Dink reg oor jou sonde

Confessing sin

In die vierde eeu het Christene gesê daar is vergifnis vir sondes wat jy gedoen het voordat jy gedoop is, maar geen hulp vir sonde wat jy doen nadat jy gedoop word nie. Gevolglik het baie mense in vrees gelewe en hulle doop uitgestel tot oomblikke voordat hulle dood is.[1]

 

Vandag het ons die teenoorgestelde probleem: sommige glo dat die mens basies goed gebore is.  Siekte en medikasie het sonde en bekering vervang.  In hierdie mense se gedagtes sal ‘n God van liefde nooit iemand hel toe stuur nie.

 

Beide sienings is verkeerd. Hoe moet jy dan dink oor jou sonde?  1 Johannes 1:5-2:2 gee vir ons die balans.

 

Sonde en gemeenskap (1:5-7)

In 1998 het ek saam met ‘n Ou Apostel by die WIMPY gewerk. Sy het gesê dat die siel al is wat saakmaak.  ‘Wat jy met jou liggaam doen maak nie saak nie,’ het sy gesê.  Ek ken charismate wat sê die gelowiges se gees is perfek, en die sonde van die liggaam kan dit nie besmet nie.  In die eerste en tweede eeu het die Gnostici so geglo.  Hulle het gesê jy kan regverdig wees, al leef jy nie so nie.  Volgens hulle het jou leefstyl geen invloed op jou gemeenskap met God gehad nie.[2]  Johannes wys dat dit vals is (v.5-7).

 

Die apostels het nie hulle eie boodskap uitgedink nie, maar het dit by Jesus gehoor (1:5, Galasiërs 1:12). Die boodskap was:  God is lig en daar is geen duisternis in Hom nie (1:5).  Jesus is die lig wat in die wêreld ingekom het; die lig vir die nasies (Johannes 1:9, 8:12, Jesaja 49:6).  Hy is die Son van geregtigheid; die lig wat geskyn het voordat daar ‘n son was, en die lig wat vir ewig sal skyn in die Nuwe Jerusalem (Maleagi 4:2, Genesis 1:5, Openbaring 21:22-24).  Hy is die afskynsel van God se heerlikheid, die God wat woon in ontoeganklike lig (Hebreërs 1:3, 1 Timoteus 6:16).

 

Hoe is Hy die lig in wie daar geen duisternis is nie? Hy is die lig van openbaring eerder as die swart duisternis van geheimsinnigheid.  Hy is die lig van waarheid eerder as die duisternis van valsheid.  Hy is die lig van goedheid eerder as die duisternis van boosheid.  Hy is die lig van die lewe eerder as die donker vallei van die dood.  Hy is die lig van veiligheid eerder as die duisternis van gevaar.  Hy is die lig van blydskap eerder as die depressiewe duisternis van hartseer.  God is volmaak heilig.  Sy karakter is sonder vlek.  Hy is die lig wat nie soos die son opkom en ondergaan nie.  Hy is die ewige lig wat nie verander nie (Jakobus 1:17).

 

Omdat dit so is, het die vals leraars gelieg om te sê hulle kan in sonde leef en naby God wees (1:6).  Jy kan nie in die donker leef en sê jy is naby die lig nie!  So iemand lieg met sy lippe en sy lewe (1:6).  God het geen duisternis in Hom nie, en hou ook nie gemeenskap daarmee nie (1:5, 2 Korintiërs 6:14).  Iemand wat gemeenskap met God wil hê moet in die lig en heilig lewe soos Hy:  jy kan nie in die donker lewe en geheimsinnig wees nie (1:7, Johannes 3:21).  Jesus se bloed en dood reinig ons van die duisternis van sonde en sorg so dat ons in die lig kan bly (1:7).

 

Leef in die lig. Om dit reg te kry moet jy heel eerste jou donker lewe van sonde los.  Jy moet vir Jesus en sy evangelie van lig volg (Johannes 3:19-21, 8:12, 12:36, 46, 2 Korintiërs 4:6, Handelinge 26:18).  Leef ook naby Hom in die Skrif se lig (Psalm 119:105).  “Kom, huis van Jakob, en laat ons wandel in die lig van die HERE!” (Jesaja 2:5).

 

As jy in die lig wil lewe moet jy nie in geheime sonde leef en skynheilig wees nie. Jy kan nie een persoon wees op ‘n Sondag, en iemand anders by die werk en jou huis op ‘n Maandag nie.  Leef oop en in die lig.  ‘n Christen kan nie deel wees van geheime organisasies soos die Broederbond of die Vrymesselaars nie.  Sonde groei in die donker.  As jy deursigtig en in die lig lewe, sal sonde kwyn soos ‘n ‘vampire’ voor die sonlig.  Daarom help dit as jy jou sonde met ‘n broer deel en vra hy moet jou aanspreeklik hou.  Vir dieselfde rede help dit om kerktug toe te pas (Matteus 18:15-17).

 

Jy kan buitendien nie jou sonde wegsteek nie – dit sal altyd uitkom (Numeri 32:23, 1 Timoteus 5:24, Lukas 12:2-3). As jy in die donker lewe het jy geen gemeenskap met God nie (1:6).

 

Sonde en vergifnis (1:8-9)

‘n Man het eenkeer by my kombuistafel gesit en gesê: ‘Christene is klaar vergewe (Efesiërs 4:32) en hoef nie vergifnis te vra nie.’  Maar volgens 1 Johannes 1:9 en Matteus 6:12 moet Christene nogsteeds vergifnis vra vir hulle sonde.

 

Deur die kruis het God ons sondige rekord skoon gevee (Kolossense 2:14). Die oomblik wat ons in Jesus glo, reken die Vader Jesus se perfekte rekord aan ons toe.  Paulus noem dit regverdigmaking (Romeine 5:1).  As ‘n Christen sonde doen kom dit nie terug op sy rekord nie.  Die oorblyfsels van sonde is egter nog in jou hart.  Sodra jy in Jesus glo, reinig God jou hart.  Maar Hy reinig jou hart ook bietjie vir bietjie elke keer as jy jou bekeer en vergifnis vra (1 Johannes 1:9).  Die Bybel noem dit heiligmaking.  As jy voor jou bekering sondig, is God kwaad vir jou soos ‘n regter vir ‘n misdadiger.  As jy na jou bekering sondig, is God kwaad en bedroef soos ‘n pa oor sy rebelse kind.

 

Die vals leraars het gesê hulle het nie ‘n sondige natuur nie, en benodig nie Jesus se bloed nie (1:7-8). Maar hulle het hulleself bedrieg, en die waarheid van die evangelie was nie in hulle nie (1:8).  Daar is hoop vir iemand wat sy sondige natuur, asook sy spesifieke sondes erken en bely (1:9).  Opregte belydenis is ‘n kenmerk van ‘n ware gelowige (1:8-9).

 

Die woord ‘bely’ beteken letterlik om dieselfde ding as God te sê. As Hy sê dis sonde, probeer jy dit nie wegsteek of verskoon nie, maar jy stem saam.  As jy dít doen is God getrou en hou Hy sy belofte om jou te vergewe (1:9).  “Ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie meer dink nie.” (Jeremia 31:34).  “Wie is ‘n God soos U, wat die ongeregtigheid vergewe en by die oortreding van die oorblyfsel van sy erfdeel verbygaan?  Hy hou toorn nie vir ewig vas nie, maar het ‘n welbehae in goedertierenheid.  Hy sal Hom weer oor ons ontferm, ons ongeregtighede vertree; ja, U sal al hulle sondes in die dieptes van die see werp.” (Miga 7:18-19).

 

God is ook regverdig om ons te vergewe. Hy het reeds ons sonde in die kruis gestraf, en sal ons nie weer vir dieselfde sonde straf nie (1:9, 2:1, Romeine 3:26, 8:1).

 

Belydenis is nie maar net ‘n formaliteit nie. Daar gebeur iets as jy jou sonde opreg bely:  bietjie vir bietjie reinig God jou hart van alle sonde (1:9).  Bely dan jou sonde.  Erken dit.  Sê dieselfde as wat God daaroor sê.  Moenie soos Adam en Eva die verantwoordelikheid van jouself afskuif nie.

 

 • Moenie sê jou dronkenskap is ‘n genetiese probleem nie.
 • Moenie sê jou kort humeur word veroorsaak deur jou Franse bloed of rooi hare nie.
 • Moenie sê jou onrein gedagtes is ‘n demoon van wellus nie.
 • Moenie sê jou homoseksualiteit is ‘n alternatiewe leefstyl, en dat God dit goedkeur nie.
 • Moenie sê jou diefstal is kleptomania of ‘n fout in jou brein nie.
 • Moenie sê jou irritasie is PMS nie.
 • Moenie sê jy is kortaf omdat jy met die verkeerde voet uit bed uitgeklim het nie.
 • Moenie sê jy is lelik met mense omdat jy moeg is nie.
 • Moenie sê jy mishandel jou kind omdat jy aan nageboorte depressie ly nie.
 • Moenie sê jy vrees mense omdat jy ‘n lae selfbeeld het nie.
 • Moenie sê jou seksuele immorele leefstyl is ‘n bloedlynvloek nie.
 • Moenie sê jou kind se ongehoorsaamheid is ADHD nie.

 

Neem verantwoordelikheid vir jou sonde. Bely dat jou sonde uit jou eie hart uit kom:  dit is nie jou omstandighede of ander mense se skuld nie (Markus 7:21-23).  As jy nie jou sonde bely nie, is jy hopeloos.  As jy dit bely is daar hoop.  “Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie; maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind.” (Spreuke 28:13).  Dawid sê:  “Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag… My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie.  Ek het gesê:  Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe.” (Psalm 32:3, 5).

 

Sonde en versoening (1:10-2:2)

In die 1700’s het John Wesley begin leer dat ‘n gelowige ‘n punt kan bereik waar hy nie meer sonde in sy natuur of dade het nie. Hy was egter inkonsekwent en het gesê dat onbewustelike oortreding nie sonde is nie.  Hy het self nie mooi geweet wat hy glo nie.  Soms het hy gesê dat ‘n gelowige reeds op aarde sondeloos kan wees.  Ander kere het hy gesê ons kan nie hierdie kant van die hemel sondeloos wees nie.[3]

 

Later het die Keswick beweging in Wesley se voetspore gevolg, en vandag glo die AEB soos hy. In die eerste eeu het party mense gesê hulle is sondeloos in hulle natuur en dade.  Johannes sê dis onsin (1:10, 8).  Reeds in die Ou Testament het God deur die profeet gesê:  “Kyk, Ek sal met jou na die gereg gaan, omdat jy sê:  Ek het nie gesondig nie.” (Jeremia 2:35).

 

God sê almal het sondig (Romeine 3:23). “want daar is geen regverdige mens op die aarde wat goed doen sonder om te sondig nie.”(Prediker 7:20).  Die vals leraars het egter gesê hulle is die uitsondering op die reël.  Hulle het dus eintlik gesê God lieg (1:10).  So iemand het nie die Woord van die lewe in hom nie (1:10, 1).  Hy is nie een van die liewe kinders (2:1, 12, vgl. 1 Korintiërs 4:14-17) wat onder die bejaarde apostel tot bekering gekom het nie.

 

Johannes het die brief geskryf, sodat sy lesers nie moes sondig nie (2:1). Moet dan nie sê jy kan maar sondig, want Jesus sal jou vergewe nie (1:9).  Moet ook nie dink daar is geen hoop as jy gesondig het nie (2:1).  Jesus is die Advokaat [Gk. parakletos, Johannes 14:16] wat in ons plek staan en vir ons intree (Romeine 8:34, Hebreërs 7:25, 1 Timoteus 2:5).  Hy is nie ‘n korrupte Advokaat nie, maar ‘n Regverdige een (2:1).  Hy bewys sy kliënte skuldig en sê dan dat Hy die straf betaal het, en dat niemand hulle kan aankla nie (2:2, Romeine 8:33).  In die kruis het Jesus God se ewige toorn bedaar, sodat dit nie meer op ons rus nie (2:2).  Hy sterf en tree in vir Jode soos Johannes, maar ook vir mense uit alle nasies wat in Hom glo (2:1-2).  Hy is die Verlosser van die wêreld (Johannes 3:16, 36, 4:42, 11:51-52, Openbaring 5:9).

 

Moenie ligtelik omgaan met sonde en dink jy kan altyd net weer vergifnis vra nie. “Wat sal ons dan sê?  Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word?  Nee, stellig nie!  Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?” (Romeine 6:1-2).  As jy traak-my-nie-agtig lewe en in sonde volhard, wys dit dalk dat jy nie gered is nie (1:6).  Volgens Jesus sal jy die boom aan sy vrugte ken (Matteus 7:20).

 

Haat jy jou sonde en stry jy daarteen? Moenie te veel introspeksie doen sodat jy depressief raak nie.  Kyk weg van jouself af, en kyk na Jesus en sy kruis.  Skep moed en laat die wonde van sy liefde jou hart smelt, sodat jy jou sonde meer haat en Hom meer liefhet.  Sien sy liefde in preke en lofliede oor die kruis, die doop en die nagmaal, jou en ander se redding, gebed en belydenis van sonde.

 

Ja, onthou jou sondige verlede en dank God vir jou redding. Moet egter nie gedurig oor jou sondige verlede top, sodat jy in ‘n diep gat beland nie.  Wat het die verlede te doen met die hede?  Los jou sonde in die verlede en beweeg aan.  Sê saam met Dawid:  “Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie; dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o HERE!” (Psalm 25:7).  En saam met Paulus:  “Maar een ding:  ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus.” (Filippense 3:14).

 

Dank God vir sy genade eerder as wat jy in ‘n hoek sit en jou wonde lek. Moenie dink jou sonde is te groot vir God om te vergewe nie.  Bely jou sonde en onthou dat God se genade groter is as jou sonde (Romeine 5:20).  Mense wat hulle sonde ligtelik opneem sal hel toe gaan.  Gelowiges wat te min op die kruis fokus sal met ‘n swaar gemoed hemel toe gaan.

 

Moet dan nie op jou sonde fokus nie, maar op Jesus. Toe die duiwel die klein seuntjie in die nag aan sy sonde herinner, het hy die Bybel by 1 Johannes 1:9 oopgemaak, dit onder sy bed ingedruk en gesê:  ‘Daar is dit, lees vir jouself!’  Spurgeon het vertel van sy reaksie toe Satan hom kort ná sy bekering versoek het.  ‘”You are no saint,” says the devil.  Well, if I am not, I am a sinner, and Jesus Christ came into the world to save sinners.’[4]  As Satan jou sonde voor jou gesig gooi, kan jy hom herinner aan nóg sonde waarvan hy vergeet het.  Herinner hom dan aan jou Advokaat, Jesus Christus die Regverdige wat al jou sonde vergewe.  Stort ‘n duisend trane van berou oor jou sonde, en ‘n triljoen trane van blydskap oor jou wonderlike Verlosser en sy vergifnis.

[1] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: vol.1, p.183

[2] John Stott, Tyndale New Testament Commentaries: Epistels of John, p.74

[3] Arnold Dallimore, George Whitefield: vol.1, pp.316-319

[4] Autobiography: vol.1, p.94

Wat sal jy hierdie jaar met die Bybel doen?

Bible Study

Mense wat van die platteland af Kempton toe kom, verkyk hulle aan die vliegtuie. Mense wat hier bly vergeet daarvan.  Mense in vervolgde lande sal enigiets gee om ‘n bladsy van die Bybel te hê.  Mense in Suid-Afrika het vyf of meer Bybels op hulle boekrakke, en vergeet maklik daarvan.  Ons is soos iemand wat sy duim verloor het:  jy besef eers hoe kosbaar dit is as jy dit nie meer het nie.  Mag ons nie wag tot dán nie, maar nóú al besef dat die Bybel die kosbaarste skat in die wêreld is.  Mag die manier hoe ons dit deur hierdie jaar en vir die res van ons lewens gebruik, daarvan getuig.

 

Begeer die Woord

Na my mening is John MacArthur een van beste predikers ter wêreld. Sulke soliede en sterk prediking kom natuurlik met harde werk, maar daar is iets anders wat nodig is:  ‘n begeerte na die Woord.  Ek het in ‘n preek gehoor hoe MacArthur vertel dat hy op skool geen begeerte gehad het om te lees nie.  Toe hy die bediening betree, het hy ‘n onversadiglike honger na die Woord en gesonde Bybelse lering ontwikkel.  Van toe af het hy in die Skrif gedelf, omdat hy wou weet wat die Woord beteken.  Dit is wat Esra gedoen het.  Esra 7:10 sê:  “Want Esra het sy hart daarop gerig om die wet van die HERE te ondersoek en te betrag, en om Israel die insettinge en verordeninge te leer.”

 

Vir Esra was die Skrif nie maar net ‘n boek wat deur mense geskryf is nie. Dit was die Woord van God (v.6).  Hy wou dit met sy hele hart ken, gehoorsaam, en onderrig (v.10, Psalm 119:18, 73, 130, 169).  Dit was vir hom belangriker as enige ander boek.  Sy begeerte daarna het hom verteer (Psalm 119:20, 131).  Hy het dit liefgehad met alles in hom, en het daarna gesmag soos ‘n baba na melk, soos ‘n honger persoon na kos (Psalm 119:97, 1 Petrus 2:2, Job 23:12).  Die Woord was vir hom aangenaam soos heuning en kosbaar soos goud (Psalm 119:103, 72, 127).  Voordat Esra die Skrif bestudeer, gedoen, en onderrig het, het hy sy hart daarop gerig en dit begeer (v.10).

 

Begeer die Woord soos Esra. Bid vir ‘n begeerte, maar moenie daarvoor wag voordat jy die Skrif lees nie.  Vind ‘n begeerte daarna terwyl jy dit lees en oordink.  Soos wat jy dit meer lees, bestudeer, oordink, deurbid, gehoorsaam, en verkondig, sal die Heilige Gees soos ‘n wind die vlam in jou hart aanblaas.

 

Sonder ‘n begeerte sal jou Bybelstudie vir jou ‘n roetine en leë oefening wees: jy sal niks daaruit kry nie.  Sonder ‘n begeerte sal jy vir dae, weke, maande, en jare die Skrif versaak.  Hierdie versaking sal in jou lewe sigbaar word soos iemand wat annoreksia het.  Die oplossing vir geestelike annoreksia is maklik.  Begeer die Woord en raak versadig daarmee.

 

Bestudeer die Woord

‘n Goeie vakman ken sy gereedskap. ‘n Goeie skerpskutter ken sy wapen.  ‘n Goeie prediker ken sy swaard, die Bybel.  Esra het.

 

Esra se naam beteken ‘hulp’: hy het gehelp dat die volk geestelik herbou word (Esra 7, Nehemia 8).  Hoe het hy dit gedoen?  Hy was ‘n Skrifgeleerde, vaardig in die Woord (v.6, 10).  Soos Apollos was hy magtig in die Skrifte (Handelinge 18:24).  Hy was nie soos die latere Skrifgeleerdes wat hulle roeping versaak het nie (Maleagi 2:1-9).  Hy was nie soos die Skrifgeleerdes in Jesus se tyd (en baie predikers in ons tyd) wat akademies was, maar nie meer die Skrifte geken het nie (Matteus 22:29).  Deur intense studie en bepeinsing het die Skrif hom deurdrenk en deurweek.  Dit sou hom gedryf het tot gebed, belydenis, lofprysing, danksegging en verdere studie (Psalm 1:2).

 

Bestudeer die Woord soos Esra. Soos Esra, moet die ds. ‘n voorbeeld stel van iemand wat met die Skrif deurdrenk is.  “Practice these things, immerse yourself in them” (1 Timoteus 4:15, ESV).  John Piper sê:  ‘Master this Book and be mastered by it.’  As die prediker alles weet, maar nie sy swaard kan gebruik nie, moet hy nie in die kansel staan nie.  Om die Woord te ken, te doen, en te onderrig is sy hooftaak.  “Totdat ek kom, moet jy aanhou met voorlesing, vermaning en lering.” (1 Timoteus 4:13).  “verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering” (2 Timoteus 4:2).  “maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord.” (Handelinge 6:4).

 

Met verwysing na predikers haal John MacArthur die volgende paragraaf aan:

 

‘…Give him a Bible and tie him to the pulpit. And make him preach the Word of the living God!  Test him.  Quiz him.  Examine him.  Humiliate him for his ignorance of things divine… When at long last he dares assay the pulpit, ask him if he has a word from God.  If he does not, then dismiss him… Command him not to come back until he’s read and reread, written and rewritten, until he can stand up, worn and forlorn, and say, “Thus saith the Lord.”

 

… Corner him with questions about God. Cover him with demands for celestial wisdom.  And give him no escape until his back’s against the wall of the Word.  And sit down before him and listen to the only word he has left – God’s Word.  Let him be totally ignorant of the down-street gossip, but give him a chapter and order him to walk around it, camp on it, sup with it, and come at last to speak it backward and forward, until all he says about it rings with the truth of eternity.

 

And when he’s burned out by the flaming Word, when he’s consumed at last by the fiery grace blazing through him, and when he’s privileged to translate the truth of God to man, finally transferred from earth to heaven, then bear him away gently and blow a muted trumpet and lay him down softly. Place a two-edged sword in his coffin, and raise the tomb triumphant.  For he was a brave soldier of the Word.  And ere he died, he had become a man of God.’[1]

 

Dit geld nie net vir predikers nie. Hoe kan jy jouself in die studie van die Woord verdiep?  Volg Robert Murray McCheyne se Bybellees-rooster.[2]  Gebruik ‘n pen en papier as jy lees.  Hoekom help dit as jy deur die Bybel lees?

 

[1] As jy só lees, lees jy nie net die Nuwe Testament, Psalms en Spreuke, Ester, Rut, en Ou Testament-Sondagskool lesse nie.

 

[2] As jy só lees kry jy ‘n oorsig van die hele Bybel. Jy volg die konteks.  Lees jy ander boeke so:  ‘n bietjie hier en ‘n bietjie daar?  Hoekom doen ons dit dan met die Bybel?

 

[3] As jy só lees kry jy ‘n gebalanseerde dieet van die Skrif: jy eet nie net cheese grillers nie, maar ook spinasie en pampoen.  Die hele Skrif is immers deur God geïnspireer (2 Timoteus 3:16).

 

[4] As jy só lees kies jy nie net die dele wat soos Prozac is, en jou lekker laat voel nie. Jy lees alles.

 

Vra ook vrae terwyl jy lees.

 

 • Wat leer die verse oor God?
 • Is daar ‘n goeie voorbeeld om te volg?
 • Is daar ‘n slegte voorbeeld om te vermy?
 • Is daar opdrag om te gehoorsaam?
 • Is daar ‘n waarskuwing?
 • Is daar ‘n belofte om te glo?
 • Moet jy oor iets bid?
 • Hoe kan jy die verse gehoorsaam?

Kry dalk ook vir jou ‘n ESV of MacArthur Studie Bybel. As jy die Skrif so lees, sal jy nie vir jare lees en onveranderd bly nie.  God se Gees sal jou verander deur die Woord.

 

Beoefen die Woord

Ek onthou hoe ons huisdokter ‘n klein wit BMW gery het, en dikwels ‘n sigaret in sy mond gehad het. Ek het gewonder hoekom hy ander wil help om gesond te wees, maar nie sy eie gesondheid oppas nie.  Net so moet ‘n Christen self die Boek leef wat hy met ander deel.  Esra het.

 

Voordat Esra die Skrif reg kon toepas en verkondig, moes hy dit verstaan. Hy het nie maar net die Skrif verstaan en daar gestop nie.  Hy het dit toegepas (v.10).  Hy het geweet dat God nie die Skrif gegee het dat ons net meer kan weet nie, maar sodat ons reg kan leef (vgl. 2 Timoteus 3:16, Matteus 28:19).  Hy het veral geweet dat ‘n geestelike leier vir die res ‘n voorbeeld moet wees (Romeine 2:21-22, 1 Timoteus 4:12).

 

Wees soos Esra wat die Woord beoefen het. Dit help nie jy lees deur die Bybel, luister baie preke, lees goeie boeke, woon drie of meer Bybelstudies per week by, memoriseer tekste, ens. as jy dit nie doen nie (Matteus 7:21-27, Jakobus 1:22-25).  ‘n Jong man in Pretoria het ná die erediens vir sy predikant gesê:  ‘Vandag se preek het my lewe verander.’  Die predikant het strak na hom gekyk en gesê:  Nee, dit het nie.  As dit jou lewe verander het sou jy my nie gekomplementeer het nie.  Jy sou jou mede-lidmaat wat beide sy seuns verloor het, vertroos het.’

 

As jy die teks wil toepas moet jy dit diep oordink. Reageer spesifiek.  Moenie net sê jy sal ander meer liefhê nie.  Gee die gesteelde goed terug of ondersteun die weduwee wat finansieel sukkel.  Lees ook die Puriteine as jy spesifieke toepassings soek.  As jy die Woord toepas sal jy geseënd en gelukkig wees (Johannes 13:17).

 

Verkondig die Woord

Mense is snaakse kreature. Party kan nie roomys eet sonder om dit op Facebook te sê nie.  Ander bel dadelik as hulle goeie nuus kry.  Ander kan nie wag om te vertel as hulle iets sleg van iemand anders gehoor het nie.

 

So moet ons met die Woord en die evangelie wees: ons moet vir ander vertel.  Na sy bekering het Charles Spurgeon gesê:  ‘Ek kon verstaan wat John Bunyan bedoel het toe hy gesê het dat hy vir die kraaie op lande van sy bekering wou vertel.  Hy was te vol om dit in te hou; hy het gevoel hy moes vir iemand sê.’[3]  Esra was so.

 

Esra was ‘n priester uit Aäron se nageslag (v.1-5). Die priesters moes onder andere die Skrif verkondig (Maleagi 2:7, Deuteronomium 33:10, 2 Kronieke 17:7). Esra het byna die hele Ou Testament gehad.  Net Maleagi het nog ontbreek.  Hy het dit alles vir die volk geleer (v.10, vgl. 2 Timoteus 3:16).

 

Luister na die verkondiging van die Woord, en deel dit met ander. Wy jouself toe om die Woord te hoor, en moenie net daarna luister as jy lus voel nie (Handelinge 2:42).  Sorg dat jy die ware Woord hoor, en nie mense se opinies nie.  Om dit reg te kry moet jy die preke aan die Skrif toets (Handelinge 17:11).  Sorg dat jy die volle raad van God hoor (Handelinge 20:27).  Wees deel van ‘n gemeente waar die ds. nie moelike verse oorslaan of net sy gunstelinge verse preek nie.  Sorg dat jy uit die ds. se voorbeeldige lewe kan leer, en nie net uit sy prediking nie (v.10, Matteus 23:2-3, 1 Timoteus 4:12, 16).

 

Om die meeste uit die prediking te kry, sal dit help as jy op Saterdae genoeg rus kry. Bid ook voor die diens vir jouself, die gemeente, en die prediker.  Beheer jou gedagtes sodat jy nie dagdroom of slaap nie. Neem notas as dit jou help om beter te konsentreer.  Neem ook ander mense in ag, sodat hulle die Woord kan inneem:

 

 • Sit jou selfoon af.
 • Sit met jou baba in die moederskamer.
 • Moenie onnodiglik opstaan nie. Loop ‘n draai voordat die diens begin.
 • Moenie dat jou kleredrag mans versoek of mense se aandag aftrek nie.
 • Groet vriendelik en moenie nors wees nie.
 • Wees stiptelik. Dit is steurend as mense inloop terwyl die preek besig is.
 • Pasop vir TV en nuus wat jou gedagtes kan besoedel of maak dat jy nie fokus nie.
 • Wees versigtig vir sonde as jy klaar die preek gehoor het.

 

Om nog te leer kan jy in die week goeie preke luister. Laat dit Sondag se prediking aanvul en nie vervang nie!  Deel wat jy gehoor het met jou gesin, ander Christene, en ongelowiges. Waar die ware Woord verkondig word, verander God mense se lewens.  “so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan:  dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.” (Jesaja 55:11).  “Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid.” (Johannes 17:17).

 

Soos jy weet is daar ‘n landswye hitte en droogte. Ons sal seker deur die jaar die effek daarvan voel.  Dit blyk of daar in ons land ook ‘n geestelike droogte is.  Die Bybel praat daarvan in Amos 8:11:  “Kyk, daar kom dae, spreek die Here HERE, dat Ek ‘n honger in die land stuur, nie ‘n honger na brood nie en nie ‘n dors na water nie, maar om die woorde van die HERE te hoor.”

 

In vroeë 1600’s het Thomas Goodwin en John Howe die kragtige prediking van John Rogers onthou. In ‘n preek het Rogers gepraat van hoe Christene hulle Bybels versaak.  Hy het gepraat asof God vir die gemeente sê:  ‘Well, I have trusted you so long with my Bible; you have slighted it; it lies in such and such houses all covered with dust and cobwebs.  You care not to look into it.  Do you use my Bible so?  Well, you shall have my Bible no longer.’

 

Rogers het ‘n Bybel opgetel en gemaak of hy daarmee uitloop. Hy het toe gou omgedraai en gemaak of hy die gemeente is.  Hy het getreur en ernstig gepleit:  ‘Lord, whatsoever thou dost to us, take not thy Bible from us; kill our children, burn our houses, destroy our goods; only spare us thy Bible, only take not away thy Bible.’  Hy het toe weer gepraat asof God vir die gemeente nog ‘n kans gee om te kyk wat hulle met die Bybel sou maak:  sou hulle dit hierdie keer meer waardeer en liefhê?

 

Toe Rogers klaar gepreek het, het die gemeente gehuil. Goodwin het vertel hoe hy na die preek vir 15 minute om sy perd se nek gehang en huil het, voordat hy krag gehad het om op sy perd te klim.[4]

 

Mag niemand van ons se Bybels hierdie jaar so ‘n dik laag stof op hê, dat ons die woord ‘verdoemenis’ daarop kan skryf nie (Spurgeon). Wat sal jy hierdie jaar met die Bybel doen?

[1] How to Preach Biblically, p.286

[2] http://www.esv.org/biblereadingplans

[3] Autobiography: vol.1, p.89

[4] Iain Murray, The Puritan Hope, pp.11-12

Ontmoet die historiese Jesus

Real Jesus

Het jy al ooit National Geographic programme oor die historiese Jesus gekyk, of artikels daaroor gelees (bv. The Search for the Historical Jesus)?  In die programme en artikels probeer die argeoloë, joernaliste, en teoloë die Bybelse Jesus weg redeneer.  Die ‘historiese Jesus’ van hulle navorsing is niks meer as ‘n vergete geraamte in ‘n graf nie; ‘n Jesus wat jou depressief laat.

 

Volgens die Bybel is die historiese Jesus nie ‘n bleek en droewige figuur nie, maar die opgestane Here wat vir ewig lewe; die liefdevolle God-mens en Vriend van sondaars. Dít is die historiese Jesus van wie Johannes skryf in 1 Johannes 1:1-4.

 

Geniet gemeenskap met sy Persoon

In die middel van die tweede eeu was daar ‘n gevaarlike vals lering wat sy kop uitgesteek het: Gnostisisme.[1]  Hierdie mense het geglo dat hulle ‘n spesiale lig en kennis [Gk. gnosis] van die waarheid het wat ander nie het nie.  Hulle het geglo dat dié wat hierdie vlak van kennis bereik het, gered sal word.  Hulle het geglo dat Jesus geheime met die apostels gedeel het, wat net aan húlle oorgedra is.  Volgens hulle is hierdie geheime nie in die Ou Testament of eers die hele Nuwe Testament opgeteken nie, maar net in húlle geskrifte (bv. die Evangelie van Tomas wat in die jaar 140 n.C. geskryf is – The Da Vinci Code het hierdie geskrifte aan die man op straat bekend gestel).

 

Die Gnostici het geglo dat alle materie, die aarde, die mens se liggaam, en dinge soos seks boos is (vgl. 1 Timoteus 4:3). Hulle het gesê dat die ware God alles gemaak het.  Daar het egter ‘n ander god op die toneel verskyn:  die Demiurge.  Volgens hulle was hierdie die slegte en bose god van die Ou Testament, wat nie dieselfde god is as die God van die Nuwe Testament nie.  In die vroeë kerk het Marcion hierdie lering bekend gemaak, en in ons tyd glo die liberale teoloë dit.

 

Volgens hulle sou die ware God nie met die onreine materiële heelal meng nie. Hulle het geglo dat die materiële wêreld ons gevange hou.  Die ware God het toe vir Jesus gestuur om ons van die Demiurge se onderdrukking te red, sodat ons uit ons bose liggame en die heelal kan ontsnap.  Hierdie is dieselfde idees wat Griekse filosowe geglo het, en wat Buddhiste en Hindoes vandag glo.

 

Vir die Gnostici was Jesus nie God in die vlees nie, maar die eerste en sterkste van die geestelike wesens of aeons. Vandag glo die Jehova’s Getuies iets soortgelyk.  Die Gnostici het gesê dat Jesus net soos ‘n mens gelyk het.  Party het geglo dat ‘n geestelike wese (Christus) op die menslike Jesus neergedaal het by sy doop, en Hom weer verlaat het by sy kruisiging.

 

Gnostisisme was reeds in haar doeke-stadium toe Johannes sy eerste brief geskryf het. In v.1-3 wys Johannes vir ons wie die historiese en ware Jesus is.

 

Die historiese Jesus was van die begin af by die Vader (v.1-2). In 2:13-14 praat Johannes van God wat van die begin af daar was.  Johannes 1:1 sê van Jesus:  “In die begin was die Woord”.  Hy is die God wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het (Genesis 1:1).  Hy is voor tyd en ewig.  Hy het ‘n mens geword en die Vader aan ons geopenbaar (v.2).  Hy is die Een vir wie die apostels gesien, gehoor, en aangeraak het (v.1-3, Johannes 1:14, 20:27, Lukas 24:36-43).  Johannes wys duidelik dat materie en die mens se liggaam nie boos is nie!  Omdat die Gnostici Jesus se vleeswording ontken het, moes hulle nie lieg en sê hulle kry hulle kennis by die apostels nie (4:2-3, 6).

 

Ons gebruik woorde om ons gedagtes bekend te maak. Die historiese Jesus is die Woord wat God en sy gedagtes openbaar of bekend maak (v.1, Johannes 1:1, 18).  Hy is die Woord wat lewe gee (v.1).  Die Johannes-Evangelie sê:

 

 • “In die begin was die Woord… Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.” (1:1, 3-4).
 • “Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil.” (5:21).
 • “die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.” (6:63).
 • “Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe” (11:25).
 • “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe” (14:6).

 

Jesus is die Ewige Lewe wat in die Drie-Eenheid bestaan (v.2, 5:20).  “Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê.” (Johannes 5:26).  Jesus gee hierdie lewe aan elkeen wat die Vader en die Seun ken (Johannes 17:3).  Dít is die ware kennis:  nie ‘n mistiese kennis nie (1 Timoteus 6:20), maar ‘n kennis wat jou lewe verander (2:3-6, 13); ‘n intieme kennis of gemeenskap met die Vader en sy Seun (v.3).  Johannes praat van die Seun as ‘Jesus Christus’ om te wys dat Jesus en Christus nie twee aparte persone is wat by Jesus se doop een geword het, en weer by sy kruisdood geskei is nie.

 

Al hoor, sien, en raak ons nie soos die apostels aan Jesus nie (v.1-3), kan ons gemeenskap met Hom hê deur die Woord en die Gees. Ons gemeenskap met Hom bestaan nie in ‘n mistiese kennis of ‘n stem in jou kop nie (v.3).  Om gemeenskap met God te hê hoef jy nie uit jou ‘bose’ liggaam te ontsnap nie.  Jy kan sy teenwoordigheid en liefde geniet terwyl jy nog in jou aardse liggaam is (v.3).  Jou hoogste doel is nie om uit jou liggaam te ontsnap of jou identiteit te ontdek nie, maar om gemeenskap met God te geniet (v.3).  God het ons geroep “tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here.” (1 Korintiërs 1:9).  Soos Maria, moet ons by sy voete sit en sy teenwoordigheid geniet (Lukas 10:38-42).

 

In die hemel sal ons deel in die perfekte gemeenskap wat die Vader en die Seun geniet het voor Genesis 1 (v.3, Genesis 1:26, Johannes 17:5, 21, 24). Die Heilige Gees was ook deel van hierdie gemeenskap.  Hy is die blydskap tussen die Vader en die Seun.  Die Heilige Gees bring ook die Vader en die Seun na ons harte toe, sodat ons gemeenskap met God kan geniet (Johannes 14:16-17, 23).  As ons in die Gees bly, sal ons ook in die Vader en die Seun bly (2:24).  Die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons (2 Korintiërs 13:13). Deur Jesus bid ons in die Gees tot die Vader (Efesiërs 2:18).  As die Gees in ons werk, dan woon Christus in ons harte deur die geloof, en word ons vervul met al die volheid van God (Efesiërs 3:16-17, 19).

 

Geniet gemeenskap met sy Persoon. Voordat jy dit sal soek en begeer, moet jy eers verstaan hoe wonderlik dit is.  Die mens se siel is soos ‘n dor land wat nie versadig word met wind, donderweer, die son, of sandstorms nie, maar net met water.  Net so is God alleen die lewegewende water wat jou dor siel kan versadig (Psalm 36:10, Johannes 4:14, 7:37, Openbaring 22:1).  Niks in die skepping kan hierdie leemte vul nie.  As jy dit met enigiets buiten God probeer vul, los dit jou leeg.  Geld, mense, kos, nuwe goed, dwelms, drank, seks, kinders hê, trou, die natuur, dagdromery, goeie gesondheid, wen, roem, niks anders kan jou versadig nie (Jeremia 2:13, Prediker 2:1-11).

 

Die geur van ‘n Yesterday-today-and-tomorrow, ‘n troupant se kleurvolle vlerke, Swiss sjokolade wat in jou mond smelt, ‘n man en vrou se liefde vir mekaar is maar die bladmusiek en die flou sonpaneel-liggie in jou tuin.  God is die briljante musiek-uitvoering en die helder son.  As jy eers die musiek gehoor het en die son gesien het, wil jy nie meer vir die bladmusiek staar of die sonpaneel-liggie hê nie.  Saam met Augustinus weet jy jou siel rus nie, totdat dit in Hom rus.[2]  God is vir jou siel soos daardie enkele sleutel wat die slot kan oopsluit.

 

Jou verhouding met God is nou nie meer soos die verhouding tussen ‘n slaaf en ‘n harde Meester, of ‘n Regter en ‘n misdadiger nie. Julle verhouding is nou dié van goeie vriende, ‘n Vader en sy seun, ‘n Bruidegom en sy bruid wat mekaar uitsoek.  Skielik is Bybelstudie, gebed, en die bywoning van kerk byeenkomste nie meer ‘n plig of ‘n boksie om af te merk nie, maar ‘n vreugdevolle gemeenskap met God en sy kinders (v.3, Handelinge 2:42).  Die ware gelowige soek God nie soos ‘n verhewe Kersvader vir wat Hy kan gee nie.  Ons soek Hom vir Homself.  Howell Harris was ‘n tydgenoot van die bekende 18de-eeu evangelis, George Whitefield.  Arnold Dallimore beskryf die maande kort na sy bekering soos volg:

 

‘Harris’s knowledge of Divine things during these days was small. He simply knew he loved the Lord and wanted to love Him more, and in this pursuit he sought out quiet places where he could be secluded with Him in prayer.  One of his favourite retreats was the church at Llangasty – the village in which he then taught school – and on one occasion shortly after his conversion he climbed into its tower to be the more alone with the Lord.  There, as he remained in intercession for some hours, he experienced an overwhelming sense of the presence and power of God.  That lonely church tower became to him a holy of holies, and he afterwards wrote,

 

I felt suddenly my heart melting within me, like wax before the fire, with love to God my Saviour; and also felt, not only love and peace, but a longing to be dissolved [to die] and be with Christ. There was a cry in my inmost soul which I was totally unacquainted with before, “Abba Father!”… I knew that I was His child, and that He loved and heard me.  My soul being filled and satiated, cried, “It is enough!  I am satisfied!  Give me strength and I will follow Thee through fire and water!”’[3]

 

Iemand wat hierdie gemeenskap soek, sal ontslae raak van die sonde wat dit verhinder (v.6-7). God en alles wat Hy is (heilig, soewerein, liefde, alwys, ewig, alomteenwoordig, regverdig, alwetend, almagtigtig, onveranderlik, getrou, barmhartig, roemryk, ens.) word nou die oseaan waarin jy swem en die lug wat jy inasem.

 

Enige goeie pa geniet dit as sy kind opgewonde is om die naweek saam met hom in die Drankensberge te wees. Net so geniet God dit as ons Hom geniet, en soek Hy gemeenskap met ons.

 

Verbly jou in sy evangelie

Die sig van ‘n mooi sonsondergang, die smaak van ‘n sagte beesfillet met sampioensous, die melodie van mooi musiek bring vreugde.  Tog vind jy eers volkome vreugde as jy vir iemand daarvan vertel, en hulle ook daarin deel.  So ook is ons vreugde nie volkome as ons net sien hoe wonderlik die Seun van God is nie (v.1-2).  Om volkome bly te wees moet ons vir ander daarvan vertel, sodat hulle saam met ons gemeenskap kan geniet en in ons vreugde kan deel (v.3-4, 1 Tessalonisense 3:8-9).

 

Johannes is soos ‘n vulkaan wat nie meer kán binne bly nie: hy móét eenvoudig uitroep hoe wonderlik Jesus is.  Hy moet soveel as moontlik mense kry om God saam met hom te prys en te geniet (v.3-4).

 

Johannes het van hierdie historiese Jesus gepreek en geskryf (v.2-4). Net soos wat hy Jesus se woorde gehoor het, kan ander dit deur hom hoor (v.3).  Dit is nie dat Johannes dit eerstehands gehoor het, en ander dit tweede- of tiendehands kry nie.  As God ‘n sondaar se oë en ore vir die evangelie oopmaak, hoor hy nie net die prediker se stem nie, maar die Lewende Woord, Jesus self (v.1).  Hierdie evangelie-waarhede in die Skrif wek ‘n volle blydskap in die een wat dit hoor, sowel as in die een wat dit preek (v.4).  Hulle deel in mekaar se blydskap (vgl. Johannes 4:36).

 

Verbly jou in sy evangelie. Hoe doen jy dit?  Erken en bely dat jy jouself liefhet met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, en jou hele verstand.  Jy leef vir jouself.  Jy gebruik ander en trap op hulle om bo uit te kom.  Jy gee nie om vir God wat vir jou asem gee nie, en jy voel ‘n veer vir ander.  Al wie vir jou saak maak is jy self, asook dié wat jou nie teëstaan in jou doel om jouself te bevorder nie.

 

Voel skaam voor God wat jou bose hart ken en jou nie uitgewis het nie, maar wat jou liefhet en die straf wat jy verdien op Homself geneem het aan die kruis. Laat sy bloed jou skuldige gewete, jou swart hart, en jou sondige rekord skoon was.  Geniet sy goedheid en liefde, nou en vir ewig in die hemel (v.3-4).  Sê saam met Dawid:  “in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.” (Psalm 16:11, ESV).  Moenie dink die evangelie is net vir ongelowiges nie, maar verbly jou in sy evangelie al is jy vir 20 jaar reeds ‘n Christen (v.4).

 

Hoekom moet jy jou in die evangelie verbly? Die Bybel beveel dit:  “verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.” (Psalm 37:4).  “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal:  Verbly julle!” (Filippense 4:4).  Petrus praat van Jesus “in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap” (1 Petrus 1:8).  Só som C.S. Lewis dit op:  ‘It is a Christian duty, as you know, for everyone to be as happy as he can.’[4]

 

Omtrent twee jaar gelede het ek in ‘n tydskrif gelees van ‘n afgetrede ds. wat gesê het hy was vir jare mislei oor Jesus. ‘Ek besef nou dat daar nooit eers ‘n historiese Jesus bestaan het nie,’ het hy gesê.  Is dit nie vreemd dat mense die liberale teoloë en ateïste glo wat 2000 jaar ná Jesus leef, maar die getuienis verwerp van mense wat Hom gesien, gehoor, en aangeraak het?  Mense glo nie wat die Bybel sê oor wat 2000 jaar terug gebeur het nie, maar hulle glo wat wetenskaplikes sê oor wat 4.6 biljoen jaar gelede gebeur het.  Ek verkies om my by die Bybel te skaar.  Ek het die historiese Jesus ontmoet, en weet ek sal Hom eendag met my eie oë sien.

[1] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, pp.65-66, 94-103

[2] The Confessions of Saint Augustine, Whitaker House, NEW KENSINGTON, 1996, p.11

[3] Arnold Dallimore, George Whitefield, p.239

[4] John Piper, Desiring God, p.94