Onstuitbaar!

Die kerk is soos ‘n plant wat méér groei as jy dit snoei.  Handelinge 5 illustreer dit.   Kettings (v.17-26)   “17 En die hoëpriester het opgestaan en almal wat saam met hom was—dit is die party van die Sadduseërs—en hulle was met nydigheid vervul, 18 en hulle het die hande aan die apostels geslaan …

Lees meer Onstuitbaar!

God is getrou

Ons leer vir ons kinders karaktertrekke.  Laasmaand se karaktertrek was betroubaarheid:  doen wat jy belowe.  Na middagete hou ons huisgodsdiens.  ‘Was jy vandag betroubaar?’ het ek vir elkeen gevra.  Ons moes gereeld bely dat ons nié betroubaar was nie.  God is anders as ons.  Hy hoef nooit te erken dat Hy onbetroubaar was nie.  Hy …

Lees meer God is getrou