Weet God regtig alles en maak dit saak?

1 Vir die musiekleier.  ‘n Psalm van Dawid.  Here, U deurgrond en ken my.  2 U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. 3 U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. 4 Want daar is nog geen woord op my tong …

Lees meer Weet God regtig alles en maak dit saak?

Advertisements

Hulp vir geestelike groei

“1 Een wat die tug liefhet, het kennis lief; maar wie die teregwysing haat, is dom.  2 Die goeie verkry ‘n welbehae van die HERE, maar Hy veroordeel ‘n slinkse man.  3 Geen mens kan deur goddeloosheid bestaan nie, maar die wortel van die regverdiges wankel nie. 4 ‘n Deugsame vrou is die kroon van …

Lees meer Hulp vir geestelike groei

Die verhewe plek van vroue in die Christelike geloof

“En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van Galiléa af gevolg en Hom gedien het.  Onder hulle was daar Maria Magdaléna en Maria, die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van Sebedéüs.” (Matteus 27:55-56).   Florence Nightingale het haar lewe daaraan gewy …

Lees meer Die verhewe plek van vroue in die Christelike geloof

Die raaisel van die leë grafte op Paassondag

“en die grafte het oopgegaan en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan.  En ná sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn.” (Matteus 27:52-53). Ek het eendag vir 'n ateïs gesê dat evolusie nie wetenskaplik bewys kan word nie.  Sy reaksie was:  “Napoleon …

Lees meer Die raaisel van die leë grafte op Paassondag