Help! die beproewing wil nie ophou nie

“Loof die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!  Dit moet die verlostes van die Here sê, wat Hy uit die nood verlos het en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af.  Hulle het gedwaal in die woestyn, …

Lees meer Help! die beproewing wil nie ophou nie

Advertisements

Skrifuitleg – by verre die beste manier van prediking

“En Jésua en Bani en Serébja, Jamin, Akkub, Sábbetai, Hodía, Maäséja, Kelíta, Asárja, Jósabad, Hanan, Pelája en die Leviete het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan.  En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar, sodat hulle verstaan het wat …

Lees meer Skrifuitleg – by verre die beste manier van prediking

Ou skool prediking en aanbidding in die moderne era?

“En Esra, die skrifgeleerde, het op ‘n houtverhoog gestaan wat hulle vir die geleentheid gemaak het, en langs hom het aan sy regterhand gestaan:  Mattítja en Sema en Anája en Uría en Hilkía en Maäséja; en aan sy linkerhand:  Pedája en Mísael en Malkía en Hasum en Hasbaddána, Sagaría, Mesúllam.  En Esra het die boek …

Lees meer Ou skool prediking en aanbidding in die moderne era?