Die silwer rand van God se genade

Die spreekwoord sê:  ‘Elke donker wolk het 'n silwer randjie’.  Dit beteken eenvoudig dat daar in die donkerste tye nog hoop is.  Dit sien 'n mens oral in Genesis 3: “14 Toe sê die HERE God aan die slang:  Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere …

Lees meer Die silwer rand van God se genade

Advertisements

Hoe moet jy lewe as God soewerein is?

“12 Daarop draai hulle om na Jerusalem van die berg af wat genoem word Olyfberg, wat naby Jerusalem is, ‘n sabbatsreis ver. 13 En toe hulle daar kom, gaan hulle na die bo-vertrek waar hulle gewoond was om te vertoef, naamlik: Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas, Filippus en Thomas, Bartholoméüs en Matthéüs, Jakobus, …

Lees meer Hoe moet jy lewe as God soewerein is?

Ken jou vyand

Baie charismate assosieer geestelike oorlogvoering met die uitdryf van duiwels, binding van sogenaamde gebiedsgeeste of 'n belangstelling in die rangorde van bose magte.  Maar dit is nie primêr wat die Bybel bedoel met geestelike oorlogvoering nie.  Efesiërs 6:10-18 praat eerder van weerstand teen die versoeking en misleidng van Satan en sy magte.  Om jou vyand …

Lees meer Ken jou vyand