Die mens se beste vriend

Bride with dog

18 Ook het die HERE God gesê:  Dit is nie goed dat die mens alleen is nie.  Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas. 19 En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem.  En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. 20 So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie.” (Genesis 2).

 

Jou huweliksmaat (v.18)?

Iemand het vir my vrou gesê:  ‘Daardie man het nie vriende nodig nie, want Jesus is sy vriend’.  Dis nie waar nie.  Dwarsdeur hoofstuk 1 het God gesê dat sy skepping goed was.  Maar in 2:18 sê Hy:  “Dit is nie goed dat die mens alleen is nie.”  Ons is na God se beeld gemaak.  Soos wat daar sosiale interkasie in die Drie-Eenheid is, moet dit ook in die mensdom wees (1:26, ons).  Die mens is geskep om ‘n sosiale wese te wees.  Dit is nie God se wil dat jy nooit uit jou huis uitkom, niks vriende het, eensaam of individualisties is nie.  Jesus self het vriende (Johannes 15:15).  Sy wil is dat ons deel sal wees van ‘n liggaam van gelowiges (1 Korintiërs 12:27).  God het veral die huwelik ingestel vir vriendskap en om eensaamheid te voorkom (v.18).  Dit is ook ingestel dat mense kinders kan hê (1:28), een kan wees (v.24), seksuele sonde kan voorkom (1 Korintiërs 7:2) en die verhouding tussen Jesus en sy kerk kan weerspieël (Efesiërs 5:22-25).  Moet dan nie van jou huweliksmaat sê:  ‘Ek het hom/haar nie nodig nie’.  In v.18 sê God dat jy ‘n helper nodig het.  Mans en vroue het mekaar nodig.  Die Skrif sê:

 

“Want die man is nie uit die vrou nie, maar die vrou uit die man.  Want die man is ook nie ter wille van die vrou geskape nie, maar die vrou ter wille van die man.  Daarom moet die vrou ‘n aanduiding van gesag op die hoof hê ter wille van die engele.  En tog, in die Here is die man nie sonder die vrou nie, en die vrou ook nie sonder die man nie.  Want soos die vrou uit die man is, so is ook die man deur middel van die vrou; maar alles is uit God.” (1 Korintiërs 11:8-12).

 

God het vir jou ‘n huweliksmaat gegee om ‘n sosiale, emosionele, intellektuele, geestelike, fisiese, seksuele helper te wees.  Hy het nie maar net enige helper vir Adam gemaak nie, maar een wat by hóm pas soos die regte sleutel vir ‘n spesifieke slot.  Hier is 20 foute om te voorkom in jou soektog na die regte huweliksmaat; na die een wat by jóú pas.

 

[1] Moenie passief bid nie.  Moenie bid en dan rondsit nie.  Moenie verwag dat die regte een in jou skoot moet val nie.  Neem aksie en inisiatief:  ontmoet mense en maak vriende.

 

[2] Moenie op die verkeerde plekke soek nie.  As jy ‘n toegewyde Christen maat soek gaan jy hom/haar nie by ‘n klub of partytjie ontmoet nie.  Bid dat daar ‘n goeie Christen man/vrou kerk toe sal kom.

 

[3] Moenie ‘n persoon se voorkoms jou hoof fokus maak nie.  Karakter is belangriker as uiterlike skoonheid.  ‘n Mooi vrou sonder karakter is soos ‘n goue ring in ‘n vark se snoet.

 

[4] Moenie dink iemand is die ‘regte een’ net omdat julle dadelik ‘geclick’ het, omdat julle mekaar drie keer in ‘n ry ‘toevallig’ raakgeloop het, omdat jy vlinders in jou maag gehad het, of omdat die Here in ‘n droom vir jou gesê dis die regte een nie.  Neem jou besluite op grond van Bybelse lering oor die onderwerp, die persoon se karakter en ernstige gebed vir wysheid (Jakobus 1:5).

 

[5] Moenie met ‘n ongelowige trou nie – al is die persoon hoe gaaf.  Die Bybel sê jy is “vry om te trou met wie [jy] wil, maar net in die Here.” (1 Korintiërs 7:39).  “Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis?” (2 Korintiërs 6:14).

 

[6] Moenie tevrede wees as die persoon ‘n vae Christen-getuienis het, of vae idees het oor Jesus, die evangelie of die Bybel nie.  Moenie dink so iemand is ‘n Christen net omdat hy/sy gereeld kerk toe gaan nie.

 

[7] Moenie te haastig wees om te sê:  ‘Ek het my droom man/vrou ontmoet’ nie.  Jy het genoeg tyd nodig om die persoon goed te leer ken, om die vrug van ware bekering te sien.  Wat vir ouderlinge geld kan ook van toepassing gemaak word op die huwelik:  “Die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel, maar volg ander eers agterna.  Net so is ook die goeie werke baie duidelik, en ook die wat anders is, kan nie weggesteek word nie.” (1 Timoteus 5:24-25).  Wat sê ander volwasse gelowiges van die persoon (cf. Handelinge 16:2)?

 

[8] Moenie dink jy het alle wysheid nie.  Vra toewyde Christene vir raad.

 

[9] Moenie gou sê:  ‘Sy is ‘n Spreuke 31 vrou’ nie.  Het jy Spreuke 31 mooi gelees?  Verstaan jy dit?  Weet jy hoe om dit op ons tyd toe te pas?  En wat van die res van die Skrif:  het jy dit deursoek?

 

[10] Moenie onrealisties wees in jou verwagting nie.  Moenie te streng of ‘picky’ wees in jou vereistes nie.  Natuurlik wil jy nie jou Bybelse waardes prysgee nie, maar jy moet ook buigsaam wees wanneer dit kom by dinge wat nie so belangrik is nie.

 

[11] Moenie van die persoon se ouers vergeet nie (sy is immers onder haar pa se hoofskap totdat jy met haar trou).  Jy moet die skoonfamilie mooi uitkyk (v.24).  Sal jy met sy/haar familie klaarkom as die romanse verby is?

 

[12] Moenie depressief raak terwyl jy vir die regte persoon wag nie.  Dien die Here met oorgawe:  “En ek wil hê dat julle onbesorg moet wees.  Die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here, hoe hy die Here sal behaag, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe hy die vrou sal behaag.  Daar is ook onderskeid tussen ‘n vrou en ‘n maagd; die ongetroude is besorg oor die dinge van die Here om heilig te wees na die liggaam sowel as na die gees, maar die getroude is besorg oor die dinge van die wêreld, hoe sy die man sal behaag.  Ek sê dit tot julle eie voordeel, nie om julle van jul vryheid te beroof nie, maar met die oog op ‘n welvoeglike en onafgebroke toewyding aan die Here.” (1 Korintiërs 7:32-35).

 

[13] Moenie jou reinheid verloor nie.  Dis nie nodig om saam met die persoon te bly om te sien of dit die regte een is nie.  As jy dít doen wys jy dat jy God nie eer of vertrou nie.

 

[14] Moenie te lank wag om te trou as jy die regte persoon ontmoet het nie.  Moet jy vir vier jaar verloof wees?  Hoekom wil jy met vuur speel en onnodig versoek word?  Trou:  “maar as hulle hul nie kan beheers nie, laat hulle trou; want dit is beter om te trou as om van begeerte te brand.” (1 Korintiërs 7:9).

 

[15] Moenie twyfel as die persoon inpas by wat God se Woord oor ‘n goeie lewensmaat sê nie.  As jy die regte een ontmoet het, moet jy ‘n besluit neem en dit deur voer.  Moenie uitmaak en opmaak, uitmaak en opmaak, uitmaak en opmaak nie.

 

[16] Moenie stadig en slap wees om te ‘commit’ nie.  Party mense is bang om hulleself te verbind, omdat hulle bang is hulle mis die eintlike een wat hulle ‘bedoel’ is.  Dit is ‘n teken van hoogmoed; van iemand wat dink hy verdien beter.  As die persoon aan die Bybelse kriteria voldoen, is dit ‘regte een’.

 

[17] Moenie eers alles wil hê voordat jy trou nie (‘n TV, ‘n sitkamer stel, ‘n nuwe kar).

 

[18] Moenie trou as jy geen blyplek of besittings het nie.  Die Bybel sê:  “Maar iemand wat vir sy eie mense, en veral sy huisgenote, nie sorg nie, het die geloof verloën en is slegter as ‘n ongelowige.” (1 Timoteus 5:8).

 

[19] Moenie te veel maak van die romanse nie.  Dit verblind jou sodat jy dink hierdie is die regte persoon.  As julle nie beste vriende is nie gaan die huwelik nie lank hou nie.  God het vir Eva gemaak om ‘n vriend te wees vir Adam (v.18).  Jou huweliksmaat moet jou beste vriend/vriendin wees.

 

[20] Moenie bitter, kwaad of gefrustreerd voel teenoor die Here nie.  Hy sal sorg dat jy die regte persoon op die regte tyd ontmoet.  Doen alles wat jy moet, en wag dan geduldig op die Here.

 

Jou hond (v.19-20)?

Die diere, soos die mens, is uit die grond gemaak (v.19).  Die verskil tussen Adam en die diere is dat God self die lewensasem in Adam se neus geblaas het (v.7).  Adam en Eva is na God se beeld gemaak – die diere nie (1:26).  Geen dier kon dus ‘n gepaste helper gewees het vir Adam nie (v.20).  Die feit dat Adam vir die diere name gegee het wys dat hy na God se beeld gemaak is, en dat hy gesag oor hulle gehad het (v.19, cf. 1:5 waar God name gegee het).

 

Party mense wonder:  Hoe kon Adam binne 24 uur vir 2 tot 5 miljoen spesies name gegee het?  Hy het nie.  Adam het nie name vir elke sub-spesie gegee nie, maar net vir die soorte (v.19-20, cf. 1:24-25).  Verder sien ons dat Adam net vir vee, voëls en wilde diere name gegee het.  Hy het nie vir die seediere en kruipende diere name gegee nie.  Kruipende diere sou onder andere insekste, arachnida, reptiele en amfibieë insluit.  Dit verminder die spesies van 2 miljoen na 11 000.  Natuurlik het daar baie sub-spesies na Genesis 2 ontstaan.  Adam sou net die proto-tipes (genus) voor hom gehad het.  Heel moontlik was daar maar omtrent 2500 soorte diere voor hom.  As Adam elke 5 sekondes ‘n naam gegee het, en elke uur ‘n 5 minute breek gevat het, sou hy binne 3 1/4 ure vir die diere name kon gee.  Die name wat hy gegee het sou ‘n beskrywing van die dier gewees het (ons praat byvoorbeeld van ‘n ‘suikerbekkie’, omdat die voël soet nektar uit blomme uitsuig).

 

Baie diere kan vir die mens ‘n helper wees.  Perde kan ‘n kar trek, osse kan ploeg, duiwe kan pos aflewer, honde kan jou huis oppas, jou sleë trek of dwelms uitsnuffel.  Maar geen dier kan ‘n gepaste helper vir die mens wees nie.  Net die vrou is (soos haar man) na God se beeld gemaak, en daarom kon sy ‘n gepaste helper vir Adam gewees het (dit wys weer dat evolusie nie met die Bybel kan strook nie, want evolusie sê dat mense en diere dieselfde soort is).  As diere dan nie ‘n gepaste helper kan wees nie, moet ons hulle nie bo mense stel nie.  Christene behoort nie ‘n slegte huwelik te hê, omdat hulle baklei oor hulle honde nie.  Dis verkeerd as ‘n ou mens heeldag in ‘n huis opgesluit sit met ‘n hondjie, en ander mense vermy.  Dis verkeerd as ‘n vrou weier om met ‘n man te trou, omdat hy nie haar honde aanvaar nie (sy stel dus haar diere bo haar medemens).  Seksuele gemeenskap met diere is gruwelik en verkeerd.  ‘n Mens behoort nie duisende rande op jou hond te spandeer, terwyl jy niks met ander mense deel nie.  Party mense se honde is vir hulle te belangrik.  As jou kind die hond vryf en gebyt word, sal hulle met jou kind raas en nie met die hond nie.  Die mens se beste vriend is nie ‘n hond of ander dier nie, maar ander mense en veral jou huweliksmaat.  Hier verwys ek natuurlik na menslike vriende en nie na God self nie.  Wanneer ons van jou heel eerste liefde praat, behoort dit niemand anders as Jesus te wees nie.  Selfs jou huweliksmaat mag nie vir jou belangriker wees as Jesus nie.  Help of verhinder jy jou maat om geestelik te groei, om Jesus lief te hê (1 Korintiërs 7:33, 34b)?  Was jou maat liewer vir Jesus, die Bybel, gebed, die kerk, goeie werke voordat hy/sy met jou getrou het?  Die Skrif sê dat God jou sal oordeel as jy een van sy kinders laat struikel (Matteus 18:6).  Bekeer jou van jou sonde.  Vertrou op Jesus wat die prys vir ons sondes betaal het aan die kruis.  Wees soos Akwila en Prisilla wat die Here saam gedien het as ‘n span (Romeine 16:3).  Wees beste vriende wat mekaar help om die allerbeste Vriend lief te hê en te aanbid.

Die Koning in die krip

Baby and crown

1 En in daardie dae het daar ‘n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. 2 Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cirénius goewerneur van Sírië was. 3 En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. 4 En Josef het ook opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret, na Judéa, na die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, 5 om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. 6 En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar; 7 en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie.” (Lukas 2).

 

Wanneer is Hy gebore (v.1-2)?

Keiser Augustus is in 63 v.C. gebore as Octavius.  Sy ouma aan sy ma se kant was Julius Caesar se suster.  Julius het baie van Octavius gehou, en hom as sy eie aangeneem toe Octavius 20 was.  Hy het belowe dat Octavius sy opvolger sou wees.  ‘n Jaar later het Brutus vir Julius vermoor.  Octavius het aanvanklik saam met sy swaer, Mark Antony, geheers.  Mark Antony het van Octavius se suster geskei en vir Cleopatra gevat.  Octavius se verhouding met sy swaer het versuur.  Octavius het teen Mark Antony opgetrek en hom in 31 v.C. by die veldslag van Actium verslaan.  ‘n Ruk later het Mark Antony en Cleopatra selfmoord gepleeg.  In 29 v.C. het Octavius amptelik keiser geword, en regeer tot 14 n.C.  Octavius is vereer tot ‘n god en het die titel Augustus (‘verhewe’) gekry.  Hy het vrede in die Ryk gebring (die Pax Romana) en is voor sy dood vereer as die verlosser van die wêreld.  Dit was in Augustus se tyd dat die ware Verlosser van die wêreld in Betlehem gebore is (v.1).  Deur sy geboorte en dood het daar vir ons vrede gekom (2:14, Kolossense 1:20).

 

Mense wat skepties is teen die Bybel sê dat Cirenius nie goewerneur van Sirië was toe Jesus gebore is nie (v.2).  Maar in 1746 is ‘n fragment van ‘n rots by Tivoli naby Rome ontdek.  Op die fragment is ‘n inskripsie wat praat van iemand wat 2 keer goewerneur van Sirië was.  Nog detail op die rots wys dat hierdie persoon niemand anders as Cirenius kon wees nie.  Soos wat Grover Cleveland op twee verskillende tye president van Amerika was (1885-1889 en 1893-1897), was Cirenius op twee verskillende tye goewerneur van Sirië (6-4 v.C. soos in v.2, en 6-9 n.C. soos in Handelinge 5:37).  Die feit dat Lukas praat van die eerste sensus onder Cirenius, impliseer dat daar ‘n tweede sensus onder hom was (v.2).  ‘n Papirusrol uit Egipte wys dat Augustus reeds in 8 v.C. beveel het dat daar ‘n sensus moes wees.  As gevolg van politiese probleme tussen Rome en Herodes, het die inskrywing eers 2 tot 4 jaar later in Israel plaasgevind (soos met ons e-tol wat al in 2012 ‘beveel’ is, maar eers in 2013 in werking getree het).  Jesus is gebore voor die dood van Herodes die Grote (Matt.2:19).  Herodes is dood in 4 v.C.  Jesus is dus omtrent 5 v.C. gebore (baie naby aan 25 Desember soos ek gewys het in my preek, Interessanthede oor die wyse manne, die ster en die presiese dag van Jesus se geboorte).  Die rede hoekom mense sê dat Jesus in die jaar 0 gebore is, is omdat Dionysius Exiguus (523 n.C.) die datum verkeerd bereken het.  Verkeerd of nie, die hele geskiedenis draai om Jesus as die middelpunt (voor Christus, na Christus).  Al probeer sommige mense om dit na B.E. en B.C.E. te verander, neem hulle nogsteeds die geboorte van Jesus as die middelpunt.  Maria se swangerskap was verby.  Die tyd vir Jesus se geboorte het gekom (v.6).  Jesus is op God se bepaalde tyd gebore (Galasiërs 4:4).

 

God het bepaal dat Augustus ‘n bevel aangaande die sensus moes gee.  As Augustus nie die bevel gegee het nie, sou Jesus in Nasaret gebore gewees het.  Maar God wou gehad het dat Jesus in Betlehem gebore moes word (Miga 5:1).  Die bevel in v.1 is nie net Augustus se bevel nie; dis God s’n.  “Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome:  Hy lei dit waarheen Hy wil.” (Spreuke 21:1).  Buiten vir v.1, word die waarheid van hierdie vers in die volgende verse geïllustreer:

 

“maar juis hierom het Ek jou nog laat bestaan, dat Ek jou my krag kan toon, en dat hulle my Naam op die hele aarde kan verkondig.” (Eksodus 9:16).  As Farao nie teen God gerebelleer het nie, sou daar nie tien plae of die wonder van die Rooisee gewees het nie.

 

“En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die HERE—sodat die woord van die HERE uit die mond van Jeremía vervul sou word—die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy ‘n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik, om te sê:  So sê Kores, die koning van Persië:  Al die koninkryke van die aarde het die HERE, die God van die hemel, aan my gegee; en Hy het my opgedra om vir Hom ‘n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is.” (Esra 1:1-2).

 

“Hulle het ook die fees van die ongesuurde brode met blydskap sewe dae lank gehou; want die HERE het hulle verbly en die hart van die koning van Assirië na hulle omgewend, om hul hande te versterk in die werk aan die huis van God, die God van Israel.” (Esra 6:22, Darius volgens v.1).

 

“Geloofd sy die HERE, die God van ons vaders, wat so iets in die hart van die koning gegee het, om die huis van die HERE wat in Jerusalem is, te versier” (Esra 7:27, Artasata volgens v.1).

 

Daniël 8 voorspel die dade van Alexander die Grote, Daniël 7 van sekere keisers van Rome en Daniël 11 van Antiochus Epifanus.  In Johannes 19:11 sê Jesus vir Pilatus:  “U sou geen mag teen My hê as dit u nie van bo gegee was nie.”  Handelinge 4:27-28 sê dat Herodes (Antipas) en Pilatus alles gedoen het wat God vooruit bepaal het om te gebeur.  Herodes die Grote wou vir Jesus doodmaak.  Josef en Maria het Egipte toe gevlug, sodat die Skrif vervul sou word:  “Uit Egipte het Ek my Seun geroep.” (Matteus 2:15).

 

God is in beheer van die geskiedenis (v.1).  Hy is die Koning van die konings.  Op die einde sal sy ryk alleen staan:  “Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.” (Openbaring 11:15, cf. Daniël 2).  As God dan in beheer is hoef ons nie verward, bang of depressief te raak oor politieke skommelinge nie.  Moenie angstig wees as Zuma gedwing word om te bedank, as hy in ‘n R215 miljoen huis bly, as ons e-tol moet betaal nie, as misdaad toeneem, as petrol pryse styg, as Nelson Mandela sterf, as Barak Obama sonde wettig maak, as Israel en die Palestyne aanmekaar is nie.  Glo eerder dat God in beheer is van ‘n Romeinse keiser, ‘n arm man, ‘n swanger meisie, ‘n wêreld politiek, jou klein lewe.  Die Skrif sê:  “Word twee mossies nie vir ‘n stuiwer verkoop nie?  En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie.  En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel.” (Matteus 10:29-30).  “Kom nou, julle wat sê:  Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak—julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie.  Want hoedanig is julle lewe?  Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn.  In plaas dat julle sê:  As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen.” (Jakobus 4:13-15).

 

Moenie kla of angstig raak omdat dinge op die ‘verkeerde’ tyd gebeur nie:

 

 • Moes my vrou swanger word net nadat ek my werk verloor het… net nadat ons jongste kind uit matriek uit is?
 • Hoekom moes my pa doodgaan tydens my matriek eksamen?
 • My man het my gelos net voordat my oudste dogter getrou het; ek kon nie vir ‘n slegter tyd gevra het nie.
 • Die dag voordat ons met vakansie wou ry het ‘n masjien by die werk gebreek, het ons kar se enjin uitgebrand.
 • Hoekom moes dit vandág reën (op my 8ste verjaarsdag, net voor die braai, net nadat ek my kar gewas het)?
 • Kan jy dit glo:  my kind het sy arm gebreek/siek geword net voor S.A.’s?
 • Daar vou my besigheid net voordat ek op pensioen moes gaan.  Wat ‘n verkeerde tyd.
 • Hoekom moes die uitverkoping begin net nadat ek mý produk gekoop het?  Net nadat ek eiendom/aandele gekoop het, toe val die mark!
 • My tyd om te trou loop uit/My biologiese klok loop uit – ek sal seker nooit kan kinders hê nie.
 • Hoekom moet keiser Augustus ‘n sensus beveel as ek 8 maande swanger is?  Hoekom moet ons al die pad Betlehem toe; kan ons nie maar net in Nasaret getel word nie?

 

Moenie sê ‘Murphy’s Law’ nie.  Aanbid God eerder vir sy perfekte tydsberekening.  Vertrou dat alle dinge volgens Gód se plan uitwerk.  Hy weet die beste, al kan jý nie op die oomblik sien wat Hy doen nie.

 

Hoe is Hy gebore (v.5)?

Maria was verloof aan Josef.  Verlowing in ou Israel was nie dieselfde as in ons dag nie.  Om verloof te wees het beteken dat jy ‘n plegtige belofte afgelê het om met iemand te trou.  Indien jy die verlowing wou beeïndig, moes jy dit deur ‘n amptelike skeibrief doen (Matteus 1:18-19).  Maria was nie swanger omdat sy met Josef of ‘n ander man geslaap het nie.  Sy was swanger deur die krag van die Heilige Gees (v.5, 1:34-35).  Eers ná Jesus se geboorte het sy met Josef gemeenskap gehad (Matteus 1:24-25).  Die feit dat Jesus die eersgeborene was, impliseer dat sy nóg kinders gehad het (v.7, Matteus 12:46, 13:55-56).  Sy het nie ‘n maagd gebly (‘perpetual virginity’) soos wat die Rooms-Katoliekekerk glo nie.  Die term ‘eersgebore seun’ (v.7) wys ook dat Jesus sekere voorregte gehad het (so het dit in die Joodse kultuur gewerk, cf. Genesis 25:31).  Dit wys ook vir ons dat Hy die ware opvolger tot die troon van Dawid was.  Hy was nie net María se eersgeborene nie, maar ook die eersgeborene van die skepping, uit die dood en in die hemel:  “Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping…die Eersgeborene uit die dode” (Kolossene 1:15, 18).  Paulus sê ons is “mede erfgename van Christus” en praat van Hom as die eersgeborene onder baie broers (Romeine 8:17, 29).  Johannes 3:16 noem Jesus die eniggebore Seun van God.

 

Omdat Jesus dan beide God en mens is, kan Hy doen waarvoor Job gewens het:  “Want Hy is nie ‘n man soos ek, dat ek Hom sou kan antwoord, dat ons saam na die gereg sou kan gaan nie.  Daar is geen skeidsregter tussen ons wat sy hand op ons twee kan lê nie.” (Job 9:32-33).  As Een wat God en mens is, kan Jesus ons by God verteenwoordig en God by ons.  Hy is die perfekte Middellaar:  “Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus” (1 Timoteus 2:5).  Paulus sê dat God “’n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.” (Handelinge 17:31).  Jesus het tussen hemel en aarde gehang, om te wys dat Hy God en mens met mekaar verbind (cf. Efesiërs 1:10).  Jesus is God:  daar is niks waarmee Hy nie kan help nie.  Jesus is mens:  Hy verstaan wat jy op die aarde moet deurmaak (Hebreërs 4:15).

 

Waar is Hy gebore (v.3-7)?

Volgens v.4 het Josef uit Nasaret in die Galilea-streek (noord-Israel) opgetrek na Betlehem in die Judea-streek (suid-Israel).  Betlehem is omtrent 90 meter bo seespieël en 112 km suid van Nasaret.  Dit was Josef en Maria se tuisdorp (v.3).  Beide Josef en Maria was uit die geslag van Dawid (v.4, Matteus 1:1-17, Lukas 3:23-38), en daarom moes hulle in die stad van Dawid gaan registreer (v.4, 1 Samuel 17:12, 20:6).  Josef was die ware opvolger tot die troon van Dawid (Matteus 1:1, 6, 16).  Die feit dat Jesus in Betlehem gebore is wys vir ons dat Hy die Messias, die Seun van Dawid en die ware Koning is (v.4, Miga 5:1, Matteus 2:1-2, 5-6, Johannes 7:42).  Let op hoe niksseggend die karakters en plekke in hierdie geskiedenis is.  Nasaret het ‘n reputasie gehad (Johannes 1:46), Betlehem was klein (Miga 5:1), Josef en Maria was arm (v.24, Levitikus 12:8, cf. 2 Korintiërs 8:9).  Moet dan nie dink dat jy niks vir die Here kan beteken, omdat jy oud of siek is, omdat jy min krag het nie.  Moenie dink jy is nutteloos omdat jy nie ‘n goeie brein het, nie matriek het, nie ryk is, nie ‘n mooi kar of huis het, eenvoudige werk doen, geen status het, nie getroud is en kinders het, ‘n huisvrou is, geen graad het, min vriende het, nie ‘n uitgaande persoonlikheid het, nie sportief is nie.  Voel dit vir jou of alles wat jy doen misluk, of jy niks in jou lewe kan regkry nie?  Luister wat sê die Bybel:

 

“Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie.  Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing.  Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in die Here roem.” (1 Korintiërs 1:26-31).

 

“En Hy het vir hulle gesê:  Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God.” (Lukas 16:15).

 

Hoe jy jou bejaarde ma help tel meer voor God as rykdom.  Dit is vir God belangriker dat jy jou kinders opvoed om Hom te ken as dat jy status het.  God is bly dat jy die armes liefhet – al het jy nie matriek nie.  Jy kan getrou vir ander bid al is jy nie gesond nie en al het jy nie krag om op ander maniere te dien nie.  Die feit dat jy jou werk met blydskap doen tel meer as dat jy die direkteur van ‘n maatskappy is.  Om ‘n getroue vriend te wees is beter as om honderde vriende op Facebook te hê.  Iemand wat die bulletin uitdeel en mense vriendelik groet is nie minder belangrik as iemand wat groot talente het nie.  Sy wat die eensame ou mens liefhet doen meer as die persoon wat groot gawes het sonder liefde (1 Korintiërs 13:1-3).  Daar is meer hoop vir die persoon wat weet hy’s niks, as vir die persoon wat dink hy’s belangrik (Lukas 18:9-14).

 

Die Jode sou ‘n pasgebore baba met water afwas, met sout vryf en in doeke toedraai (Esegiël 16:4).  Jesus was só toegedraai (v.7).  Dit wys vir ons dat Hy ‘n gewone mens was.  Hy het nie ‘n stralekrans (‘halo’) bo sy kop gehad nie.  Die kersliedjie oordryf om te sê:  ‘Away in a manger…the little Lord Jesus, no crying He makes’.  Jesus was volkome mens en het soos enige ander baba sy ma nodig gehad en gehuil.  Daar was geen plek vir hulle in die herberg nie, en daarom het sy ma hom in ‘n voerbak (krip) vir diere laat lê (die Bybel sê nêrens dit was ‘n stal nie – ons neem dit aan, maar oorlewering sê dat dit waarskynlik ‘n grot was).  Die punt is eenvoudig dat die wêreld Hom nie aanvaar het nie.  Reeds van sy geboorte af was Hy nie welkom nie:  “Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het Hom nie aangeneem nie.” (Johannes 1:11).  Uiteindelik was dit duidelik dat Hy onwelkom was – hulle het Hom gekruisig.

 

As jy Jesus gaan volg moet jy dieselfde verwag:  “Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg” (1 Petrus 2:21).  Moenie probeer inpas nie.  Moenie verbaas wees as die wêreld jou nie na hulle partytjies of werksfunksies toe nooi nie.  As jy nie vir die baas seksuele ‘gunsies’ doen, kliënte belieg, of met belasting kul nie, sal jy dalk nie bevorder word nie.  Die wêreld sal jou uitskuif as jy nie saam drink, vir hulle vuil grappe lag, by die skool rook nie:  “Want dit is genoeg dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het deur te wandel in ongebondenheid, begeerlikheid, dronkenskap, brasserye, drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye.  Daarom vind hulle dit vreemd as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster.” (1 Petrus 4:3-4).  Hulle sal jou uitlag en spot as ‘die dominee of Jesus-freak wat met die Bybel onder die arm loop’.  Wanneer dit gebeur moet jy die Here dank.  Jy is geseënd en in goeie geselskap.  Die Here sal jou hiervoor beloon:  “Salig is julle wanneer die mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot en beledig en jul naam weggooi soos iets wat sleg is, ter wille van die Seun van die mens.  Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen.” (6:22-23).  Prys die Here wanneer hulle jou skeldname noem.  ‘Christen’ is een so ‘n naam.  Dit wys jy doen iets reg.  “Maar wanneer iemand as ‘n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig.” (1 Petrus 4:16).

Jou nr.1 hulp in beproewing

Eagle soaring

John Piper vertel hoe ‘n man ná sy preek uit Jesaja 6 vir hom gesê het:  ‘Ons familie gaan ‘n baie moeilike tyd deur.  Ons het onlangs uitgevind dat ‘n familielid ons dogter gemolesteer het.  Jou preek oor God se heiligheid uit Jesaja 6 het ons baie gehelp’.  Hoe het ‘n ‘onpraktiese’ preek soos dít hulle deur gehelp?  Jy sien, dis presies dít wat ons nodig het in beproewing:  ‘n groter kennis van God.  Dis wat Jesaja gedink het.  Vir die Israeliete wat slawe in Babilon sou word het hy gesê:

 

12 Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met ‘n span die maat geneem, en in ‘n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met ‘n weegtoestel en die heuwels met ‘n weegskaal? 13 Wie het die Gees van die HERE bestier en as sy raadsman Hom onderrig? 14 Met wie het Hy raad gehou, dat dié Hom verstand sou gee en Hom sou leer aangaande die pad van die reg, en Hom kennis sou leer en Hom bekend maak die weg van volledige insig? 15 Kyk, die nasies is soos ‘n druppel aan die emmer, en soos ‘n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, Hy hef die eilande op soos ‘n stoffie! 16 En die Líbanon is nie genoeg as brandhout en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. 17 Al die nasies is voor Hom soos niks:  as niks en nietigheid word hulle by Hom gereken. 18 By wie wil julle God dan vergelyk?  Of watter gelykenis naas Hom stel? 19 Die ambagsman giet ‘n beeld, en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettings. 20 Wie te arm is vir so ‘n offergawe, kies ‘n stuk hout wat nie vergaan nie; hy soek vir hom ‘n kunsvaardige ambagsman om ‘n beeld op te rig wat nie wankel nie. 21 Weet julle nie?  Hoor julle nie?  Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie?  Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? 22 Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon. 23 Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander Hy in nietigheid; 24 skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of Hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos ‘n stoppel. 25 By wie sal julle My dan vergelyk, dat Ek net so kan wees? sê die Heilige. 26 Slaan julle oë op in die hoogte en kyk!  Wie het hierdie dinge geskape?  Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie. 27 Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, O Israel:  My weg is vir die HERE verborge, en my reg gaan by my God verby? 28 Weet jy dit nie?  Of het jy dit nie gehoor nie?  ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie. 29 Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. 30 Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs; 31 maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.” (Jesaja 40).

 

God is onmeetbaar (v.12-17)

God het die oseane in die holte van sy hand afgemeet.  Het het die hemelruim met ‘n span (22cm) afgemeet.  Die sand van die strande, seebodem en woestyne het hy met ‘n drieling afgemeet.  Vir Hom is die massiewe heuwels en berge so lig soos ‘n veertjie:  Hy het dit in weegskaal afgemeet (v.12).  Vir God was dit maklik om die mates van die skepping te bepaal.  Maar Hy self kan nie gemeet word nie:  “Who has measured the Spirit of the Lord?” (v.13a, ESV).  “Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?” (Psalm 139:7).  Die Babiloniërs het geglo dat hulle god Marduk vir die alwyse Ea raad moes vra voordat hy die wêreld kon maak.  In Bybelse tye het konings wyse raadgewers gehad.  Jahwe is nie so ‘n God en Koning nie:  Hy het nie raad nodig nie, want al die skatte van kennis en wysheid is in Hom verborge (v.13b-14, Kolossense 2:3).  Hy beraadslaag net met Homself (cf. Genesis 1:26).  God weet alles en kan nooit iets nuut leer nie (v.14).  God ken die pad van die reg (v.14).  Hy is “sonder onreg; regverdig en reg is Hy.” (Deuteronomium 32:4).

 

Die nasies (ook Israel se vyand Babilon) is soos die laaste druppel in ‘n emmer, soos ‘n dun lagie stof wat nie eers die skaal laat beweeg nie – niks en minder as niks (v.15, 17, cf. Daniël 4:35, Psalm 2).  Duisende eilande is vir Hom soos stoffies (v.15).  Die seders van die Lebanon en al die diere daarin is nie genoeg vir ‘n brandoffer (v.16).  Om God na waarde te loof moet die offer oneindig wees.  Net God self kan so ‘n offer bring.  Hy het ook toe Hy sy lewe vir ons gegee het aan die kruis (Jesaja 53).

 

Wanneer ons beproef word moet ons onsself nie wend tot selfhelp preke en boeke nie.  Lering wat vir jou sê dat jy jou volle potensiaal moet bereik, moet tap uit die bron van innerlike energie, ‘n beter selfbeeld moet hê, of positief moet dink om uit jou beproewing te kom is onsin.  Ons moet ‘n baie lae siening van die mens hê.  Meet jouself maar aan die skepping om te sien hoe klein jy is, aan die kruis om te sien hoe sondig jy is, aan jou sonde en selfsug om te sien hoe aaklig jy is, aan ‘n vervalle samelewing om te sien hoe verlore jy is.  Jou nr. 1 hulp in beproewing is nie in jouself nie, maar in God.  Jy moet Hóm beter ken (v.12-17).

 

God is onvergelykbaar (v.18-26)

God het die mens na sy beeld gemaak.  Daarom moet ons nie die Here na ons beeld probeer maak nie.  Jy moet dom wees om ‘n houtbeeld met goud te oordek, en dan te sê:  ‘Dis die god wat my gemaak het’!  En dit nogal ‘n beeld wat jy in die grond moet vasspyker, sodat dit nie omval nie.  Jesaja sê:  “By wie wil julle God dan vergelyk?  Of watter gelykenis naas Hom stel?  Die ambagsman giet ‘n beeld, en die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwerkettings.  Wie te arm is vir so ‘n offergawe, kies ‘n stuk hout wat nie vergaan nie; hy soek vir hom ‘n kunsvaardige ambagsman om ‘n beeld op te rig wat nie wankel nie.” (v.18-20).  En Jeremia:  “Want die insettinge van die volke is nietigheid; want ‘n boom uit die bos kap hulle om, die handewerk van ‘n ambagsman met die byl.  Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie.  Soos ‘n voëlverskrikker in ‘n komkommertuin is hulle:  hulle kan nie praat nie; ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie.  Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie, maar daar is ook geen goeddoen by hulle nie.” (Jeremia 10:3-5).  Onthou jy hoe die Fillisyne hulle afgod moes optel en regop sit toe dit voor die ark van God neergeval het (sien 1 Samuel 5:3-4)?

 

In 2013 wend mense in beproewing hulleself tot allerhande dinge:

 • Kos (‘comfort eating).
 • Dagdromery.  Hulle dink hoe dit sou wees as die omstandighede anders was.
 • Alleen wees.  Hulle wil eenkant wees om te dink oor hulle probleme.
 • Angs.  Hulle dink planne uit om self die probleem op te los.
 • Seks.
 • Slaap.  So probeer hulle om van die probleem te ontsnap.
 • Pille – om vir ‘n rukkie beter te voel en van die probleem te vergeet.
 • Drank.
 • Hulle hardloop na dokters toe.  God het wel medici gegee om ons te help, maar hulle stel hulle vertroue in die dokter en nie in die Here nie.
 • Sielkunde.
 • Mense.  As iets sleg gebeur bel hulle dadelik hierdie persoon – hy of sy word hulle persoonlike Messias.
 • Godsdiens.  Mense gebruik selfs Bybellees, gebed, kerkbywoning of tiendes as ‘n kruk.  As hulle probleme opgelos is, raak hulle ontslae van die ‘kruk’.
 • Jou gunsteling prediker (Andries Ensilin, Riekert Botha, John Piper).  Dis tragies as iemand Jesus se plek in jou lewe inneem.
 • Jou werk.
 • Jou kinders.

 

Enigiemand wat sê dat die goue beeld in sy sitkamer hóm gemaak het, is dom.  Maar mense wat dink dat meer ‘papier’ in jou beursie geluk, ’n goeie huwelik, sukses of gesondheid sal bring, is net so dom.  Hoe kan jy God enigsins met ander gode vergelyk?  Die skepping wys dan vir jou dat God nie ‘n nasionale afgod is nie.  Jou gewete en God se voorsienigheid wys dieselfde (v.21, Psalm 19:2-4, Romeine 1:19-20, 2:14-15, Handelinge 14:17).  God sit as Koning bo die hemelkoepel.  Hy strek die hemelruim uit soos ‘n tent (‘n mooi beeld in ‘n nomadiese kultuur) en ‘n gordyn.  Mense is so klein soos sprinkane voor Hom (v.22).  Hy maak die prinse van die nasies (ook van Babilon) tot niet soos gras wat in die woestynson en wind verdor; soos kaf wat in die stormwind wegwaai (v.23-24, cf. Psalm 1:4):  “Hy sit konings af en stel konings aan” (Daniëls 2:21).

 

God is heilig:  uniek, afgesonder, in ‘n klas van sy eie (v.25).  Christus word genoem die ‘Heilige van God’ (Markus 1:24).  Hy is ver bo alle owerhede en magte verhef (Efesiërs 1:21).  Toe Petrus saam met Jesus op die berg van verheerliking was het Moses en Elia aan hulle verskyn.  Petrus het gesê:  “Here, dit is goed dat ons hier is; as U wil, laat ons hier drie hutte maak:  vir U een en vir Moses een en een vir Elía.” (Matteus 17:4).  Moses en Elia het verdwyn:  “Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen.” (Matteus 17:8).  Die les wat Petrus moes leer, was dat ons nie vir Jesus in dieselfde asem moet noem saam met Moses, Elia, Mohammed, Buddha, Mandela of enigiemand anders nie.  TV en radioprogramme maak asof alle godsdienste gelyk is; asof Jesus net nóg een van mense se baie gode is.  Die Wêreld Raad van Kerke doen dieselfde.  By jou werk frons mense as jy sê dat Jesus die enigste God is.  Moenie bang wees nie; neem standpunt in.  Sê wat Jesus oor Homself gesê het:  “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” (Johannes 14:6).  Petrus het Jesus se woorde ge-eggo:  “En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie.” (Handelinge 4:12).

 

God het die sterre geskep.  Hy onderhou dit en weet presies hoeveel daar is:  “Slaan julle oë op in die hoogte en kyk!  Wie het hierdie dinge geskape?  Hy laat hulle leërskare uittrek volgens getal, Hy roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte en omdat Hy sterk van vermoë is; daar word nie een gemis nie.” (v.26).  “Hy bepaal die getal van die sterre; Hy gee hulle almal name.” (Psalm 147:4).  Die Babiloniërs het na die sterre gekyk om vir hulle hoop en leiding te gee (47:13).  Die Israeliete moes nie versoek word om hulle voorbeeld te volg nie (Deuteronomium 4:19).  In ons land moet ons nie ons hoop op mense stel nie.  Moenie dink dat ‘n ander president die oplossing is, of dat ‘n beter politieke party die land sal omkeer nie.  Moenie dink dat die ryk buiteland ons probleme sal oplos nie.  Moenie dink dat die oplossing in Australië of Kanada lê nie (immigrasie).  Die Verenigde Nasies is nie die oplossing nie.  Om ‘n volks-opstand te veroorsaak sal nie dinge beter maak nie.  Ons hulp lê in die Here.  Die Bybel sê:  “In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.” (1 Timoteus 2:1-2).

 

God is onuitputbaar (v.27-31)

God is groot.  Hy het alles gemaak – ook die triljoene sterre (v.1-26).  As dit so is, hoekom het die Jode in Babilon (en jy) gesê dat God hulle vergeet het; dat Hy nie wou of kon help nie (v.27)?  Derek Kidner sê:  ‘Die verkeerde afleiding uit v.26 is dat God te groot is om belang te stel in jou klein probleme (v.27).  Die regte afleiding is:  Hy is te groot om te misluk of om van jou te vergeet (v.28)’.  Is jy ‘n slagoffer van onreg?  Jy werk hard maar kry nie bevordering nie?  Jy doen goed in matriek maar kry nie ‘n beurs nie?  Jy word onderdruk deur ongelowiges?  Die werk word vir iemand gegee wat nie naastenby so gekwalifiseerd is soos jy nie?  Die polisie en die hof laat onreg seëvier, terwyl jý daaronder moet ly?  Vir God is dit belangrik dat geregtigheid moet geskied (v.27).  Die Here sou sy volk uit ballingskap bevry.  Die Messias sou kom om hulle van hulle sondes te red (v.1-11).  God sal nie anderkant toe kyk en maak asof Hy nie die onreg sien nie (Habakkuk 1:13).  Volhard in gebed.  Hy sal binnekort tot jou redding snel (Lukas 18:7-8).  Hoe bestry jy die v.27-mentaliteit wat sê:  ‘Die Here het van my vergeet en gee nie om as ek swaarkry nie’?

 

 • Dink na oor God se karakter (v.28).  Hy is almagtig, weet alles en is goed.  Sal Hy jou nie help nie?  Weet Hy nie van jou probleme nie?  Is Hy beperk?
 • Sien die mens, afgode en die skepping in verhouding tot God.  Jy sal vinnig besef dat jou God groot is en jou probleme klein.  Jy sal ook nie angstig rondkyk vir hulp nie, maar sal geduldig wag op die Here (41:10).
 • Dink aan die kruis:  “Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?” (Romeine 8:32).
 • Dink na oor jou eie ontrouheid.  Dit sal jou help om nie te sê dat Gód ontrou is nie.
 • Lees van God se werke in die geskiedenis.  Lees Christen-biografieë.
 • Onthou hoe God jou in die verlede gehelp het.  Dank Hom daarvoor en weet dat Hy jou nie hierdie keer sal teleurstel nie.

 

God het die eindes van die aarde geskep (v.28):  daarom is Hy ook in Babilon, Kempton Park of waarookal jý is.  Selfs die sterkste mense word moeg en raak uitgeput (v.30).  Is jy moeg en verward?  God is nie.  Sy kragte raak nie op soos ‘n mediese fonds wat uitgeput raak nie (v.28-31).  “Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.” (Psalm 121:4).  Dit is van Hóm wat ons krag kom:  “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.” (Filippense 4:13).  Moenie sake in jou eie hande wil neem nie.  Wag geduldig op die Here (v.31, Psalm 37:7).  Hoop op die waarheid van sy beloftes (Psalm 130:5).  Hoe versterk die Here ons?  Deur die Skrif, gebed, die doop en die nagmaal, lofprysing, jou eie en ander se geestelike gawes, die gemeenskap van gelowiges, ‘n dag van rus (Sondae), dissipline (al is dit op die oomblik pynlik).  God se krag sal jou oplig soos wind onder ‘n arend se vlerke (v.31, cf. Psalm 103:5).  Jou probleme sal nie noodwendig verdwyn nie, maar jy sal bo dit uitstyg.  Mense wat hardloop raak moeër hoe verder hulle hardloop.  As die Here jou versterk sal jy sterker word soos wat jy hardloop.

Hemel op aarde

Deer by tree

8 Ook het die HERE God ‘n tuin geplant in Eden, in die Ooste, en daar aan die mens wat Hy geformeer het, ‘n plek gegee. 9 En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet; ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van die kennis van goed en kwaad. 10 En daar het ‘n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak; en daarvandaan is dit verdeel en het vier lope geword. 11 Die naam van die eerste is die Pison.  Dit is hy wat om die hele land Háwila loop waar die goud is. 12 En die goud van dié land is goed.  Daar is ook balsemgom en onikssteen. 13 En die naam van die tweede rivier is die Gihon.  Dit is hy wat om die hele land Kus loop. 14 En die naam van die derde rivier is die Hiddékel [Tigris].  Dit is hy wat oos van Assur loop.  En die vierde rivier is die Frat [Eufraat]. 15 Toe het die HERE God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. 16 En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê:  Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, 17 maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.” (Genesis 2).

 

Die mens in die tuin (v.8, 15)

God beskryf Homself in v.8 as ‘n landskap-argitek wat ‘n tuin ontwerp, plant en uitlê.  Die tuin van Eden was in die ooste (v.8).  Hiermee bedoel Moses natuurlik oos van waar hý was toe hy Genesis 2 geskryf het.  Die tuin se naam (Eden) beteken plesier.  Jesaja 51:3 beskryf dit so:  “Want die HERE vertroos Sion; Hy vertroos al sy puinhope en maak sy woestyn soos Eden en sy wildernis soos die tuin van die HERE; vreugde en blydskap sal daarin gevind word, danksegging en die klank van liedere.”  Eden was so en Jerusalem (Sion) sou ook so word.  Jesus is juis besig om hierdie ewige Paradys vir ons voor te berei:  “In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het.  Ek gaan om vir julle plek te berei.  En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” (Johannes 14:2-3).  God self het die stad ontwerp (net soos met die tuin van Eden).  “Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprigter is…Maar nou verlang hulle na ‘n beter een, dit is ‘n hemelse.  Daarom skaam God Hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie, want Hy het vir hulle ‘n stad berei.” (Hebreërs 11:10, 16).  Hoe sal dit wees?  Ons kan hiervan lees in die Skrif:  “Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.  Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar” (1 Korintiërs 2:9-10).  Hoe kan jy by hierdie stad inkom?  “Blessed are those who wash their robes [in the blood of the Lamb, cf. 7:13-14], so that they may have the right to the tree of life and that they may enter the city by the gates.” (Openbaring 22:14, ESV).  Hoe was jy jou ‘klere’ in die bloed van Jesus?  Jy bely jou sondes, bekeer jou daarvan, en vertrou met jou hele lewe op Jesus (sy Persoon en sy verlossingswerk) om jou te red en te vergewe.

 

God het die mens in die tuin gesit om dit te bewerk en te bewaak (v.8, 15).  Waarvan moes hy die tuin bewaak:  daar was mos nog nie gevaarlike diere nie?  Ja, maar selfs ‘n mak hond lê jou viooltjies plat en grawe jou gesiggies uit.  Voëls en muise is nie gevaarlik nie, maar hulle saai verwoesting in jou groentetuin.  Daarom het God vir Adam gesê om die tuin te bewerk en te bewaak.  God het werk uitgedink dat ons sy beeld kan weerspieël (1:26-28, 2:1-3, 15), en ook sodat ons vervulling kan hê (kyk maar hoe gefrustreerd en sleg raak mense wat nie wil werk nie).  Voor die sondeval was werk ‘n plesier (soos dit in die hemel sal wees, cf. Openbaring 22:3).  Na die sondeval het dit moeiliker geword (3:17-19).  As werk dan een van die goeie dinge is wat God gemaak het (1:31), moet ons nie lui wees en werk haat nie.  Ons moenie dink:  ‘Ek wil ‘n miljoenêr wees voor ek 40 is, sodat ek vroeg kan aftree en nie verder hoef te werk nie’.  Ons moenie wens ons kan altyd slaap of vakansie hou nie.  Ons moet hard werk en nie ons ure by die werk om klets, op Facebook sit, ekstra koffie breke vat, dagdroom of swak gehalte werk lewer nie (dit geld ook vir skoliere se huiswerk en take).  As jy werkloos is, moet jy pasop dat jy nie die verskoning gebruik dat werk skaars is as jy nie eintlik baie hard vir werk soek nie.  Christene moet harde, deeglike en goeie werk doen.

 

Adam moes die tuin kultiveer, sodat dit nie sou toegroei of onversorg lyk nie.  God sê nie noodwendig dat almal groen vingers moet hê nie, maar Hy wil hê dat jou lewe en werk nie onversorg lyk of ‘toegroei’ nie.  Moenie laat werkies in die huis, projekte by werk, papierwerk, jou gesondheid, jou voorkoms, jou huwelik, jou gesin, jou kerk lewe, jou vriendskappe, jou stiltetyd agterweë bly en deurmekaar raak nie.  Werk hard en bly op datum.  Dit was nie nodig vir Adam om die tuin te verwoes nie; as hy net sy plig versuim het, sou dit self agteruitgaan.  Net so bly jou werk en lewe nie noodwendig agterweë omdat jy dit haat nie.  Maar om na te laat en min aandag daaraan te gee is genoeg om ‘n vernietigende effek te hê.  As daar dinge in jou lewe is wat toegegroei het, moet jy hard werk om herstel te bring.  As jy eers die ‘tuin’ in orde gekry het, is dit baie makliker om te onderhou.  Watse dinge moet jy ophou doen om jou onversorgde ‘tuin’ reg te ruk?  Wat moet jy begin doen om orde te handhaaf?  As jy ‘n lui mens is (fisies, emosioneel, intellektueel, geestelik, watookal) is daar hoop in Christus.  Hy kan die lui man van Spreuke 24:30-34 in ‘n hardwerkende persoon verander.

 

Die riviere in die tuin (v.10-14)

Toe God die tuin klaar geplant het, was daar nog nie reën nie (v.5-6).  God het ‘n rivier in die tuin laat vloei, sodat Adam dit kon natlei (v.10).  Vir die eerste lesers (onthou hulle was in die woestyn) het riviere en bome gespreek van lewe, voorspoed en oorvloed (cf. Jeremia 17:5-8).  Die rivier wat uit Eden ontspring het, het in vier sytakke verdeel (v.10-14):

 

[a] Die Pison (die naam beteken ‘toeneem’) het om die land van Hawila gevloei (oos van Egipte, cf. 25:18).  Daar was goud, oniksstene en ‘n geurige boomgom wat gebruik is om parfuum mee te maak.  [b]  Die Gihon (die naam beteken ‘uitborrel’) het om die land van Kus gevloei (nie moderne Etiopië nie, maar ‘n land naby Babilon cf. 10:8-11).  [c] Die Tigris (Hiddekel beteken ‘vinnig’, cf. Dan.10:4) en [d] Eufraat (Efrat beteken ‘vrugbaar’, cf. 15:18) vloei oos van Assirië (suid-Irak soos ons dit vandag ken).  Om vir ewig te lewe het ons meer as water uit ‘n rivier nodig.  Die Bybel praat van lewende water:  “En hy het my getoon ‘n suiwer rivier van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam…En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.” (Openbaring 22:1, 17).  Hoe kry jy hierdie lewende water?  Jesus antwoord:  “Hy wat in My glo, soos die Skrif sê:  strome van lewende water sal uit sy binneste vloei.” (Johannes 7:38).

 

Die bome in die tuin (v.9, 16-17)

Professionele kokke se kos proe nie net lekker nie – dit lyk lekker.  So was die vrugte in Eden:  “En die HERE God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet…En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê:  Van al die bome van die tuin mag jy vry eet” (v.9, 16).  1 Timoteus 6:17 sê God het “ons alles ryklik verleen om te geniet”.  Voordat God in v.17 ‘n verbod op een boom geplaas het, het Hy in v.16 beveel dat Adam die vrugte van elke boom moes geniet.

 

In die middel van die tuin het God die Boom van die Lewe geplant (v.9).  Dié vrugte kon ‘n mes vir ewig laat lewe (3:22, Ek twyfel dat daar bonatuurlike krag in die vrug self was.  In die nagmaal gebruik ons gewone brood en wyn, en tog gee God bonatuurlike sterkte vir ons groei en geloof wanneer ons dit gebruik).  Anders as die Boom van die Lewe, sou die Boom van Kennis van goed en kwaad tot die dood gelei het (v.9, 17).  Dit kan nie wees dat die vrugte giftig was nie, want anders sou God nie in 1:31 gesê het dat sy skepping baie goed was nie.  Die rede waarom die boom se vrugte tot die dood sou lei, is omdat dood die uiteindelike gevolg van sonde is (Romeine 6:23).  Die dood waarvan hier gepraat word sluit fisiese, geestelike en ewige dood in.  Die dag toe Adam en Eva gesondig het, is hulle van God geskei (3:21).  God was genadig en het hulle nie onmiddellik doodgemaak nie.  Hy het eerder ‘n offer gebring en diere in hulle plek doodgemaak (3:21).  Baie jare later het hulle tog gesterf (5:5).  Die geestelike, en uiteindelik ewige dood, was hulle voorland… as dit nie vir die belofte van Christus was nie (3:15).

 

In die hemel kan ons weer van die Boom van die Lewe eet (Openbaring 22:2, 14).  Anders as in Eden, is daar nie ‘n Boom van die kennis van goed en kwaad nie.  En anders as in Eden, bestaan daar in die hemel nie die moontlikheid dat ons kan sonde doen en sterf nie.  In die hemel sal jy nie (soos Adam) ‘n stoflike liggaam hê nie, maar ‘n verheerlikte liggaam.  Hoe kan jy hierdie wonderlike voorregte geniet?  As Adam vir God geluister het en nie van die verbode vrugte geëet het nie, sou sy gehoorsaamheid aan ons toegereken word (net soos wat sy sonde aan ons toegereken is).  Ongelukkig het Adam nie die toets geslaag nie.  Maar daar is goeie nuus.  Jesus (die tweede Adam) hét die toets geslaag.  Adam was in die Paradys toe hy die toets gedop het.  Jesus was in die woestyn toe Hy die toets geslaag het (cf. Matteus 4:1-11).  Deur sy hele lewe was Jesus volmaak gehoorsaam.  Sy perfekte geregtigheid word nou aan ons toegereken (Romeine 5:12-21).  In Christus het ons dan nou meer as wat Adam ooit gehad het.  Ek glo die Heilige Gees het Genesis 2 in die Bybel gesit om vir ons te wys wat ons kón gehad het, asook wat ons kan herwin deur Christus.  Hoe kan jy dit terugkry?

 

Die Boom van die Lewe is deur Adam se ongehoorsaamheid van ons af weggeneem.  Deur Jesus se gehoorsaamheid en kruisdood is dit aan ons teruggegee:  “Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.” (Romeine 5:19).  “Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons ‘n vloek te word—want daar is geskrywe:  Vervloek is elkeen wat aan ‘n hout [Gk. boom] hang” (Galasiërs 3:13).  Die kruishout waaraan Jesus gehang het is ons ‘Boom van die Lewe’, want daardeur het daar vir ons lewe gekom.  Omdat Jesus God is, weet Hy alles en ken Hy sonde soos wat ‘n spesialis (onkoloog) kanker ken.  Omdat Jesus mens was en ons sonde op Homself geneem het aan die kruis, ken Hy sonde soos wat ‘n pasiënt kanker ken (2 Korintiërs 5:21).  Hy het dus namens ons die straf gekry vir sy ‘kennis’ van ons sonde (cf. die Boom van die kennis van goed en kwaad).

 

Jy hoef nie vir die hemel te wag om die Boom van die Lewe te geniet nie.  Enigiemand wat die wysheid van die evangelie omhels kan die boom se vrugte eet (Spreuke 3:13, 18, 1 Korintiërs 1:30).  As jy met die Gees gevul is en sy vrug dra, kan jy ‘n idee kry van watse plesier die Boom van die Lewe gee (Spreuke 11:30, Galasiërs 5:22).  Moenie tevrede wees met klein plesiere nie, maar vind jou hoogste plesier in Jesus Christus (Psalm 37:4).  As jy dít doen sal jy ‘n voorsmaak hê van die Boom van die Lewe (Spreuke 13:12).  Goeie woorde is ‘n Boom van die Lewe vir die wat dit hoor (Spreuke 15:4).  Watse beter Woord is daar as God s’n?  As jy sonde en vals lering oorkom sal jy deel hê aan die Boom van die Lewe (Openbaring 2:7).  As jy die Woord suiwer bewaar en nie daarvan wegneem of byvoeg nie, sal jy van die Boom van die Lewe eet (Openbaring 22:19).  Soos in die begin, sal dit hemel op aarde wees.

Die mens se liggaam en siel: God se beskouing vs. die wêreld s’n

Dust in hands

“En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas.  So het dan die mens ‘n lewende siel geword.” (Genesis 2:7).

 

Liggaam (v.7a)

‘n Vrou van die Ou Apostels het eenkeer vir my gesê:  ‘Jou siel is dit wat saakmaak.  Jou liggaam is nie so belangrik nie.  Daarom kan jy kan maar vloek, rook, drink, rondslaap’.  Sy het gelieg.  God sê die liggaam is belangrik.  Toe Hy die mens se liggaam gemaak het, het Hy nie net ‘n woord gespreek nie.  Hy was intiem betrokke en het die mens se liggaam gevorm.  Hy het ook jóú liggaam in die baarmoeder gevorm (Psalm 139:13).  Omdat Hy jou geskep het, behoort jou liggaam aan Hóm.  Jy kan nie daarmee doen wat jy wil nie.  Jy moet God liefhê met al jou krag (Lukas 10:27).  Jy moet Hom met jou liggaam eer:  moenie verslaaf wees aan pille of drank nie.  Moenie ooreet nie.  Moenie jou longe met nikotien beskadig nie.  Moenie rondslaap nie (1 Korintiërs 6:12-20).  Moet jouself nie sny of ander dinge doen wat jou liggaam beskadig nie (Levitikus 19:28).  Moenie onversorg wees nie.  Moet jouself nie oorwerk, sodat jy uitbrand nie.  Moenie ongesond lewe nie.  Moenie lui wees nie.  Moenie selfmoord pleeg nie.  Moenie jou sintuie of liggaamsdele gebruik om sonde te doen nie (Romeine 6:13).  Moenie jou tong gebruik om lelike dinge te sê nie.  Moenie in jou gedagtes sondig nie.  Moenie jou lewe omslaap nie.  Laat jou liggaam ‘n dienaar van God wees in alles wat jy doen:  “Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as ‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens.” (Romeine 12:1).

 

Ook wanneer jy doodgaan behoort jou liggaam aan God, en moet jy Hom daarmee verheerlik:  “Want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie.  Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here; en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here; of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.” (Romeine 14:7-8).  C.S. Lewis het gesê:  ‘You don’t have a soul; you are a soul.  You have a body’.  Hy is verkeerd.  Jou liggaam is jy, net soos wat jou siel jy is (v.7).  God het vir Adam gesê:  “Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.” (3:19).  Vir die moordenaar aan die kruis langs Hom, het Jesus gesê:  “Vandag sal jy saam met my in die paradys wees.” (Lukas 23:43).  Wanneer jy sterf word jy begrawe en gaan jy hemel toe.  Die mens se liggaam is nie onbelangrik nie.  Wanneer jou liggaam in die graf is, is jy steeds een met die Here.  Paulus praat van mense wat in Christus gesterf het (1 Tessalonisense 4:14, OAV).  Die menslike liggaam is waardig.  Jy gooi nie ‘n dooie mens soos ‘n hond of kat op ‘n ashoop of in swartsak nie.  Dis juis omdat die liggaam waardig is, dat ons onsteld raak wanneer ons ‘n verminkte lyk by ‘n ongeluks- of moordtoneel sien (Rigters 19:29).  Die dood is aaklig, omdat dit onnatuurlik is dat die liggaam en siel van mekaar geskei moet word.  Die feit dat mense deesdae ‘n plesier daarin het om ander se lyke te sien (byvoorbeeld kunswerk met mense se lyke by Body Worlds), of ‘n obsessie het met kopbene en dooies (Markus 5:2, Heavy Metal musiek) is ‘n aanduiding van morele verval.

 

Volgens die Bybel is dit ‘n teken van God se vervloeking as ‘n lyk nie begrawe word nie:  “Die een wat van Jeróbeam in die stad sterwe, hom sal die honde eet; en wat in die veld sterwe, sal die voëls van die hemel eet, want die HERE het dit gespreek.  Maak jou dan klaar, gaan na jou huis; as jou voete die stad inkom, sal die kind sterwe.  En die hele Israel sal hom beklaag en hom begrawe, want hy alleen van Jeróbeam sal in ‘n graf kom, omdat in hom iets goeds voor die HERE, die God van Israel, te vinde was in die huis van Jeróbeam.” (1 Konings 14:11-13).  “En die wat deur die HERE verslaan is, sal dié dag lê van die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde; hulle sal nie beklaag of versamel of begrawe word nie; hulle sal mis op die aarde wees.” (Jeremia 25:33).  Persoonlik glo ek dat verassing nie dieselfde respek aan die liggaam betoon as begrafnis nie.  God self het sy goedkeuring aan begrafnis gegee toe Hy met sy eie ‘hande’ vir Moses begrawe het (Deuteronomium 34:5-6).  Jesus self was begrawe en nie veras nie.  Jesus het gesê dat Hy op die laaste dag die dooies uit hulle grafte sal uitroep (Johannes 5:28-29).  In die Ou Testament was dit ook ‘n vervloeking as iemand se liggaam verbrand is (1 Konings 13:2, 2 Konings 23:16-20).  Ek dink nie dat almal wat veras word vervloek is nie (inteendeel, ek ken baie toegewyde gelowiges wat veras is).  Maar ek dink tog dat hierdie saak iets is om oor te dink.

 

God het vir Adam uit die stof gemaak.  Dit wys vir ons dat die mens broos is (Psalm 103:14).  Ons leer ook hieruit dat die mens uit die aarde is en nie uit die hemel nie (1 Korintiërs 15:47, die mens is dus nie gelyk met God nie).  Die feit dat die mens uit stof gemaak is, sê ook vir ons dat evolusie onsin is – ons kom nie van ape af nie.  Uiteindelik wys dit ook vir ons dat die mens sterflik is (3:19).  Wanneer Jesus weer kom sal jy ‘n nuwe liggaam kry wat nie meer kan siek voel, moeg word, flou raak, swak word of sterf nie (1 Korintiërs 15:42-54).  Net soos God vir Adam uit stof gemaak het, sal dit vir Hom geen probleem wees om jou stoflike liggaam te herskep nie (sien Esegiël 37:1-14).  As jou liggaam in die graf bly is jou redding nie finaal afgehandel nie.  Paulus praat van die opstanding as die verlossing van die liggaam (Romeine 8:23, cf. Openbaring 6:9-11).  Duidelik is jou liggaam nie onbelangrik of minder rein as jou siel of gees nie.  Jou liggaam en gees is met sonde besoedel (2 Korintiërs 7:1).  Daarom bid Paulus:  “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!” (1 Tessalonisense 5:23).

 

Siel (v.7b)

‘n Professor wat vir my klas gegee het, het in ‘n tydskrif-artikel geskryf dat die mens nie ‘n siel het nie.  Ja, jy kan nie met x-strale die siel opspoor nie, maar die feit dat jy ‘n gewete het bewys dat jy ook ‘n siel het.  Dat depressie veroorsaak word deur ‘n probleem in die brein is spekulasie en teorie.  Daar is geen mediese bewyse hiervoor nie.  Depressie bewys dat die mens nie net ‘n liggaam het nie, maar ook ‘n siel.

 

[1] As die mens nie ‘n siel het nie, dan is aborsie aanvaarbaar.  ‘n Weke oue baba in die baarmoeder het nog nie ‘n volledige brein of liggaam nie.  As ons net ‘n liggaam het, kan jy enigiemand wat nie ‘n volledige liggaam het nie, doodmaak (van babas in die baarmoeder tot mense wat liggaamlik en verstandelik gestremd is).  Jy word nie ‘n mens wanneer jy vir die eerste keer asemhaal nie.  Jy bestaan ook nie voor jou geboorte in die hemel nie (mense wat in reïnkarnasie glo leer dit).  Wanneer konsepsie plaasvind is jy al ‘n sondaar, en dus ook ‘n mens (Psalm 51:7).  Reeds in die baarmoeder het jy ‘n siel:  “Net so min as wat jy kan verstaan hoe gees en liggaam by mekaar uitkom in die skoot van ‘n swanger vrou, net so min kan jy die werk van God verstaan.  Hy doen dit alles.”  (Prediker 11:5, NAV).  Reeds in die moederskoot watsJohannes die Doper met die Heilige Gees vervul (Lukas 1:15).  God se bonatuurlike werk in die konsepsie van Jesus (Lukas 1:35), wys ook dat Hy ‘n ongebore kind as kosbaar beskou.

 

[2] As die mens nie ‘n siel het nie, kan jou liggaam nie lewe nie, want ‘n liggaam sonder ‘n siel is dood (Jakobus 2:26).

 

[3] As die mens nie ‘n siel het nie, dan bestaan sonde net in jou dade.  Tog wys die Bybel anders.  Haat vind nie plaas in die liggaam nie, maar in die siel (alhoewel die liggaam hieraan uitdrukking gee).  Selfsug en ‘tantrums’ in klein kinders is nie aangeleer nie, maar aangebore.  Duidelik is hulle sondaars nog voordat hulle sonde kan doen.  Net sondaars sterf.  Die feit dat pasgebore babas (wat nog geen sonde kan doen nie) sterf, wys dat hulle sondaars is.  Sondige dade begin in die hart (Matteus 15:19).  Ongelowiges wat sterf en hel toe gaan hou aan met sonde.  Hoe is dit moontlik as hulle nie liggame het nie?  Duidelik is sonde nie net die dinge wat jy verkeerd doen nie.  Dis in jou siel.

 

[4] As die mens nie ‘n siel het nie, bestaan daar nie iets soos redding nie.  As die mens net ‘n liggaam het, is daar geen verskil tussen die gelowige en ‘n ongelowige nie.  Die feit dat ‘n gelowige ‘n nuwe hart (siel) het, maak hom anders as die ongelowige.

 

[5] As die mens nie ‘n siel het nie, bestaan daar nie so iets soos lewe na die dood nie.  As jou liggaam sterf is dit verby.

 

[6] As die mens nie ‘n siel het nie, dan is daar ook nie so iets soos ‘n gewete nie.  Kan jy vir my wys waar in jou liggaam sit die gewete?

 

[7] As die mens nie ‘n siel het nie, dan hoef jy jou nie te bekeer van dronkenskap, homoseksualiteit, diefstal of angs nie.  Al hierdie probleme is dan in die brein (presies soos sielkunde sê).  Die oplossing is nie bekering nie, maar pille.

 

[8] As die mens nie ‘n siel het nie, dan kan jy nie gemeenskap met God hê of Hom aanbid nie.  Tog sê Jesus dat ons God in gees moet aanbid; dat ons Hom moet liefhê met ons hele hart en siel (Johannes 4:23, Markus 12:30).

 

[9] As die mens nie ‘n siel het nie, dan bestaan daar nie iets soos heiligmaking nie.  Jou heilige dade is tog net die uitdrukking van die geestelike groei wat in jou hart plaasvind.

 

[10] As die mens nie ‘n siel het nie, bestaan daar nie iets soos versoeking nie.  Hoe kan die duiwel jou versoek as jy hom nie met jou ore hoor nie?

 

[11] As die mens nie ‘n siel het nie, dan bestaan daar nie iets soos sekerheid van redding nie.  Die Skrif leer dat die Heilige Gees saam met ons gees getuig dat ons kinders van God is (Romeine 8:16).  As jy nie ‘n siel het nie is dit dalk jou eie brein wat vir jou sê dat jy gered is.  Wie weet, dalk bedrieg jy jouself?

 

In ‘n sekere opsig kan ons sê dat diere ‘n siel of gees het (die Hebreeuse woorde in 1:21, 24, Predikers 3:19-21 word op ander plekke in die Ou Testament met ‘siel’ en ‘gees’ vertaal).  Hoe is die mens dan anders as diere?  God het nie net gemaak dat die mens ‘n lewende wese is nie.  Hy het lewensasem in sy neus geblaas (v.7, Job 27:3).  Hy het die mens na sy beeld gemaak (1:26).  Die mens het ‘n lewende siel geword (v.7, 1 Korintiërs 15:45).  Die Gees van God het Hom gemaak:  “Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend.” (Job 33:4).

 

Jou siel is ewig en kosbaar.  Die Skrif sê:  “Niemand kan ooit ‘n broer loskoop nie; hy kan aan God sy losprys nie gee nie (want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend)” (Psalm 49:8-9).  “Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind…Ek het ingesien dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan; daar kan niks bygevoeg en daar kan niks van weggeneem word nie; en God het dit so gemaak dat hulle moet vrees voor sy aangesig.” (Prediker 3:11, 14).  As jou siel so kosbaar is en vir ewig sal lewe, moet jy dit nie verloor nie.  “Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly?  Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?” (Matteus 16:26).

Jesus is groter as Mandela

Mandela

3 ‘n Stem van een wat roep:  Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God! 4 Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word. 5 En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek. 6 ‘n Stem sê:  Roep!  En hy vra:  Wat moet ek roep?  Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos ‘n blom van die veld. 7 Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die HERE daarin blaas.  Voorwaar, die volk is gras! 8 Die gras verdor, die blom verwelk; maar die woord van onse God hou stand in ewigheid. 9 O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op ‘n hoë berg!  O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag; hef dit op, wees nie bevrees nie!  Sê aan die stede van Juda:  Hier is julle God! 10 Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig. 11 Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.” (Jesaja 40).

 

Ek wil nie disrespekvol wees teenoor Mandela nie.  Maar ongelukkig praat die wêreld asof hy ‘n god was.  In die afgelope week was Mandela se naam op almal se lippe.  Maar Jesaja wys vir ons hoe Jesus groter is as Mandela.

 

Sy heerlikheid (v.3-5)

Wanneer ‘n antieke koning gereed gemaak het om ‘n plek te besoek, het hy mense vooruit gestuur om hindernisse uit die weg te verwyder, valleie (‘slaggate’) op te bou en heuwels om te stoot.  Die pad moes gelyk wees (ons het die dieselfde idde as ons ‘n rooi tapyt vir ‘n belangrike persoon uitrol).  Jesaja sê:  “Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God!  Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word.” (v.3-4).  “Vul op, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk.” (57:14).  “Gaan in, gaan in deur die poorte, berei die weg van die volk!  Vul op, vul op die grootpad, gooi die klippe weg, steek ‘n banier op oor die volke!” (62:10).

 

Jesaja praat van die stem van iemand wat roep.  Hy sê aspris nie vir ons wie se stem dit is nie (eers in Johannes 1:23 vind ons uit dat dit Johannes die Doper is), want al wat saakmaak is die Koning wie se weg voorberei moet word:  “Hy moet meer word, maar ek minder.” (Johannes 3:30).

 

Hoekom sê die stem dat God se weg in die woestyn voorberei moet word (v.3)?  Toe God die Israeliete uit Egipte verlos het, het Hy hulle deur die woestyn na die Beloofde Land toe gelei.  Dieselfde het gebeur toe Hy hulle uit Babilon bevry het.  In 35:1-2, 6-7 sê Jesaja:  “Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos ‘n narsing; dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel; die heerlikheid van die Líbanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron; hulle dáár sal sien die heerlikheid van die HERE, die sieraad van onse God…in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis.  En die gloeiende grond sal ‘n waterplas word, en die dorsland fonteine van water; in die plek van die jakkalse waar hulle gelê en rus het, is gras met riete en biesies.”  In 43:19 sê hy:  “Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit; sal julle dit nie merk nie?  Ja, Ek maak ‘n pad in die woestyn, riviere in die wildernis.”  Johannes die Doper was in die woestyn toe Hy die koms van die Messias aangekondig het (Matteus 3:1ff.).  Nadat Johannes die Messias se weg in die woestyn voorberei het, het Jesus self uit die woestyn uitgekom en sy bediening begin (cf. Matteus 4:1-17).  God sal sy kinders veilig deur hierdie aardse wildernis na die hemelse Kanaän toe lei.

 

Guide me, O Thou great Redeemer,
Pilgrim through this barren land.
I am weak, but Thou art mighty,
Hold me with Thy powerful hand.
Bread of heaven, Bread of heaven,
Feed me now and evermore,
Feed me now and evermore.

 

Wanneer Jesaja in v.4 praat van valleie wat opgevul word, en berge wat gelyk gemaak word, gebruik hy beeldspraak (v.4).  Sy bedoeling is dat God die hoogmoedige Babilon sal verneder (sien Daniël 4), en sy volk wat in die stof lê sal verhef.  Ons weet dit, want in 2:12-17 (let veral op 2:14) staan daar:  “Want ‘n dag is daar vir die HERE van die leërskare oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word; en oor al die hoë en verhewe seders van die Líbanon en oor al die eikebome van Basan; en oor al die hoë berge en oor al die verhewe heuwels; en oor al die hoë torings en oor al die versterkte mure; en oor al die skepe van Tarsis en oor al die kosbare pronkstukke.  Dan sal die hoogheid van die mense neergebuig en die trotsheid van die manne verneder word; en die HERE alleen sal in dié dag verhewe wees.”  Voordat Jesus gebore is het Maria gesê:  “Hy het deur sy arm kragtige dade gedoen.  Hoogmoediges in die gedagtes van hulle hart het Hy verstrooi.  Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog.” (Lukas 1:51-52).  Belangrike mense is soos hoë berge wat gelyk gemaak sal word (v.4); die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word (v.5).  “Ek sal my eer aan geen ander gee nie.”(48:11).  God sal sy eer met niemand deel nie – ook nie met Mandela nie.  God se heerlikheid is in Jesus geopenbaar:

 

 • By sy geboorte (Lukas 2:11-14, Johannes 1:14).
 • In sy doop (Lukas 3:21-22).
 • Op die berg van verheerliking (Lukas 9:28-36).
 • In sy wonderwerke (Johannes 2:11).
 • Met sy kruisdood (Johannes 17:1).
 • In sy opstanding (Romeine 1:4).
 • In sy hemelvaart (Handelinge 1:9).
 • In sy evangelie-Woord (2 Korintiërs 3:18, 4:6).
 • Deur sy Gees (Johannes 16:14).
 • By sy wederkoms (2 Tessalonisense 2:10).

 

Is jy hoogmoedig?  Die feit dat jy oor jouself dagdroom, aantrek om aandag te kry, mense vertrap, ongeskik is, dink jy verdien respek, kwaad word as jy nie onmiddellike diens kry in winkels en restaurante nie, is ‘n duidelike bewys dat jy hoogmoedig is.  Jy moet jouself verneder, bekeer en so voorberei vir die Here se koms (1 Petrus 5:6, Matteus 3:2, 4:17).  Sy eerste koms is verby, maar jy moet jouself reg kry vir sy tweede koms.  Hier is hoe jy dit kan doen:

 

[1] Sorg dat jy in ‘n regte verhouding staan met God.  Begeer saam met Paulus om “in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof”  (Filippense 3:9).  “Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge [sy wederkoms] verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor Hom bevind mag word in vrede.” (2 Petrus 3:14).

 

[2] Verwag sy koms:  “Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie.” (Matteus 25:13).

 

[3] Verlang na sy koms:  “Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige Regter, my in dié dag sal gee; en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het.” (2 Timoteus 4:8).

 

[4] Sorg dat jou verhouding met ander mense (veral met jou huweliksmaat) reg is:  “Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie.  Kyk, die Regter staan voor die deur.” (Jakobus 5:9).

 

[5] Wees rein en heilig:  “En elkeen wat hierdie hoop [die hoop van die wederkoms] op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.” (1 Johannes 3:3).

 

[6] Bly naby die Here en moenie wegdwaal nie:  “En nou, my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn en nie beskaamd van Hom weggaan by sy wederkoms nie.” (1 Johannes 2:28).

 

[7] Wees geestelik waaksaam:  “Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.  Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.  Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” (Lukas 21:34-36).  “Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees.” (1 Tessalonisense 5:6).

 

[8] Wees ‘n goeie rentmeester van die bediening, gawes en besittings waarmee die Here jou toevertrou:  “Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus.  En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels—elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is.  As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.” (1 Korintiërs 3:11-15, cf. Matteus 25:14-30).

 

[9] Leef ‘n lewe van gebed:  “Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval?  Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?” (Lukas 18:7-8).

 

[10] Dien ander gelowiges, want wat jy aan hulle doen, doen jy aan Jesus (sien Matteus 25:31-46).

 

[11] Deel die evangelie met ander:  “Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is.  Maar elkeen wat My verloën voor die mense, hom sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemele is.” (Matteus 10:32-33).

 

[12] Doen jou beste by die werk.  Die Here sal jou beloon as Hy kom (Efesiërs 6:8).

 

[13] Wees getrou by die kerk:  “laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.” (Hebreërs 10:25).

 

[14] Moenie skynheilig wees nie, want as jy is sal jy geen beloning van God ontvang nie (Matteus 6:1).

 

[15] Volhard tot die einde toe, want “wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (Matteus 10:22).

 

[16] Koop die tyd uit (Efesiërs 5:16).  Verlore tyd kan jy nie terugkry nie.  Berei voor vir die ewigheid.  Moenie jou tyd op onbenullighede mors nie.

 

[17] Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar (Matteus 6:19-20).  Wat jy hier koop kan jy nie saamvat hemel toe nie.  Deur vir die Here se werk te gee kan jy skatte in die hemel weglê.

 

[18] Moenie in Jesus glo eers wanneer jy oud is nie.

 

[19] Moenie rondsit as jy afgetree het nie.  Dien die Here voluit totdat jy doodgaan:  “Ek het die goeie stryd gestry; ek het die wedloop voleindig; ek het die geloof behou.” (2 Timoteus 4:7).

 

[20] Hou jou gewete skoon (Handelinge 23:1, 24:16, 2 Timoteus 1:3).  Moenie op jou sterfbed wens jy het dinge anders gedoen nie.  Spyt kom altyd te laat.

 

Sy lewe (v.6-8)

Op my grasperk groei klein geel blommetjies wat maar vir ‘n dag lewe, voordat die son hulle doodbrand.  Mense is soos gras en veldblomme in die woestynson.  As die warm woestynwind daaroor waai, dan vrek dit:  “‘n Stem sê:  Roep!  En hy vra:  Wat moet ek roep?  Alle vlees is gras, en al sy aanvalligheid soos ‘n blom van die veld.  Die gras verdor, die blom verwelk as die asem van die HERE daarin blaas.  Voorwaar, die volk is gras!  Die gras verdor, die blom verwelk” (v.6-8).  In v.24-25 lees ons:  “Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander Hy in nietigheid; skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of Hy blaas op hulle, sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos ‘n stoppel.”  So is jy, Mandela en die konings van Babilon, “maar die woord van onse God hou stand in ewigheid.” (v.8).

 

As mense dan so sterflik is, moet jy God vrees.  Dis heeltemal onnodig dat bang is oor wat mense van jou dink en sê:  “Ek is dit wat julle troos!  Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe, en vir die mensekind wat oorgegee word soos gras? — dat jy vergeet die HERE wat jou gemaak het, wat die hemel uitgesprei en die aarde gegrond het; dat jy gedurigdeur die hele dag bewe vir die grimmigheid van die verdrukker as hy dit daarop toelê om te verwoes?  Waar is dan die grimmigheid van die verdrukker?” (51:12-13).

 • Moenie bang wees vir die Illuminati of die Antichris nie.  Jesus sal sy vyande vernietig met die asem van sy mond (v.7, 11:4).
 • Jy hoef nie bang te wees vir enige diktator nie:  “Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie.  Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.” (Psalm 146:3-4).
 • Moenie bang wees vir rykes wat geld het om toutjies te trek en jou te onderdruk nie:  “Wees nie bevrees as ‘n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie” (Psalm 49:17).
 • Moenie bang wees vir dié wat jou vervolg nie:  “En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.” (Matteus 10:28).
 • Moenie bang wees vir mense wat jou fisies, emosioneel of intellektueel boelie nie.

 

Bid vir jou vyande en wees lief vir hulle.  Dink oor die soewereine God en oor sy Woord wat vir ewig duur.  As jy diep, lank en gereeld genoeg daaroor peins sal jy God vrees, en nie mense nie.  Jy hoef nie bang te wees vir die gerugte wat omgaan, dat swart mense die blankes gaan uitmoor na Mandela se begrafnis nie.  Mense se planne sal misluk, maar God se raad en sý Woord sal vir ewig standhou (v.8, cf. Matteus 5:18).  Baie hamers het al op die aambeeld van God se Woord gebreek; baie golwe het al teen hierdie ewige Rots gebreek.  Voltaire het op sy sterfbed gesê dat daar binne ‘n paar dekades na sy dood, geen Bybel in die wêreld sal oor wees nie (net ‘n Bybel in ‘n museum).  Dit word vertel dat sy huis in Geneve, Switserland ‘n Bybelhuis geword het (nie sy huis in Ferney, Frankryk nie).  Party mense sê dis ‘n mite.  Maar die feit is dat die ateïs dood is, en dat die Woord van God nogsteeds stand hou.  Stel daarom jou hoop in God se Woord en nie in mense soos Madiba of jou spesifieke politieke party nie.  Die lewe is kort.  Moet dit nie mors nie.  Moenie dom wees en dink dis net ou mense wat doodgaan nie.  Moenie uitstel om die evangelie te glo nie.  Maak gereed om jou God te ontmoet.

 

Sy sorg (v.9-11)

In Jesaja se tyd was daar nie mikrofone nie.  As jy wou hê dat almal jou moes hoor, moes jy op ‘n berg gestaan het (v.9).  Jerusalem is op ‘n berg gebou, en dit was vanuit dié stad wat die goeie nuus na die res van die land en wêreld toe versprei het (v.9, 2:3, Lukas 24:47) :

 

“O Sion, verkondiger van goeie boodskap, klim op ‘n hoë berg!  O Jerusalem, verkondiger van goeie boodskap, hef jou stem op met mag; hef dit op, wees nie bevrees nie!  Sê aan die stede van Juda:  Hier is julle God!  Kyk, die Here HERE sal kom as ‘n Sterke, en sy arm sal heers; kyk, sy loon is by Hom, en sy beloning is voor sy aangesig.  Hy sal sy kudde laat wei soos ‘n herder; Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra; die lammerooie sal Hy saggies lei.” (v.9-11).  Die goeie nuus was dat God sy volk uit die vyand se hand sou bevry; dat Hy hulle soos ’n herder sou uitlei.  God sou hulle met sy sterk arm red (volgens 53:1, 59:16-18 is die Messias die arm van God).  Jerusalem en die stede van Juda sou herbou word (52:7-9, Esra 1:2).  Die Nuwe Jerusalem sou God se heerlikheid weerspieël (Openbaring 21:11).  Vir sy moeitevolle arbeid sou die Messias self ’n beloning ontvang, en ook sy kinders beloon (53:12, Openbaring 22:12).

 

In die eerste eeu het die inwoners van Israel God met hulle eie oë gesien (v.9).  Ons het Hom nie in die vlees gesien nie, maar ons kan Hom in sy Woord sien.  Sien jy Hom in sy Woord?  Nee?  Miskien is dit omdat jy nie gered is nie.  Vir jou is die wonderlikste ding ‘n vakansie by die see, seks of ‘n lekker ete by DROS.  Satan verblind jou oë, sodat jy nie die wonderlikste van alles sien nie:  die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus (2 Korintiërs 4:4, 6).  Dalk sien jy Hom nie, omdat jy nie meer jou Bybel lees, die nagmaal gebruik of getrou by die kerk is nie.  Dalk sien jy Hom nie, omdat jy die Bybel lees om interessante feite te leer, en nie om die Here te ken nie.  Dalk sien jy Hom nie, omdat jou sonde ‘n blokasie tussen jou en God veroorsaak het.

 

Vra vir die Herder om jou help; om jou te lei (v.11, soos Hy vir Israel deur die woestyn gelei het, cf. 63:11).  Ja, Mandela was in baie opsigte ‘n goeie leier wat omgegee het vir mense.  Maar Jesus is ‘n beter Herder (daar kan eintlik nie eers ‘n vergelyking wees nie).  Wat kom doen hierdie Herder vir sy skape (sien v.11, Psalm 23, Esegiël 34, Johannes 10)?

 

 • Hy het sy lewe gegee om jou te red en te beskerm.
 • Hy sal jou saggies lei as jy moeg en verward is.
 • Hy sal jou dra as jy seerkry.
 • Hy sal jou beskerm teen vals leraars (wolwe), Satan en ongelowiges.
 • Hy sal nie toelaat dat jy die ewige lewe verloor nie.
 • Hy sal jou voed en gee wat jy nodig het.
 • Hy sal vir jou rus gee en jou verfris as jy geestelik, emosioneel en fisies moeg is.
 • Hy sal jou vertroos as jy treur of as jy bang is.
 • Hy sal jou genees as jy siek is (al beteken dit jy moet sterf en hemel toe gaan).
 • Hy sal jou soek as jy afgedwaal het.
 • Hy sal jou tug.
 • Hy sal vir jou die regte weg leer.

 

Jesus het herders (ouderlinge/leraars) onder Hom aangestel.  Hy gebruik húlle dikwels om in die bogenoemde behoeftes te voorsien (Handelinge 28:20, Johannes 21:15, 1 Petrus 5:1-3, Jeremia 3:15, Matteus 18:12).  Moet asseblief nie huiwer om te vra as jy hulp nodig het nie.  Ek glo Mandela was ‘n gawe man.  Ek is seker as jy vir hóm gevra het om te help, sou hy sy bes probeer het.  Maar Jesus is groter as Mandela, en kan help op maniere wat hy nie kon nie.

 

E-tol: elke Christen se plig

E-toll

E-tol en weerstand

Is dit reg dat jóú e-tol die president se R215 miljoen huis, of staatsamptenare se S-klas Mercs en Range Rovers afbetaal?  Korrupsie en onreg – dis wat dit is.  Hoe moet Christene hierdie ongeregtigheid teenstaan?  Nie soos die wêreld nie.

‘n Wyse koning het eenkeer gesê:  “Daar is baie wat die aangesig van die heerser soek, maar die reg van ‘n mens kom van die Here.” (Spreuke 29:26).  Die ANC sal nie jou saak beveg nie.  Maar die Here sal.  Vat dit in gebed na Hóm toe:  “In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense; vir konings en almal wat hooggeplaas is, sodat ons ‘n rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid.” (1 Timoteus 2:1-2).  Vergeet vir ‘n oomblik van e-tol – wanneer laas het jy vir Jacob Zuma en ons land se ministers gebid?  Sê die laasgenoemde teks nie dat ‘n rustige en stil lewe God se antwoord op ons gebede sal wees nie?

Jy mag nie vir die keiser gee wat hom nie toekom nie (jou algehele toewyding en lewe).  Maar wat hom toekom (belasting), mag jy nie terughou nie – jy móét dit gee.  So sê die Here:

1 Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, 2 sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. 3 Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte.  Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang; 4 want hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede.  Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die een wat kwaad doen, te straf. 5 Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. 6 Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. 7 Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.” (Romeine 13:1-7).

“Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom.” (Matteus 22:21).

“Julle moet almal eer, die broederskap liefhê, God vrees, die koning eer.” (1 Petrus 2:17).

“Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk” (Titus 3:1).

Hoor ek ‘n beswaar:  ‘Hierdie verse geld nie vir ‘n skelm en korrupte regering soos ons s’n nie – niemand kan aan só ‘n regering onderdanig wees nie’?  Nero was ‘n Christen-moordenaar.  Toe Paulus sy brief aan die Romeine geskryf het was Nero keiser.  En tog het God gesê dat Christene belasting moes betaal.  Christene mág nie sonde doen as ‘n leier dit vereis nie (sien Daniël 3).  Maar waar dít nie vereis word nie, móét jy die knie buig.  Moenie self wraak neem nie.  Los dit vir die Here.  Hý sal afreken met ‘n korrupte regering.

E-tol en geld

Om agterpaaie te ry is nie sonde nie.  Maar om bitter te wees is.  En om geld te mors is.  As jy aspris in stadige verkeer ry, gebruik jou kar meer brandstof en mors jy geld.  Dalk sê jy:  ‘Om die e-tol te betaal is ook ‘n mors van geld’.  As jy sê dat mense wat e-tol koop geld mors, moet jy ook sê dat mense wat petrol ingooi as die prys styg, geld mors.  Laat ons dan eerder nie petrol ingooi nie.  My liewe mede-Christen:  Stry jy so hard teen aborsie soos teen e-tol?  Wat is vir jou die belangrikste:  mense se lewens of geld?

E-tol en tyd

“Koop die tyd uit” (Efesiërs 5:16).  Dis ‘n opdrag.  Langer ure op die pad beteken minder tyd by die werk of saam met jou gesin.  As ek moet kies tussen ekstra geld in my beursie of ekstra tyd, sal ek elke keer tyd kies.  In jou laaste oomblikke sal jy nie jammer wees dat jy nie meer geld gemaak het nie.  Maar jy sal jammer wees dat jy nie meer tyd saam met jou gesin gehad het nie.

E-tol en evangelisasie

Ongelowiges hou van kla:  ‘Die reën is lekker, maar dit raak nou te veel…Eish, dis warm; ek wens dit wil ‘n bietjie reën!’  As Christene saam kla, het ons nie veel van ‘n getuienis nie.  Laat ons eerder soos Matthew Henry wees.  Nadat hy beroof is het hy in sy dagboek geskryf:  ‘Lord, I thank you that I have never been robbed before; that although they took my money, they spared my life; that although they took everything, it wasn’t very much; that it was I who was robbed, not I who robbed.’ (uit D.A. Carson se Sermon on the Mount, Spring Harvest Publishing, 1978, 2002, CARLISLE, pp.88-89).

God sê:  “Doen alles sonder murmurering en teëspraak” (Filippense 2:14).  Hoekom?  “sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van ‘n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld” (Filippense 2:15).  Christene wat saam met die wêreld oor e-tol kla is ‘n slegte getuienis.  Jy is net soos die res.  God wil hê jy moet uitstaan, anders wees.  Lank voor die e-tol ingeskop het, het ek ‘n predikant hoor sê:  ‘Dis ‘n droom om op verbeterde paaie te ry; ek sal met plesier die e-tol betaal’.  Sy blymoedige gesindheid het ‘n indruk op my gemaak.  Ek wil so wees.

E-tol en Jesus

Ongeregtigheid het gemaak dat die Jode en Romeine vir Jesus gekruisig het.  Nie eenkeer het Hy gekla oor die duur prys wat Hy vir ons sondes moes betaal nie – nie éénkeer nie.  Ek wonder of Hy saam sou kla oor e-tol?  Noem jy jouself ‘n Christen (wat sê jou Facebook status)?  “Hy wat sê dat hy in Christus bly, behoort self ook so te wandel soos Hy gewandel het.” (1 Johannes 2:6).