” (48:16).
 • “Wat My aangaan, dit is my verbond met hulle, sê die HERE: My Gees wat op jou is, en my woorde wat Ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê die HERE, van nou af tot in ewigheid nie.” (59:21).
 • “Die Gees van die Here HERE is op My, omdat die HERE My gesalf het om ‘n blye boodskap te bring aan die ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes ‘n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenis” (61:1).

 

Toe Johannes vir Jesus doop, het hy gehoor hoe die Vader van sy Seun getuig (v.34): “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.” (Matteus 3:17).

 

Aanvaar Jesus as die Messias. Moenie jou eie of ander mense se definies van die Messias glo nie, maar glo wat die Bybel sê.  Die Samaritane het ‘n menslike Messias verwag wat hulle sou leer (4:25).  Moderne Jode verwag ‘n menslike Messias wat hulle vyande sal vernietig.  Moslems glo dat Jesus ‘n boodskapper is wat wonders gedoen het deur die Heilige Gees.  Die Bybel gee egter vir ons ‘n ander prentjie van wie en wat die ware Messias is.

 

[1] Hy is die Here, God self, en die Seun van God wat aan die Vader se regterhand sit (v.34, Psalm 45:7-8, 110:1, 2:7, Jesaja 9:5).

 

[2] Hy is die Seun van die Mens wat sal kom op die wolke (Daniël 7:13-14).

 

[3] Hy is die Heerser wat gebore is in Betlehem (Miga 5:1).

 

[4] Hy is die Saad van die vrou wat die slang se kop vermorsel het (Genesis 3:15).

 

[4] Hy is die Spruit van Dawid, die Here ons Geregtigheid (Jeremia 23:5-6).

 

[5] Hy is die Herder wat geslaan is, sodat die skape uitmekaar gejaag is (Sagaria 13:7, Psalm 23:1).

 

[6] Hy is die Regverdige Kneg wat ons sondes op Homself geneem het (Jesaja 53).

 

[7] Hy is die gekruisigde en opgestane Here (Psalm 22, 16).

 

[8] Hy is die Profeet wat God se wil aan ons openbaar (Deuteronomium 18:15-18).

 

[9] Hy is die Koning uit die stam van Juda, uit die nageslag van Dawid (Psalm 132:11). Hy is die Koning wat nederig op ‘n donkie ry, maar wat ook sal heers van see tot see (Sagaria 9:9, Psalm 72:8).

 

[10] Hy is ons Hoëpriester vir ewig (Psalm 110:4).

 

[11] Hy is die Een wat mense met die Heilige Gees doop (Joël 2:28).

 

Jesus is die historiese Messias van wie jy in die Skrif lees. Maar is Hy ook jou persoonlike Messias voor wie jy die knie buig?  Moenie bloot soos die meeste Afrikaners wees wat sê dat Jesus vir jou sonde aan die kruis gesterf het nie.  Vra eerder:  ‘Het die Lam van God my sonde weggevat (v.29, Hebreërs 9:14), of pla my sonde nog my gewete?  Wys die vrug van my lewe (Galasiërs 5:22) dat ek met die Heilige Gees gedoop is (v.33)?’  As jy opreg ‘ja’ kan sê, kan jy vanaand rustig slaap:  jy het die Messias gevind (v.46).  As jy ‘nee’ sê, moet jy nie rus totdat jy Hom gevind het nie, want as jy nie glo dat Jesus die Een is nie, sal jy in jou sonde sterf en hel toe gaan (8:24).

 

Ek is besig om The Pilgrim’s Regress van C.S. Lewis te lees.  Die boek is ‘n gelykenis van ‘n seun wat die godsdiens van sy kinderdae verlaat het.  Hy is opsoek na die waarheid.  Soos jy kan raai kry hy dit nie in ateïsme, filosofie, plesier, materialisme, seks, of enige godsdiens nie.  Die Waarheid is ‘n Persoon (14:6).  Jy hoef nie oorsee of Mars toe te gaan, vir ‘n palmlesers te vra om die dooies op te roep, of uit jou liggaam uit te gaan en op te vaar hemel toe om Hom te kry nie (Romeine 10:6-7).  Jy kan die lewende Christus of Messias deur geloof ontmoet in ‘n Boek.  Hy is nader aan jou as wat jy aan jouself is (Romeine 10:8, Handelinge 17:27-28).

[1] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, pp.240-243

[2] The Confessions of Saint Augustine: Book 1, Whitaker House, NEW KENSINGTON, 1996, p.11

Wat glo Christene oor Jesus?

Jesus the Word

In Roland Bainton se biografie oor Martin Luther is daar ‘n prentjie van ‘n kwaai Jesus op ‘n troon.[1]  A.g.v. hulle verdraaide beeld van Jesus, wou die Katolieke ekstra middelaars tussen hulle en Jesus hê.  Hulle sou dus nie direk deur Jesus tot die Vader bid nie, maar het vir Maria gevra om by Jesus te pleit.  En omdat hulle gevoel het Maria is te heilig, het Martin Luther bv. tot Maria se ma gebid en gevra sý moet by Maria pleit.  Eers toe Luther tot bekering gekom het, het hy ‘n Bybelse beskouing van Jesus gekry.  Hy het besef dat Jesus ‘n goeie God is wat sondaars liefhet en aarde toe gekom het om hulle te red.  Wat hy voorheen oor Jesus geglo het, was heeltemal verkeerd.  Johannes 1:1-18 wys vir ons wat Christene vandag en deur al die eeue nog oor Jesus geglo het.

 

Sy ewigheid (v.1-2)

In Desember was daar ‘n Jehova’s Getuie by my hek. Hy het probeer om my te oortuig dat Jesus nie God is nie.  Hy het ‘n boek by my gelos wat sê dat Jesus die eerste en sterkste geestelike wese is wat deur God geskep is.  Maar volgens Johannes is Jesus die ewige God self.

 

Jesus is die Woord (v.1, 14), en was reeds daar toe God in die begin van Genesis 1 tyd geskep het. Omdat Hy voor tyd daar was, is Hy die ewige God (v.1-2).  “Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.” (Psalm 90:2).  “En Hy is voor alle dinge” (Kolossense 1:17).

 

Hy is die Woord [Gk. logos] wat God se denke en Persoon aan ons bekend maak (v.1, 18). is die Woord wat gespreek het om alles tot stand te bring, wat met Adam en Eva gepraat het, wat met Abraham, Isak, en Jakob gepraat het, wat met Moses in die brandende bos gepraat het, wat op Sinaï gepraat het, wat deur al die Ou Testament profete gepraat het.

 

Die Woord is God en is een met Hom (v.1). Hy is die lofwaardige God (Romeine 9:5), die Een wat op God-gelyke wyse bestaan het (Filippense 2:6), en die Een in wie die volheid van God beliggaam is (Kolossense 1:19, 2:9).  Maar omdat Hy ook by God is, is Hy ‘n aparte Persoon (v.1-2).  Die Jehova’s se Bybel sê dat die Woord’n god was.  Dit kan egter nie wees nie, want Hy is voor tyd en dus ewig.  Verder het Hy alles geskep, en volgens Jeremia 10:11-12 en Psalm 96:5 kan net die ware God skep – ’n god kan nie skep nie en bestaan buitendien nie.

 

Ons moet weet hoe om Jesus se ewigheid en Godheid te verdedig as die Jehova’s aan ons deure klop. Lees weer die punt oor Jesus as God in my preek op die blog:  ‘Wie is hierdie Jesus?’  Jesus het nie ‘n begin of einde nie, maar alles begin en eindig in Hom.  In Openbaring 1:8, 21:6, Jesaja 44:6 sê God Hy is die Alfa en die Omega (die a en z van die Griekse alfabet), die Begin en die Einde, die Eerste en die Laaste.  Openbaring 1:17, 2:8, 22:13 noem Jesus by hierdie name.  Dit wys dat Jesus die ewige God is.  As Hy die logika en Woord van God is [logos], moet Hy ook ewig wees soos die God wat hierdie gedagtes dink en hierdie Woord praat.

 

Moenie met die Jehova’s stry asof jy hulle met jou intellek kan oortuig nie. Ken egter die Skrif, sodat jy jouself en ander gelowiges teen hulle valsheid en verwarring kan beskerm.  God sal dalk ook jou woorde gebruik om die Jehova’s te laat dink.

 

Sy skeppingswerk (v.3-5)

Oor die Kersseisoen het ‘n boemelaar by my hek kom bedel. Hy was aggressief en arrogant.  Hy was op dwelms of demoon-besete, en het geglo hy is een of ander super-mens.  Op ‘n stadium het hy God se Naam gelaster en het ek hom vasgevat.  Hy het o.a. gesê dat hý vir Jesus geskep het.  Die Skrif is duidelik dat Jesus nie geskep is nie, maar dat Hy self die Skepper van alles is.

 

Alles wat bestaan is Skepper of skepsel, en kan nie beide wees nie. Jesus is die Skepper en nie ‘n skepsel soos wat die Jehova’s en Gnostici sê nie (v.3).  “want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.” (Kolossense 1:16). “tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.” (1 Korintiërs 8:6). Geen skepsel bestaan immers sonder Hom nie (v.3).  As Hy self ‘n skepsel is, beteken dit Hy het Homself geskep (v.3).  Om so te redeneer is onsin.

 

Johannes sê dat Jesus die Bron van alle lewe is (v.4, 14:6, 5:26). Alle lewe in die skepping begin by Hom (Genesis 1:20-25).  Adam en elke mens se lewe kom van Hom af (5:21, Genesis 2:7).  Dit is ook Hy wat die ewige lewe gee, omdat Hy self die ewige lewe is (1 Johannes 5:20).

 

Soos wat lig lewe gee, leef ons in en deur sy lig (v.4, Psalm 36:10). Sy lig skyn in die duisternis van die skepping en in ons donker harte (v.5, 8:12, Genesis 1:5, 1 Johannes 1:5, 2 Korintiërs 4:6).  Sy lig is nie ‘n lig wat jy kan afsit of ‘n kers wat jy kan doodblaas nie:  sy lig oorwin die duisternis (v.5).

 

Weereens moet jy uit die Woord vir die Jehova’s kan wys dat Jesus die Skepper-God is. Volgens hulle is Jesus dieselfde as die tandarts se assistent wat die instrumente vir hom aangee:  Hy is nie self die Skepper nie, maar help net die Vader (nie dat ek verstaan hoe Hy kan help om te skep, sonder dat Hy ook die Skepper is nie!).

 

Beide die Ou- en Nuwe Testament sê dat die Woord alles geskep het (v.1, 3, Psalm 33:6, Hebreërs 11:3).  ‘n Vergelyking tussen Johannes 1 en Genesis 1 wys dat Jesus die God is wat alles geskep het.

Table

Iemand wat twyfel dat Jesus die Skepper-God is, kan nie sy verlossing reg verstaan nie. Hoe kan Jesus ‘n nuwe skepping in ons harte maak (2 Korintiërs 5:17), as Hy nie eers die heelal kon skep nie?

Sy voorganger (v.6-8)

As ‘n bekende persoonlikheid optree, is daar gewoonlik ‘n minder bekende persoon wat ‘n paar liede sing en dan die sanger voorstel. Dit is basies wat Johannes die Doper vir Jesus was.  Hy was die slaaf wat ‘n paar honderd kilometer vooruit moes hardloop om die gate in die pad op te vul, klippe uit die pad te rol, en hobbels gelyk te maak.  As die Koning daar verby kom, moes alles reg wees.  So sien die Ou Testament vir Johannes (Jesaja 40:3), en so het hy homself beskou (v.19-23).

 

God het vir Johannes die Doper gestuur om van die lig te getuig, sodat die volk deur sy boodskap kon glo (v.6-7). Soos wat die Ou Testament vereis het, was hy nie die enigste getuie nie, maar een van vele (v.7):  die Vader (5:36-37), die Skrif (5:39), en die Heilige Gees deur die apostels (15:26-27).  Johannes self was nie die lig nie, en wou ook nie sy roem steel nie.  Hy wou mense na die lig toe wys (v.8) en het vir hulle gesê:  “Ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie—Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.” (Lukas 3:16).

 

Beskou jouself as die maan in Jesus se helder sonlig. Iemand wat vir Jesus minder as God wil maak, doen dit omdat hullle hulself meer wil maak.  As die Jehova’s sê Jesus is ’n god, is dit nie lank voordat hulle 10:34-36 verdraai en sê ons is ook gode nie.  Hulle is soos die Mormone wat sê dat goeie mense eendag gode sal word.  Dit was Satan sonde:  hy wou soos God wees (Jesaja 14:14).  In Genesis 3:5 het hy die mens versoek om soos God te wil wees.  Dit is beter dat jy soos Johannes is wat mense na Jesus toe wys en sê:  “Hy moet meer word, maar ek minder.” (3:30).  God deel sy eer met niemand nie (Jesaja 48:11).

 

Sy vleeswording (v.9-18)

As jy vir ‘n duisend Afrikaners vra waaroor Kersfees gaan, sal 70% of meer vir jou kan sê dat God mens geword het om ons te red. Tog is daar baie Afrikaners wat glo Jesus is ‘n liefdevolle Verlosser, terwyl die Vader ‘n kwaai God is wat altyd wil straf.  Vir Johannes is Jesus en die Vader een (10:30), en wys Jesus presies vir ons hoe en wie die Vader is (v.18).

 

Die ware lig wat die mens se gewete met die kennis van God verlig, was oppad na die wêreld toe (v.9, 8:12, Romeine 1:19-21, 2:14-15). Hy het die wêreld geskep, maar toe Hy aarde toe gekom het, het die wêreld Hom nie as haar Skepper erken nie (v.10).  Die mens wat Hy na sy eie beeld gemaak het, het Hom verwerp (v.11).  Sy uitverkore volk Israel het Hom verwerp, net soos wat hulle in die woestyn en die res van die Ou Testament gedoen het (v.11, Matteus 21:43, Handelinge 4:11, 7:52, 13:45-47, 18:4-6).

 

Daar was egter ‘n paar mense wat Hom as hulle Here, God, en Verlosser ontvang het en in Hom geglo het (v.12, 20:31). Aan hulle het Hy die reg gegee om sy kinders te word (v.12).  Hoe word jy sy kind?

 

[1] Jy is dit nie van nature of bloot omdat jy ‘n Jood of Afikaner is nie (v.13).

 

[2] Jy is dit nie omdat jy dit gekies het nie: asof kinders hulle ouers kan aanneem (v.13)!

 

[3] Jy is dit nie, omdat iemand anders dit vir jou gekies het nie (v.13).  Jy kan nie ‘n kind van God word, omdat jou ouers jou besny of laat doop het nie.

 

[4] Jy is dit omdat God jou wederbaar, en kies om jou as sy kind aan te neem (v.13).  “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het” (1 Petrus 1:3).  “Volgens sy wil het Hy ons voortgebring“ (Jakobus 1:18).  Jy ontvang Hom as jou Vader (v.12), omdat Hy jou as sy kind aangeneem het (v.13, vgl. Galasiërs 4:5-7, Efesiërs 1:5).

 

Voordat Hy ons kon aanneem, moes Hy ‘n mens word om ons te red deur sy lewe, kruisdood, en opstanding (v.14). Die Seun van God het die seun van die mens geword (v.14), sodat die seuns van die mense seuns van God kan word (v.12-13).

 

In die Ou Testament was die tabernakel in midde van die volk vol van God se heerlikheid (Eksodus 40:34). In die Nuwe Testament is Jesus die tabernakel in ons midde, vol van God se heerlikheid (v.14, Gk.).  Voor die skepping en in die Ou Testament was Hy die heerlike God (12:41, 17:5, Hebreërs 1:3).  In die Nuwe Testament het Johannes Jesus se heerlikheid gesien in sy wonderwerke (2:11), op die berg van verheerliking (2 Petrus 1:16-18), en in sy kruisdood (12:23-33).

 

Jesus is vol van genade en vol van die waarheid oor God, die mens, sonde, verlossing, ens. (v.14).  Hy is “groot van goedertierenheid en trou” (Eksodus 34:6).  Alhoewel Johannes voor Jesus gepreek het, het hy geweet Jesus is ewig en groter as hy, Jakob, Moses, Abraham, en almal (v.15, 30, 4:12, 5:46-47, 8:53, 58).  Uit die beker van genade wat oorloop soos wyn (v.14), het ons genade op genade ontvang.  Ons ontvang genade vir redding, lewe, en vir altyd (v.16).  Die Skrif sê:

 

“Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?” (Romeine 8:32).

 

“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand” (Efesiërs 1:7-8).

 

“sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.” (Efesiërs 2:7).

 

Om ons sonde uit te wys, het God ‘n streng wet gegee deur Moses (v.17). Deur Jesus het God genade gegee:  Jesus het die wet namens ons onderhou, en die straf vir ons wetsoortreding op Homself geneem aan die kruis (v.17).  Die waarheid van die evangelie het ook deur Hom gekom (v.17).  Hoekom het Hy ons gered?  Dit het Hy gedoen, sodat ons die onsigbare God kan sien en Hom vir altyd kan geniet (v.18).  Jesus het gekom om hierdie God te openbaar (v.18).  “Hy is die Beeld van die onsienlike God” (Kolossense 1:15).  Hy is die presiese afdruksel van God se wese en die afskynsel van sy heerlikheid (Hebreërs 1:3).

 

Ontvang Hom as die Een wat jou gemaak het, die enigste Verlosser van sondaars, die volmaakte openbaring van die Vader. Baie Afrikaners is goeie kerkmense wat Hom so erken, maar hulle verwerp Hom deur hulle dade.  Hulle weet dat Hy hulle geskep het, maar hulle gebruik hulle asem in sonde teen Hom.  Hulle sê dat Hy hulle van sonde red, en tog leef hulle daarin.  Hulle weet Hy is die openbaring van die Vader, en tog het hulle nie regtig ‘n goeie of ware kennis van Hom of sy Vader nie (8:19, 14:7).  Om die Vader reg te ken, moet jy in die vier Evangelies na Jesus kyk, want “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.” (14:9).

 

 • In Jesus wat die Fariseërs aanvat en mense uit die tempel uitdryf, sien jy die Vader wat vals godsdiens haat (2:15, Matteus 23).
 • In Jesus wat slegte vroue red en vergewe, sien jy die Vader wat sondaars liefhet en ‘n hart het vir uitgeworpenes (4:7, 18, 8:11).
 • In Jesus wat sy dissipels se voete was en op ‘n donkie ry, sien jy die Vader wat nederig is (13:14, Matteus 21:5).
 • In Jesus wat vir sy ma voorsorg tref en ‘n weduwee se seun opwek, sien jy die Vader wat omgee vir weduwees (19:26-27, Lukas 7:13).
 • In Jesus wat vir Tomas nader roep, sien jy die Vader wat geduldig is met gelowiges wat twyfel (20:26-29).
 • In Jesus wat vir Petrus herstel, sien jy die Vader wat afgedwaaldes na Homself toe terugbring (21:15-19).
 • In Jesus wat siekes genees, sien jy die Vader wat jammer voel vir siek mense en bly is om hulle gesond te maak.
 • In Jesus wat skelm tollenaars soos Matteus en Saggeus red, sien jy die Vader wat daarvan hou om sondaars te red (Matteus 9:9-13, Lukas 19:1-10).
 • In Jesus wat arbeiders in die oes uitstuur, sien jy die Vader wat ‘n hart het vir die verlore wêreld (Matteus 9:37-10:15).
 • In Jesus wat kinders optel, sien jy die Vader wat lief is vir klein kindertjies (Matteus 19:13-15).
 • In Jesus wat oor Jerusalem huil, sien jy die Vader wat hartseer is as sondaars Hom verwerp en Hy hulle in die hel moet straf (Matteus 23:37-38).
 • In Jesus wat vir Maria onderrig, sien jy die Vader wat nie te besig of te kwaai is om ons te help nie (Lukas 10:38-42).
 • In Jesus wat mense op die Sabbat genees, sien jy die Vader wat nie godsdiens vereis nie, maar liefde vir God en jou naaste (Lukas 13:10-17).

 

Om Jesus as die ware God-mens en Verlosser te ontvang, is ‘n saak van lewe en dood. Buite Hom is daar nie verlossing nie (Handelinge 4:12).  Sonder Hom kan jy nie die Vader ken of na Hom toe kom nie (14:6-7).

 

Vir ‘n blom om as ‘n roos geklassifiseer te word, moet dit sekere kenmerke hê. Dit kan met of sonder dorings wees, in ‘n verskeidenheid van kleure voorkom, ‘n bos of ‘n boompie wees, ‘n groot oop blom of ‘n klein knop wees, lekker ruik of geen reuk hê nie.  Maar dit kan nie ‘n varkoor of lelie se kenmerke hê, en nogsteeds ‘n roos wees nie.  Net so kan mense verskil oor die geestelike gawes, die eindtyd, die uitverkiesing, die doop, en nogsteeds Christene wees.  Iemand wat egter nie Johannes 1:1-18 glo nie, kan glad nie ‘n Christen wees nie.

[1] Here I Stand, p.23