Lidmate se voorbereiding vir Sondag se preek

[Toe] het die hele volk soos een man op die plein voor die Waterpoort bymekaargekom en aan Esra, die skrifgeleerde, gesê om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring.  En Esra, die priester, het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue en almal wat …

Lees meer Lidmate se voorbereiding vir Sondag se preek

Advertisements

Sendelinge – die weeskinders van die kerk

“Wanneer ek Artemas of Tíchikus na jou stuur, doen dan jou bes om na my te kom in Nikópolis, want ek het besluit om daar te oorwinter.  Jy moet Senas, die wetgeleerde, en Apollos ywerig voorthelp, sodat dit hulle aan niks ontbreek nie.  Ons mense moet ook leer om vir die noodsaaklike behoeftes goeie werke …

Lees meer Sendelinge – die weeskinders van die kerk

Disrespek vir gesag – hoe kan dit verander word?

“Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk; om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op ‘n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede …

Lees meer Disrespek vir gesag – hoe kan dit verander word?

Is daar verskillende skeppingsverhale in Genesis 1 en 2?

Dit is gewoonlik mense wat die Bybel wil diskrediteer wat sê dat daar verskillende skeppingsverhale in Genesis 1 en 2 is.  Christene wat evolusie en die Bybel probeer versoen doen dit graag.  Hulle sal dinge sê soos:  “In Genesis 1 lees ons hoe voëls en diere vóór die mens gemaak is, maar in Genesis 2 …

Lees meer Is daar verskillende skeppingsverhale in Genesis 1 en 2?